Table of Contents

Categories

Recent Posts

4p marketing

เจาะลึกกลยุทธ์ 4Ps กับ 7Ps คืออะไร? ตัวช่วยสำคัญของการตลาดยุคใหม่

Table of Contents

สิ่งสำคัญสำหรับการทำธุรกิจ คือการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม การวางแผนกลยุทธ์ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายมากนัก เพราะต้องมีขั้นตอนการทำความเข้าใจพร้อมวางขั้นตอนต่าง ๆ อย่างละเอียด ซึ่งอาจจะทำให้หลายคนยังไม่สามารถจับต้นชนปลายหรือเริ่มต้นได้อย่างที่ต้องการ ในบทความนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับส่วนผสมทางการตลาด 4P และ 7P ที่จะช่วยสร้างความโดดเด่นให้แก่สินค้าและบริการของคุณ สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตัวช่วยอย่างดีสำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจ

ทำความรู้จักกับ ส่วนผสมทางการตลาด 4Ps

ทำความรู้จักกับ ส่วนผสมทางการตลาด 4Ps

ส่วนผสมทางการตลาด เรียกได้ว่าเป็นก้าวแรกของการทำการตลาดเพื่อเสริมสร้างความโดดเด่นให้แก่สินค้าและบริการของคุณมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนผสมทางการตลาดที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานที่นักการตลาดและนักธุรกิจจะต้องทำความเข้าใจเลยก็คือ 4P เครื่องมือทางการตลาด 4P คือ  สิ่งที่จะช่วยทำให้คุณสามารถพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดมากที่สุด

องค์ประกอบของ 4p

องค์ประกอบของกลยุทธ์ 4Ps

องค์ประกอบของกลยุทธ์ 4P ประกอบไปด้วย Product (ผลิตภัณฑ์), Price (ราคาสินค้า), Place (สถานที่จัดจำหน่าย) และ  Promotion (การส่งเสริมการตลาด) โดยแต่ละองค์ประกอบ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์ (Product)

เริ่มต้นกันที่ P ตัวแรกของ 4P marketing คือ Product หรือ ผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้าหรือบริการที่ธุรกิจของคุณต้องการจะนำเสนอเพื่อขายให้แก่กลุ่มเป้าหมาย การรู้จักผลิตภัณฑ์ ช่วยให้คุณสามารถหาประโยชน์และดึงจุดเด่นออกมาให้สามารถนำเสนอแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดมากกว่าเดิม โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

 • คุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • ประโยชน์พื้นฐาน
 • รูปร่างลักษณะ
 • ตราสินค้า
 • การออกแบบ
 • บรรจุภัณฑ์

ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

KFC แบรนด์ฟาสต์ฟู้ดที่มีหลายสาขากระจายอยู่ทั่วโลก ที่สามารถนำเสนอจุดเด่นของไก่ทอด คุณภาพของไก่ที่มีคุณภาพสูง ผ่านการรับรองและได้มาตรฐาน สามารถแสดงจุดเด่นด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์จนทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในมาตรฐานและรสชาติ

ราคาสินค้า (Price)

Price หรือ ราคาสินค้า เป็นกลยุทธ์สำคัญสำหรับการวิเคราะห์เพื่อกำหนดราคาสินค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ราคาจะเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้านำมาเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ มีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

 • การเปรียบเทียบราคากับคู่แข่ง
 • วิเคราะห์ต้นทุนอย่างละเอียด
 • ราคาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

ตัวอย่างการวิเคราะห์ราคาสินค้า

อีกหนึ่งตัวอย่างของ 4P ในเรื่อง Price คือ Coca-Cola หรือที่เราเรียกติดปากกันว่า โค้ก แบรนด์น้ำอัดลมที่มีราคาจับต้องได้ โดยเริ่มต้นแค่เพียงกระป๋องละ 11 – 15 บาท แต่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้คนได้หลายกลุ่มเป้าหมายพร้อมด้วยภาพลักษณ์ที่ดูดีและเข้าถึงง่าย

สถานที่จัดจำหน่าย (Place)

Place หรือ สถานที่จัดจำหน่าย ในการเลือกสถานที่จัดจำหน่ายจะต้องวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายกว่าเดิม โดยองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่

 • สถานที่ตั้งร้านที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
 • รูปแบบของสถานที่จัดจำหน่าย
 • ช่องทางการกระจายสินค้า
 • สถานที่จัดจำหน่ายของคู่แข่งที่อยู่ในระแวกเดียวกัน

ตัวอย่างการวิเคราะห์สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านอาหาร ที่เพิ่มช่องทางการสั่งซื้อผ่านทางเดลิเวอรี่ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการมาสั่งได้ง่ายกว่าเดิม

การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

การส่งเสริมการตลาด หรือ Promotion ช่วยให้แบรนด์กระตุ้นยอดขาย สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มีส่วนร่วมและเกิดความสนใจในแบรนด์มากกว่าเดิม ซึ่งในปัจจุบันสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบผ่านทางออนไลน์ เช่น Influencer Marketing, การยิงแอด หรือ Line OA เป็นต้น โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

 • พนักงานขาย
 • การโฆษณา
 • ข่าวและการประชาสัมพันธ์
 • การตลาดทางตรง

ตัวอย่างการวิเคราะห์การส่งเสริมการตลาด

การตลาดแบบ Influencer Marketing โดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในแพลตฟอร์มออนไลน์มารีวิวสินค้า โฆษณาและแนะนำสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์เพื่อให้คนรู้จักแบรนด์มากยิ่งขึ้น

การตลาดยุคใหม่ต้องใช้กลยุทธ์ 7Ps

การตลาดยุคใหม่ต้องใช้กลยุทธ์ 7Ps

ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยี ดังนั้นการตลาดจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ามกลางการผันแปรของปัจจัยแวดล้อมและเทคโนโลยีต่าง ๆ กลุ่มลูกค้าจะมีความคาดหวังและคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการมากกว่าเดิม ดังนั้น จากเดิมที่มีแค่ 4P อาจไม่เพียงพอสำหรับการทำการตลาดในปัจจุบันแล้ว จึงเกิดเป็น 7P ขึ้นมา ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญที่เข้ามาเสริมกลยุทธ์ให้แข็งแกร่งมากกว่าเดิม โดยยังคง 4P ไว้เหมือนเดิม แต่จะเพิ่มองค์ประกอบเข้ามา ได้แก่ People, Process และ Physical Evidence

การบริหารจัดการคน หรือพนักงาน (People)

People การบริหารจัดการคนหรือพนักงาน เป็นส่วนที่ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อหรือบอกต่อเกี่ยวกับการบริการของธุรกิจ เพราะพนักงานคือคนที่คอยสื่อสารกับลูกค้าตลอดระยะการซื้อขาย ดังนั้น พนักงานจึงเป็นส่วนสำคัญที่สามารถเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีและน่าจดจำให้แก่ลูกค้าได้  โดยองค์ประกอบสำคัญ มีดังต่อไปนี้

 • วางแผนการบริหารจัดการคนให้พร้อมรับกับจำนวนลูกค้า
 • มีกระบวนการที่เหมาะสมในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า
 • มีการเตรียมความพร้อมให้พนักงาน เพื่อการแจ้งข้อมูล ตอบคำถาม และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
 • คัดเลือกพนักงานด้วยขั้นตอนที่ละเอียด

ตัวอย่างการวิเคราะห์การบริหารจัดการคน หรือพนักงาน

การใช้ระบบ Chat Bot ที่เปิดให้บริการในแพลตฟอร์มตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยเพิ่มความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสารให้แก่ลูกค้าเป็นอย่างดี 

กระบวนการทำงาน (Process)

กระบวนการทำงาน หรือ Process เป็นกระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในด้านการตลาดของแบรนด์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ดังต่อไปนี้

 • ความรวดเร็วของกระบวนการการทำงาน
 • การจัดข้อมูลเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
 • รู้กลุ่มเป้าหมายเพื่อยกระดับการพัฒนาให้ดีที่สุด

ตัวอย่างการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน

การสั่งซื้อสินค้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของแบรนด์ โดยไม่ผ่านแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ต่าง ๆ แบรนด์สามารถออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้เข้าถึงง่ายและใช้งานได้อย่างสะดวก

ประสบการณ์ที่จับต้องได้ (Physical Evidence)

P สุดท้ายของ 7P Marketing คือ Physical Evidence หรือ ประสบการณ์ที่จับต้องได้ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้จากการซื้อสินค้าและบริการของคุณ Physical Evidence จะเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจ ความเชื่อมั่นและความพึงใจให้แก่ลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชั่นของแบรนด์ หรือ การออกแบบและตกแต่งร้าน เป็นต้น โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

 • ความรวดเร็วในการเข้าถึง
 • Customer Service
 • รูปลักษณ์ที่จับต้องได้ของการบริการ

ตัวอย่างการวิเคราะห์ประสบการณ์ที่จับต้องได้

ร้านกาแฟที่มีการออกแบบโดดเด่น สวยงาม มีมุมสำหรับถ่ายรูปจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก

ความสำคัญของกลยุทธ์การตลาด 4Ps และ 7Ps

ความสำคัญของกลยุทธ์การตลาด 4Ps และ 7Ps

ยุค Digital Transformation เป็นโจทย์สำคัญในการทำการตลาดของธุรกิจในยุคปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีต่าง ๆ จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบของการดำเนินชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคที่จะมีพฤติกรรมในการซื้อสินค้าและบริการที่แตกต่างกันออกไป การใช้ 4P และ 7P จะช่วยให้คุณสามารถวางกลยุทธ์ในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลยุทธ์ ส่วนผสมทางการตลาด 4P  และ 7P มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไรบ้างนั้น มาดูไปพร้อม ๆ กันเลย

ช่วยให้ธุรกิจรู้จักและเข้าใจสินค้า หรือบริการของตนเอง

ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำความรู้จักและเข้าใจสินค้าหรือการบริการของตนเองได้ดียิ่งกว่าเดิม ทำให้สามารถนำเสนอจุดเด่น ทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพและแสดงความโดดเด่นของสินค้าได้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย

ช่วยให้ธุรกิจรู้จักกลุ่มผู้บริโภคของตนเองมากขึ้น

สิ่งสำคัญสำหรับการทำการตลาดและธุรกิจคือ การรู้จักกลุ่มผู้บริโภคเพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์และวางแผนการทำการตลาดให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยให้ธุรกิจวางแผนกลยุทธ์อย่างรอบคอบ

ธุรกิจของคุณสามารถวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการทำการตลาดได้อย่างรอบคอบ สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และมีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เพื่อสามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย สร้างประสบการณ์ที่ดีในการซื้อสินค้าและบริการแก่กลุ่มลูกค้าได้ในระยะยาว

ประโยชน์ของ 4p และ 7p

ประโยชน์ที่มากกว่าของ Marketing Mix 7Ps คืออะไร

ส่วนผสมทางการตลาด 7P เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับการวิเคราะห์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการตลาดได้ดียิ่งกว่าเดิม

 •  7Ps Marketing คือ ตัวช่วยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านตลาด
 • แบรนด์สามารถเข้าใจถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งกว่าเดิม
 • แบรนด์มีความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ดีมากขึ้นจากการใช้หลัก 4P
 • สามารถนำมาใช้วิเคราะห์และวางแผนโปรโมชั่นหรือแคมเปญต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

สรุป

4P และ 7P เป็นส่วนผสมทางการตลาด แนวคิดที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ในการทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย 7Ps จะเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับการทำการตลาดยุคใหม่ ที่เน้นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีและการบริการที่เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจในยุคนี้ได้ดียิ่งขึ้น

FAQ – คำถามที่พบบ่อย

4Ps คืออะไร?

ส่วนผสมทางการตลาด เรียกได้ว่าเป็นก้าวแรกของการทำการตลาดเพื่อเสริมสร้างความโดดเด่นให้แก่สินค้าและบริการของคุณมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนผสมทางการตลาดที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานที่นักการตลาดและนักธุรกิจจะต้องทำความเข้าใจเลยก็คือ 4P เครื่องมือทางการตลาด 4P คือ  สิ่งที่จะช่วยทำให้คุณสามารถพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดมากที่สุด  

7Ps คืออะไร?

ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยี ดังนั้นการตลาดจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ามกลางการผันแปรของปัจจัยแวดล้อมและเทคโนโลยีต่าง ๆ กลุ่มลูกค้าจะมีความคาดหวังและคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการมากกว่าเดิม ดังนั้น จากเดิมที่มีแค่ 4P อาจไม่เพียงพอสำหรับการทำการตลาดในปัจจุบันแล้ว จึงเกิดเป็น 7P ขึ้นมา ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญที่เข้ามาเสริมกลยุทธ์ให้แข็งแกร่งมากกว่าเดิม โดยยังคง 4P ไว้เหมือนเดิม แต่จะเพิ่มองค์ประกอบเข้ามา ได้แก่ People, Process และ Physical Evidenc

ความสำคัญของกลยุทธ์การตลาด 4Ps และ 7Ps

 1. ช่วยให้ธุรกิจรู้จักและเข้าใจสินค้า หรือบริการของตนเอง
 2. ช่วยให้ธุรกิจรู้จักกลุ่มผู้บริโภคของตนเองมากขึ้น
 3. ช่วยให้ธุรกิจวางแผนกลยุทธ์อย่างรอบคอบ

Related Articles

ให้ธุรกิจของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดไปกับทีมการตลาดมืออาชีพ
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง