Table of Contents

Categories

Recent Posts

interactive marketing

Interactive Marketing กลยุทธ์การตลาดแบบโต้ตอบ เพื่อเข้าถึงลูกค้า

Table of Contents

การตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน การเข้าถึงลูกค้าในรูปแบบของการทำการตลาดแบบออฟไลน์อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้น เมื่อเทียบกับออนไลน์ เนื่องจากการแข่งขันในการเข้าถึงใจของผู้บริโภคที่ต้องการประสบการณ์การที่มีคุณค่าในการใช้บริการธุรกิจของคุณ มีความซับซ้อนมากขึ้น และผู้คนต้องการการมีปฏิสัมพันธ์ที่สูงมากกว่าก่อน แนวคิดของการตลาดแบบเดิมจึงเปลี่ยนไป กลายมาเป็นรูปแบบของการตลาดแบบโต้ตอบหรือ Interactive Marketing ที่เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและลูกค้า เพื่อทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ และความพึงพอใจในการใช้บริการ

ไขข้อข้องใจ Interactive Marketing คืออะไร

ไขข้อข้องใจ Interactive Marketing คืออะไร

Interactive Marketing คือกลยุทธ์การตลาดที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อ โดยให้ผู้ซื้อมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อสินค้า หรือบริการ และให้ผู้ขายสามารถปรับเปลี่ยนการสื่อสาร และการนำเสนอสินค้าได้ตามความต้องการ และพฤติกรรมของผู้ซื้อ กลยุทธ์นี้มีประโยชน์ในการเพิ่มความพึงพอใจ และความภักดีของผู้ซื้อ และเพิ่มโอกาสในการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Interactive Marketing ต่างจากการตลาดแบบเดิมอย่างไร

การตลาดแบบดั้งเดิม เป็นการโฆษณาผ่านทางทีวี หรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ของธุรกิจนั้นๆ โดยการตลาดประเภทนี้เป็นลักษณะการตลาดแบบโฆษณาไปยังผู้ซื้อ ที่ผู้ซื้อไม่ได้มีการโต้ตอบกลับมา แต่ Interactive Marketing เป็นการตลาดที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรืออีเมล เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ การตลาดแบบนี้จะเน้นไปที่การสร้างความไว้วางใจ และความผูกพันให้กับผู้ซื้อ โดยให้ผู้ซื้อมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การตลาดแบบนี้จะช่วยให้ผู้ขายสามารถวัดผลได้อย่างแม่นยำ เช่น จำนวนผู้เข้าชม เวลาที่ใช้ในการเข้าชม เปอร์เซ็นต์การซื้อ การตลาดแบบนี้จึงเหมาะกับผู้ขายที่มีกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง

ประเภทของ Interactive Marketing มีอะไรบ้าง

ประเภทของ Interactive Marketing มีอะไรบ้าง

หากใครที่กำลังมองหาเครื่องมือทางการตลาดไว้มัดใจลูกค้า Interactive Marketing คือหนึ่งในกลยุทธ์ที่เราอยากเสนอให้คุณได้รู้จัก เพราะนอกจากจะเป็นกลยุทธ์ที่มอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าโดยตรงแล้ว ยังเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ได้ผลดีอย่างมากต่อการกลับมาซื้อซ้ำอีกด้วย ซึ่ง Interactive Marketing ก็มีอยู่หลากหลายประเภท แต่ที่ธุรกิจเลือกใช้กันหลักๆ มีดังนี้

การปฏิสัมพันธ์ทั้งสองฝ่าย

การใช้กลยุทธ์ด้วยการปฏิสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย (Interactive Marketing) เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขาย และลูกค้าที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ และความภักดีของลูกค้า และส่งเสริมการซื้อขายในระยะยาว โดยวิธีการนี้จะช่วยให้ผู้ขายสามารถใช้ข้อเสนอต่างๆ ในการทำการตลาดเพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อมูลแบบลำดับขั้นตอน

การตลาดแบบ Interactive Marketing ประเภทข้อมูลแบบลำดับขั้นตอน เป็นการใช้ข้อมูลที่มีลำดับ หรือกระบวนการเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสนใจ และความเข้าใจต่อสินค้า และบริการที่นำเสนอ ซึ่งจะนำไปสู่การซื้อซ้ำของลูกค้าแบบมีลำดับขั้นตอน

การเล่าเรื่องแบบโต้ตอบ

ถ้าคุณกำลังมองหาวิธีการทำการตลาดแบบ Interactive Marketing จะมีอีกหนึ่งรูปแบบที่น่าสนใจ โดยเราจะเรียกวิธีนี้ว่าการเล่าเรื่องแบบโต้ตอบ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของวิธีการนี้ คือการสร้างคุณค่าให้กับสินค้า และบริการของคุณ เพื่อนำไปสู่การสร้างยอดขายในระยะยาว

เนื้อหาเฉพาะบุคคล

H3: เนื้อหาเฉพาะบุคคล หนึ่งในเรื่องของการขายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือการวางแผนการตลาดที่เน้นสื่อสารไปที่กลุ่มคน หรือบุคคลเฉพาะกลุ่ม ซึ่งบุคคลเฉพาะกลุ่มนี้จะมีความชัดเจน และความต้องการที่ตายตัว แตกต่างจากลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ต้องการนั่นเอง

กลยุทธ์ของ Interactive Marketing ที่น่าลอง

กลยุทธ์ของ Interactive Marketing ที่น่าลอง

Interactive Marketing คือหนึ่งในกลยุทธ์ที่น่าลอง ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ และร้านค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการออกแบบ หรือการใช้กลยุทธ์รูปแบบนี้ จะถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างยอดขายในระยะยาว หรือแม้แต่การกลับมาซื้อซ้ำของลูกค้าก็สามารถทำได้ หากคุณกำลังมองหากลยุทธ์ที่น่าสนใจ เรามีตัวอย่างที่น่าสนใจ และอยากให้คุณลอง ดังนี้

การตลาดแบบการค้นหาและโฆษณาที่ตรงกับเป้าหมาย

การตลาดแบบการค้นหา และโฆษณาที่ตรงกับเป้าหมายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ที่ใช้เครื่องมือการค้นหาออนไลน์ เช่น Google หรือ Bing เพื่อส่งโฆษณาให้กับลูกค้าที่มีความต้องการในการซื้อสินค้า โดยอาศัยคำค้นหา และข้อมูลที่ลูกค้าเป็นตัวกำหนด ซึ่งวิธีนี้เป็นการทำการตลาดแบบ Interactive Marketing ที่มีต้นทุนต่ำ แต่เข้าถึงลูกค้าได้อย่างหลากหลาย และช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นอีกด้วย

การแจกของรางวัล

การทำ Interactive Marketing ด้วยการแจกของรางวัล เป็นกิจกรรมที่ใช้เครื่องมือออนไลน์เป็นหลัก เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรืออีเมล เพื่อดึงดูดความสนใจ และสร้างความผูกพันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยให้ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ส่งรูป ส่งวิดีโอ โหวต หรือแชร์ เพื่อลุ้นรับของรางวัลจากแบรนด์เพื่อรับของรางวัล โดยวิธีนี้จะมีจุดสำคัญที่จะช่วยให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

แบบสำรวจและแบบทดสอบ

การทำแบบสำรวจ และแบบทดสอบ เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และช่วยให้คุณสามารถเข้าใจพฤติกรรม และความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

แคมเปญอีเมล

การทำแคมเปญอีเมลเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ และประหยัดต้นทุนในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ซื้อในรูปแบบ Interactive Marketing แคมเปญอีเมลช่วยโปรโมทคอนเทนต์ที่มีอยู่แล้ว เช่น การใส่ลิงก์ไปยัง Quiz หรือเครื่องมือคำนวณใหม่บนเว็บไซต์ของคุณ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาของอีเมลเองก็สามารถเป็นเนื้อหา Interactive ใหม่ได้ ตัวอย่างเช่น ร้านขายโดนัทอาจจะส่งอีเมลเกี่ยวกับโปรโมชันที่มีภาพวาดของกล่องโดนัทที่สามารถคลิกได้ และเมื่อลูกค้าคลิก จะปรากฏรหัสส่วนลดสำหรับการซื้อครั้งต่อไป

อินโฟกราฟิกเชิงโต้ตอบ

เนื้อหาอินโฟกราฟิกเชิงโต้ตอบจะแสดงข้อมูลทางสถิติ และข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างน่าสนใจ ลูกค้าจะได้เรียนรู้ และเข้าใจข้อความที่คุณต้องการจะสื่อถึง การทำอินโฟกราฟิกเชิงโต้ตอบเป็นหนึ่งในวิธีการทำ Interactive Marketing ที่ช่วยสร้างความประทับใจให้กับผู้ลูกค้าได้

วิดีโอเชิงโต้ตอบ

การทำวิดีโอเชิงโต้ตอบ เป็นหนึ่งในวิธีการทำ Interactive Marketing ที่ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ โดยการให้ลูกค้ามีปฏิกิริยาโต้ตอบกับวิดีโอที่สร้างมา ซึ่งจะทำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราว และสร้างความประทับใจได้

แฮชแท็กในโซเชียลมีเดีย

โซเชียลมีเดียเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การทำ Interactive Marketing ในหลากหลายรูปแบบ อย่างการใช้ Hashtag ที่ช่วยให้สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ได้ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายว่าคุณต้องการทำอะไร ต่อมาจึงเข้าร่วมการสนทนา และเพิ่มการมองเห็นของแคมเปญได้

การเล่นเกม

การทำเกมเป็นหนึ่งในวิธีการทำ Interactive Marketing ที่ช่วยให้คุณสร้างปฏิสัมพันธ์ได้ โดยการให้ลูกค้าเล่นเกม ซึ่งจะทำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเกม เพิ่มความสนุก และความตื่นเต้นมากขึ้นอีกด้วย

การแข่งขัน

การแข่งขันเป็นกลยุทธ์ที่ใช้รางวัลเป็นแรงจูงใจ การแข่งขันจะช่วยให้ธุรกิจสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลายอย่าง เช่น การสร้างความตระหนักรู้ต่อแบรนด์ ความภักดีต่อแบรนด์ การเพิ่มยอดขาย หรือการเพิ่มอัตราการแปลงผู้เข้าชมเป็นลูกค้า เป็นต้น ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการทำ Interactive Marketing ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดอีกวิธีหนึ่ง

Interactive Marketing มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

Interactive Marketing มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

การตลาดแบบ Interactive Marketing เป็นวิธีการที่ช่วยให้ธุรกิจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น การตลาดแบบ Interactive Marketing จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มขีดจำกัดในการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้น ดังนี้

เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า

Interactive Marketing เป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้กับผู้ขาย และนักการตลาดได้รับความเห็นจากลูกค้าโดยตรง ตัวอย่างเช่น เบเกอรี่มีเค้กที่ปรับแต่งได้ตามใจลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกสไตล์การตกแต่ง และสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของร้าน ซึ่งเป็นการช่วยให้เจ้าของร้านได้ข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเค้กสไตล์ไหนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

การทำ Interactive Marketing มีจุดสำคัญที่ต้องคำนึงถึงอย่างหนึ่ง คือการที่เราจะได้ทำการตลาดเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยตรง ซึ่งการทำให้ลูกค้าพึงพอใจจะช่วยให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าของเราซ้ำได้ในอนาคตนั่นเอง

การรับรู้ถึงแบรนด์มากขึ้น

หากต้องการทำให้ Interactive Marketing มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณต้องอ่านความคิดของลูกค้าให้ออกว่าลูกค้าต้องการอะไร และมีความคาดหวังอย่างไรต่อแบรนด์ของคุณ เพราะถ้ามีข้อมูลส่วนนี้จะสามารถช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาได้ และจะเรียนรู้เกี่ยวกับแบรนด์ของคุณผ่านการทำ Interactive Marketing เพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์มากขึ้น

มีอัตราการเข้าชมเนื้อหาที่สูงขึ้น

Interactive Marketing มีประโยชน์อย่างมากในการเพิ่มอัตราการเข้าชมเนื้อหาที่สูงขึ้น เพราะจะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของคุณ และสร้างความไว้วางใจ และความภักดีให้กับธุรกิจของคุณได้

ยอดขายเพิ่มขึ้น

การทำยอดขายที่สูงขึ้นด้วยการทำ Interactive Marketing มาจากการสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้ามีต่อแบรนด์ เพราะการทำการตลาดรูปแบบนี้จะเป็นวิธีการเพิ่มความไว้วางใจ และสร้างความภักดีให้ลูกค้ามีต่อแบรนด์ ยิ่งลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อแบรนด์มากเท่าไร การสร้างยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นเท่านั้น

เพิ่มความภักดีของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์

หากคุณต้องการวางแผนเพื่อเพิ่มการเข้าถึง และสร้างความภักดีต่อแบรนด์ที่มากยิ่งขึ้น การใช้กลยุทธ์ Interactive Marketing ก็ถือได้ว่าเป็นวิธีทำการตลาดที่ได้ผลมากที่สุด เพราะเมื่อลูกค้ามีความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์แล้ว จะช่วยให้ลูกค้าติดตามสินค้าของคุณมากยิ่งขึ้น แม้สินค้าจะซ้ำกับเจ้าอื่นๆ ในตลาดก็ตาม

ได้ผลตอบรับจากลูกค้า

หากต้องการรู้ว่าธุรกิจที่ทำอยู่ติดปัญหาตรงไหนหรือไม่ การรับฟังเสียงของลูกค้าคือสิ่งสำคัญ ซึ่งเราสามารถวัดได้จากผลตอบรับของลูกค้าที่มีต่อการทำ Interactive Marketing ในแคมเปญต่างๆ หากผลตอบรับดีก็จะเป็นสัญญาณของการทำยอดขายที่สูงขึ้นไปอีกในระยะยาวได้

ลดความเสี่ยง

หากคุณต้องการทำการตลาด อย่าลืมที่จะคำนึงถึงความเสี่ยงควบคู่ไปกับการมองหาความเป็นไปได้ เพราะความเสี่ยงของการทำการตลาด จะเป็นตัวกำหนดถึงปัจจัยสำคัญที่คุณต้องระวัง การทำ Interactive Marketing จะเป็นการลดความเสี่ยงโดยวัดผลจากตัวของลูกค้า ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย และถือว่าได้ผลลัพธ์ดีที่สุด

ต้นทุนการตลาดลดลง

หากต้องการลดต้นทุน คุณต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ลูกค้ามองหานั้นมีอะไรทดแทนได้บ้าง Interactive Marketing จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้มองเห็นภาพรวมของสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เพราะสินค้าบางชิ้นอาจขายได้ดีกว่าถ้ามองจากความต้องการของลูกค้า และสินค้าหลายตัวในตลาดอาจมีต้นทุนที่ต่ำกว่าสินค้าที่คุณขาย อีกทั้งยังมีคุณสมบัติไม่ต่างกันอีกด้วย

มีความสามารถในการสร้างกลยุทธ์โดยอัตโนมัติ

หากคุณคือนักการตลาด หรือผู้วางแผนกลยุทธ์ และเลือกใช้ Interactive Marketing เป็นเครื่องมือในการทำการตลาด จะทำให้สามารถสร้างกลยุทธ์ที่โดดเด่นได้ เพราะมีการใช้ข้อมูลสำคัญที่มาจากลูกค้าโดยตรง ซึ่งนอกจากจะได้กลยุทธ์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าในระยะยาวอีกด้วย

การใช้ Interactive Marketing มีวิธีการอย่างไรบ้าง

การใช้ Interactive Marketing มีวิธีการอย่างไรบ้าง

การตลาดแบบ Interactive Marketing เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ และลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยี และช่องทางออนไลน์เพื่อสื่อสาร และเพื่อทำความเข้าใจลูกค้า หากคุณคือนักการตลาดต้องไม่พลาดวิธีการทำ Interactive Marketing ว่าจะทำอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพต่อธุรกิจมากที่สุด

1. ระบุสิ่งที่จะกระตุ้นลูกค้าให้ชัดเจน

ก่อนจะทำ Interactive Marketing ต้องเข้าใจก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไร เพราะการจะเข้าถึงลูกค้าได้ คุณต้องทำในสิ่งที่ลูกค้าต้องการเห็น ซึ่งส่วนสำคัญนั้นจะต้องหาวิธีการต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจลูกค้า หากไม่สามารถเข้าถึงใจของลูกค้าได้ การตลาดรูปแบบนี้ก็จะทำสำเร็จได้ยากเช่นกัน

2. พิจารณาการตอบสนอง

หลังจากที่เริ่มทำการตลาดไปสักระยะแล้ว จะเริ่มเห็นว่าการตอบสนองของลูกค้ามีทิศทางเป็นอย่างไร ซึ่งจุดนี้เราจะนำมาใช้ในการพิจารณาความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบการสื่อสารที่ตรงจุด และนำไปสู่การสร้างระบบที่ยั่งยืนในการทำการตลาด

3. สร้างระบบ

ในการทำ Interactive Marketing นอกจากการทำความเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้ว การตลาดแบบนี้จะช่วยให้การพิจารณาของลูกค้าง่ายขึ้น ซึ่งจะมีผลที่ทำให้การสร้างระบบดียิ่งขึ้น เพราะยิ่งระบบดี และเข้าถึงง่ายลูกค้ายิ่งพึงพอใจมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของการทำการตลาดให้กับธุรกิจนั่นเอง

4. ประเมินความสำเร็จ

ในช่วงสุดท้ายของการทำ Interactive Marketing จะต้องมีการประเมินความสำเร็จของการทำงาน ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ เพราะกลยุทธ์ที่ดีจะพาคุณไปสู่เส้นชัย ดังนั้น ทุกครั้งที่วางแผนทำการตลาด อย่าลืมที่จะประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ใช้เสมอ เพื่อนำไปพัฒนา และต่อยอดในอนาคตได้

5. ปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์

หลังจากที่ทำการตลาดด้วยกลยุทธ์ Interactive Marketing คุณจะเห็นถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์ และความเป็นไปได้อื่นๆ ในการทำการตลาด อย่างไรก็ตาม ยังสามารถพัฒนากลยุทธ์ต่อไปอีกได้หลายรูปแบบ เพราะการทำการตลาดแบบนี้จะสามารถนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ได้ในหลายสถานการณ์ในอนาคต

สรุป

Interactive Marketing คือ กลยุทธ์สำคัญทางการตลาดรูปแบบหนึ่ง ที่นักการตลาดนิยมใช้เพื่อโต้ตอบกับลูกค้า เพื่อสร้างผลดีต่อธุรกิจ และรูปแบบการทำการตลาดที่เป็นมิตรกับลูกค้า การเลือกใช้กลยุทธ์ก็สามารถทำได้หลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจ Interactive Marketing ยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการได้หลากหลาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับแบรนด์ของคุณ ดังนั้น หากคุณกำลังวางแผนการตลาด และไม่มีเครื่องมือใช้ในการต่อยอด หรือทำการตลาดคุณสามารถเลือก Interactive Marketing เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างกลยุทธ์ได้เช่นเดียวกัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Interactive Marketing (FAQ)

รวมข้อสงสัยเกี่ยวกับ Interactive Maketing มาตอบคำถามเพื่อให้ไขข้อสงสัยกันได้มากขึ้น ดังนี้

ทำไมการตลาดแบบ Interactive Marketing จึงได้รับความนิยม?

Interactive Marketing นั้นเปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ใช้ เพื่อทำการขอรับข้อมูลที่จำเป็นในการปรับแต่งการบริการเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

Interactive Marketing กับ Digital Marketing ต่างกันอย่างไร?

Interactive Marketing คือการโต้ตอบผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อออนไลน์ เป็นการพูดถึงรูปแบบ หรือวิธีการ เช่น การทำโฆษณา การจัดบูธ เป็นต้น ส่วน Digital Marketing คือระบบที่ถูกพัฒนามาจากระบบตัวเลขผ่านอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงป้ายโฆษณาระบบทีวี หรือภาพเคลื่อนไหว เป็นการพูดถึงช่องทาง (Channel) ในการทำการตลาด เช่น การอัพโหลดวีดีโอโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

Interactive Content คืออะไร?

Interactive Content หรือเนื้อหาเชิงโต้ตอบ คือคอนเทนต์ที่ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งาน และกระตุ้นให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วม หรือมีการโต้ตอบระหว่างกัน ไม่ได้เป็นเพียงการอ่านแบบผ่านๆ เช่น อินโฟกราฟิก วิดีโอ เป็นต้น

Related Articles

ให้ธุรกิจของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดไปกับทีมการตลาดมืออาชีพ
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง