Table of Contents

Categories

Recent Posts

4p marketing

เจาะลึกกลยุทธ์ 4Ps กับ 7Ps คืออะไร? ตัวช่วยสำคัญของการตลาดยุคใหม่

Table of Contents

สิ่งสำคัญสำหรับการทำธุรกิจ คือการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม การวางแผนกลยุทธ์ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายมากนัก เพราะต้องมีขั้นตอนการทำความเข้าใจพร้อมวางขั้นตอนต่าง ๆ อย่างละเอียด ซึ่งอาจจะทำให้หลายคนยังไม่สามารถจับต้นชนปลายหรือเริ่มต้นได้อย่างที่ต้องการ ในบทความนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับส่วนผสมทางการตลาด 4P และ 7P ที่จะช่วยสร้างความโดดเด่นให้แก่สินค้าและบริการของคุณ สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตัวช่วยอย่างดีสำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจ

ทำความรู้จักกับ ส่วนผสมทางการตลาด 4Ps

ทำความรู้จักกับ ส่วนผสมทางการตลาด 4Ps

ส่วนผสมทางการตลาด เรียกได้ว่าเป็นก้าวแรกของการทำการตลาดเพื่อเสริมสร้างความโดดเด่นให้แก่สินค้าและบริการของคุณมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนผสมทางการตลาดที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานที่นักการตลาดและนักธุรกิจจะต้องทำความเข้าใจเลยก็คือ 4P เครื่องมือทางการตลาด 4P คือ  สิ่งที่จะช่วยทำให้คุณสามารถพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดมากที่สุด

องค์ประกอบของ 4p

องค์ประกอบของกลยุทธ์ 4Ps

องค์ประกอบของกลยุทธ์ 4P ประกอบไปด้วย Product (ผลิตภัณฑ์), Price (ราคาสินค้า), Place (สถานที่จัดจำหน่าย) และ  Promotion (การส่งเสริมการตลาด) โดยแต่ละองค์ประกอบ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์ (Product)

เริ่มต้นกันที่ P ตัวแรกของ 4P marketing คือ Product หรือ ผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้าหรือบริการที่ธุรกิจของคุณต้องการจะนำเสนอเพื่อขายให้แก่กลุ่มเป้าหมาย การรู้จักผลิตภัณฑ์ ช่วยให้คุณสามารถหาประโยชน์และดึงจุดเด่นออกมาให้สามารถนำเสนอแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดมากกว่าเดิม โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

 • คุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • ประโยชน์พื้นฐาน
 • รูปร่างลักษณะ
 • ตราสินค้า
 • การออกแบบ
 • บรรจุภัณฑ์

ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

KFC แบรนด์ฟาสต์ฟู้ดที่มีหลายสาขากระจายอยู่ทั่วโลก ที่สามารถนำเสนอจุดเด่นของไก่ทอด คุณภาพของไก่ที่มีคุณภาพสูง ผ่านการรับรองและได้มาตรฐาน สามารถแสดงจุดเด่นด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์จนทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในมาตรฐานและรสชาติ

ราคาสินค้า (Price)

Price หรือ ราคาสินค้า เป็นกลยุทธ์สำคัญสำหรับการวิเคราะห์เพื่อกำหนดราคาสินค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ราคาจะเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้านำมาเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ มีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

 • การเปรียบเทียบราคากับคู่แข่ง
 • วิเคราะห์ต้นทุนอย่างละเอียด
 • ราคาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

ตัวอย่างการวิเคราะห์ราคาสินค้า

อีกหนึ่งตัวอย่างของ 4P ในเรื่อง Price คือ Coca-Cola หรือที่เราเรียกติดปากกันว่า โค้ก แบรนด์น้ำอัดลมที่มีราคาจับต้องได้ โดยเริ่มต้นแค่เพียงกระป๋องละ 11 – 15 บาท แต่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้คนได้หลายกลุ่มเป้าหมายพร้อมด้วยภาพลักษณ์ที่ดูดีและเข้าถึงง่าย

สถานที่จัดจำหน่าย (Place)

Place หรือ สถานที่จัดจำหน่าย ในการเลือกสถานที่จัดจำหน่ายจะต้องวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายกว่าเดิม โดยองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่

 • สถานที่ตั้งร้านที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
 • รูปแบบของสถานที่จัดจำหน่าย
 • ช่องทางการกระจายสินค้า
 • สถานที่จัดจำหน่ายของคู่แข่งที่อยู่ในระแวกเดียวกัน

ตัวอย่างการวิเคราะห์สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านอาหาร ที่เพิ่มช่องทางการสั่งซื้อผ่านทางเดลิเวอรี่ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการมาสั่งได้ง่ายกว่าเดิม

การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

การส่งเสริมการตลาด หรือ Promotion ช่วยให้แบรนด์กระตุ้นยอดขาย สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มีส่วนร่วมและเกิดความสนใจในแบรนด์มากกว่าเดิม ซึ่งในปัจจุบันสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบผ่านทางออนไลน์ เช่น Influencer Marketing, การยิงแอด หรือ Line OA เป็นต้น โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

 • พนักงานขาย
 • การโฆษณา
 • ข่าวและการประชาสัมพันธ์
 • การตลาดทางตรง

ตัวอย่างการวิเคราะห์การส่งเสริมการตลาด

การตลาดแบบ Influencer Marketing โดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในแพลตฟอร์มออนไลน์มารีวิวสินค้า โฆษณาและแนะนำสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์เพื่อให้คนรู้จักแบรนด์มากยิ่งขึ้น

การตลาดยุคใหม่ต้องใช้กลยุทธ์ 7Ps

การตลาดยุคใหม่ต้องใช้กลยุทธ์ 7Ps

ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยี ดังนั้นการตลาดจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ามกลางการผันแปรของปัจจัยแวดล้อมและเทคโนโลยีต่าง ๆ กลุ่มลูกค้าจะมีความคาดหวังและคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการมากกว่าเดิม ดังนั้น จากเดิมที่มีแค่ 4P อาจไม่เพียงพอสำหรับการทำการตลาดในปัจจุบันแล้ว จึงเกิดเป็น 7P ขึ้นมา ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญที่เข้ามาเสริมกลยุทธ์ให้แข็งแกร่งมากกว่าเดิม โดยยังคง 4P ไว้เหมือนเดิม แต่จะเพิ่มองค์ประกอบเข้ามา ได้แก่ People, Process และ Physical Evidence

การบริหารจัดการคน หรือพนักงาน (People)

People การบริหารจัดการคนหรือพนักงาน เป็นส่วนที่ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อหรือบอกต่อเกี่ยวกับการบริการของธุรกิจ เพราะพนักงานคือคนที่คอยสื่อสารกับลูกค้าตลอดระยะการซื้อขาย ดังนั้น พนักงานจึงเป็นส่วนสำคัญที่สามารถเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีและน่าจดจำให้แก่ลูกค้าได้  โดยองค์ประกอบสำคัญ มีดังต่อไปนี้

 • วางแผนการบริหารจัดการคนให้พร้อมรับกับจำนวนลูกค้า
 • มีกระบวนการที่เหมาะสมในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า
 • มีการเตรียมความพร้อมให้พนักงาน เพื่อการแจ้งข้อมูล ตอบคำถาม และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
 • คัดเลือกพนักงานด้วยขั้นตอนที่ละเอียด

ตัวอย่างการวิเคราะห์การบริหารจัดการคน หรือพนักงาน

การใช้ระบบ Chat Bot ที่เปิดให้บริการในแพลตฟอร์มตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยเพิ่มความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสารให้แก่ลูกค้าเป็นอย่างดี 

กระบวนการทำงาน (Process)

กระบวนการทำงาน หรือ Process เป็นกระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในด้านการตลาดของแบรนด์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ดังต่อไปนี้

 • ความรวดเร็วของกระบวนการการทำงาน
 • การจัดข้อมูลเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
 • รู้กลุ่มเป้าหมายเพื่อยกระดับการพัฒนาให้ดีที่สุด

ตัวอย่างการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน

การสั่งซื้อสินค้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของแบรนด์ โดยไม่ผ่านแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ต่าง ๆ แบรนด์สามารถออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้เข้าถึงง่ายและใช้งานได้อย่างสะดวก

ประสบการณ์ที่จับต้องได้ (Physical Evidence)

P สุดท้ายของ 7P Marketing คือ Physical Evidence หรือ ประสบการณ์ที่จับต้องได้ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้จากการซื้อสินค้าและบริการของคุณ Physical Evidence จะเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจ ความเชื่อมั่นและความพึงใจให้แก่ลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชั่นของแบรนด์ หรือ การออกแบบและตกแต่งร้าน เป็นต้น โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

 • ความรวดเร็วในการเข้าถึง
 • Customer Service
 • รูปลักษณ์ที่จับต้องได้ของการบริการ

ตัวอย่างการวิเคราะห์ประสบการณ์ที่จับต้องได้

ร้านกาแฟที่มีการออกแบบโดดเด่น สวยงาม มีมุมสำหรับถ่ายรูปจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก

ความสำคัญของกลยุทธ์การตลาด 4Ps และ 7Ps

ความสำคัญของกลยุทธ์การตลาด 4Ps และ 7Ps

ยุค Digital Transformation เป็นโจทย์สำคัญในการทำการตลาดของธุรกิจในยุคปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีต่าง ๆ จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบของการดำเนินชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคที่จะมีพฤติกรรมในการซื้อสินค้าและบริการที่แตกต่างกันออกไป การใช้ 4P และ 7P จะช่วยให้คุณสามารถวางกลยุทธ์ในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลยุทธ์ ส่วนผสมทางการตลาด 4P  และ 7P มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไรบ้างนั้น มาดูไปพร้อม ๆ กันเลย

ช่วยให้ธุรกิจรู้จักและเข้าใจสินค้า หรือบริการของตนเอง

ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำความรู้จักและเข้าใจสินค้าหรือการบริการของตนเองได้ดียิ่งกว่าเดิม ทำให้สามารถนำเสนอจุดเด่น ทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพและแสดงความโดดเด่นของสินค้าได้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย

ช่วยให้ธุรกิจรู้จักกลุ่มผู้บริโภคของตนเองมากขึ้น

สิ่งสำคัญสำหรับการทำการตลาดและธุรกิจคือ การรู้จักกลุ่มผู้บริโภคเพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์และวางแผนการทำการตลาดให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยให้ธุรกิจวางแผนกลยุทธ์อย่างรอบคอบ

ธุรกิจของคุณสามารถวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการทำการตลาดได้อย่างรอบคอบ สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และมีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เพื่อสามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย สร้างประสบการณ์ที่ดีในการซื้อสินค้าและบริการแก่กลุ่มลูกค้าได้ในระยะยาว

ประโยชน์ของ 4p และ 7p

ประโยชน์ที่มากกว่าของ Marketing Mix 7Ps คืออะไร

ส่วนผสมทางการตลาด 7P เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับการวิเคราะห์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการตลาดได้ดียิ่งกว่าเดิม

 •  7Ps Marketing คือ ตัวช่วยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านตลาด
 • แบรนด์สามารถเข้าใจถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งกว่าเดิม
 • แบรนด์มีความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ดีมากขึ้นจากการใช้หลัก 4P
 • สามารถนำมาใช้วิเคราะห์และวางแผนโปรโมชั่นหรือแคมเปญต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

สรุป

4P และ 7P เป็นส่วนผสมทางการตลาด แนวคิดที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ในการทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย 7Ps จะเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับการทำการตลาดยุคใหม่ ที่เน้นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีและการบริการที่เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจในยุคนี้ได้ดียิ่งขึ้น

FAQ – คำถามที่พบบ่อย

4Ps คืออะไร?

ส่วนผสมทางการตลาด เรียกได้ว่าเป็นก้าวแรกของการทำการตลาดเพื่อเสริมสร้างความโดดเด่นให้แก่สินค้าและบริการของคุณมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนผสมทางการตลาดที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานที่นักการตลาดและนักธุรกิจจะต้องทำความเข้าใจเลยก็คือ 4P เครื่องมือทางการตลาด 4P คือ  สิ่งที่จะช่วยทำให้คุณสามารถพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดมากที่สุด  

7Ps คืออะไร?

ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยี ดังนั้นการตลาดจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ามกลางการผันแปรของปัจจัยแวดล้อมและเทคโนโลยีต่าง ๆ กลุ่มลูกค้าจะมีความคาดหวังและคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการมากกว่าเดิม ดังนั้น จากเดิมที่มีแค่ 4P อาจไม่เพียงพอสำหรับการทำการตลาดในปัจจุบันแล้ว จึงเกิดเป็น 7P ขึ้นมา ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญที่เข้ามาเสริมกลยุทธ์ให้แข็งแกร่งมากกว่าเดิม โดยยังคง 4P ไว้เหมือนเดิม แต่จะเพิ่มองค์ประกอบเข้ามา ได้แก่ People, Process และ Physical Evidenc

ความสำคัญของกลยุทธ์การตลาด 4Ps และ 7Ps

 1. ช่วยให้ธุรกิจรู้จักและเข้าใจสินค้า หรือบริการของตนเอง
 2. ช่วยให้ธุรกิจรู้จักกลุ่มผู้บริโภคของตนเองมากขึ้น
 3. ช่วยให้ธุรกิจวางแผนกลยุทธ์อย่างรอบคอบ

Categories

Recent Posts

Earth
Earth
Success is the sum of small efforts
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง