Table of Contents

Categories

Recent Posts

การสร้างแบรนด์

ทำความรู้จัก การสร้างแบรนด์ พร้อมวิธีสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ

Table of Contents

การสร้างแบรนด์เป็นสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจของเราโดดเด่น และมีความแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ เนื่องจากในปัจจุบันไม่ว่าธุรกิจไหนๆ ก็ย่อมมีคู่แข่งทางการค้ากันทั้งนั้น การสร้างแบรนด์จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะช่วยให้ธุรกิจของเราโดดเด่น เป็นที่น่าจดจำ และได้รับความเชื่อถือจากลูกค้ามากขึ้น โดยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสามารถทำได้ด้วยการสร้างแบรนด์ แต่การสร้างแบรนด์คืออะไร ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง มีประโยชน์อย่างไร แล้วสามารถสร้างแบรนด์ได้ยังไงบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

ทำความรู้จักการสร้างแบรนด์

ทำความรู้จัก การสร้างแบรนด์ คืออะไร

ก่อนทำความรู้จักกับการสร้างแบรนด์ มาทำความรู้จักกับคำว่า ‘แบรนด์’ กันก่อน แบรนด์ (Brand) คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างความโดดเด่น และแตกต่างให้กับธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ สี โลโก้ สัญลักษณ์ หรือองค์ประกอบอื่นๆ อย่างการวางตัวของแบรนด์ ทั้งหมดล้วนมีส่วนช่วยให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นออกมาจากธุรกิจอื่นๆ หรือแบรนด์อื่นๆ ที่มีบริการเดียวกัน แบรนด์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างความสัมพันธ์ และสร้างภาพจำให้กับลูกค้าในตลาด

ดังนั้น การสร้างแบรนด์ คือ การสร้างองค์ประกอบดังกล่าวให้ออกมาโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นที่จดจำ และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ตัวธุรกิจแตกต่างจากคู่แข่งทางธุรกิจนั่นเอง

สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการสร้างแบรนด์

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการสร้างแบรนด์

การสร้างแบรนด์มี 3 ส่วนที่ต้องคำนึงถึง ได้แก่ กลยุทธ์ของแบรนด์ อัตลักษณ์ของแบรนด์ และการตลาดของแบรนด์ ถึงแม้ว่าทั้ง 3 ส่วนนี้จะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ก็ยังมีความแตกต่างบางส่วนที่หากพัฒนาให้โดดเด่นแล้ว ก็อาจช่วยทำให้แบรนด์มีภาพจำที่โดดเด่นขึ้นมาได้

กลยุทธ์ของแบรนด์ (Brand Strategy)

กลยุทธ์ของแบรนด์ เป็นการกำหนดเป้าหมายในการสร้างแบรนด์ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด และดำเนินการตามแผนนั้นๆ ความสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญมากในการสร้างกลยุทธ์ของแบรนด์ การวางแผนสร้างแบรนด์จึงควรคำนึงเรื่องความสม่ำเสมอไว้ด้วย นอกจากนี้ การวางแนวทางของแบรนด์ว่าอยากสื่อสารออกมาแบบไหนเองก็สำคัญ โดยควรพิจารณาการวางกลยุทธ์ของแบรนด์ให้ดีว่าอยากให้รูปแบบของการสื่อสารของแบรนด์ออกมาเป็นทางการ หรือมีความเป็นกันเอง

อัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity)

อัตลักษณ์แบรนด์ คือ สิ่งที่แบรนด์อยากให้ลูกค้ามองเห็นว่าตัวแบรนด์เป็นอย่างไร และอยากให้ลูกค้ามีภาพจำในตัวแบรนด์เป็นแบบไหน ดังนั้น การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ควรคำนึงถึงสี ข้อความ รูปภาพ และโลโก้ของแบรนด์ให้ดี เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ลูกค้าได้เห็นเป็นสิ่งแรกๆ ทั้งก่อนเข้ารับบริการ ระหว่างรับบริการ และรวมไปถึงหลังรับบริการ

การตลาดของแบรนด์ (Brand Marketing)

การตลาดของแบรนด์ มักเกี่ยวข้องกับการนำเอากลยุทธ์ และอัตลักษณ์ของแบรนด์มาสร้างให้เกิดเป็นผลดีกับตัวธุรกิจ การสร้างการตลาดของแบรนด์จึงมุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า และควรคำนึงถึงงบประมาณในการทำการตลาดด้วย ดังนั้น การทำการตลาดของแบรนด์จึงควรให้นักการตลาดที่มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างข้อความ หรือแคมเปญที่ช่วยเรียกลูกค้าได้

ประโยชน์ของการสร้างแบรนด์

ประโยชน์ของการสร้างแบรนด์ ดียังไง

การสร้างแบรนด์มีประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ดังนี้

 • ทำให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ได้ เมื่อลูกค้าอยากใช้บริการ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับตัวแบรนด์ ลูกค้าจะนึกถึงแบรนด์ที่ตัวเองเคยเห็นก่อนเป็นอันดับแรกๆ ไม่ว่าจะเคยใช้บริการมาก่อนหรือไม่ เพราะคุ้นเคยกับภาพลักษณ์ที่แบรนด์เคยสื่อให้เห็น ดังนั้น การเลือกใช้องค์ประกอบอย่างโลโก้ แท็กไลน์ หรือสิ่งต่างๆ ที่ช่วยสื่อถึงแบรนด์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมา
 • สร้างฐานลูกค้าประจำ หากแบรนด์สามารถสื่อสารจนลูกค้าเข้ามาใช้บริการได้แล้ว และการบริการเหล่านั้นตอบโจทย์กับลูกค้า ก็มีโอกาสสูงที่ลูกค้าอยากกลับมาใช้บริการอีกจนกลายมาเป็นลูกค้าประจำได้
 • กระตุ้นการบอกต่อ เมื่อแบรนด์สามารถทำให้ลูกค้าประทับใจได้แล้ว การมีชื่อเสียงที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่จดจำ พร้อมกับการบริการที่ดี ก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการบอกปากต่อปากจนเกิดฐานลูกค้าใหม่ๆ ได้
 • สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ หากแบรนด์สามารถสื่อสารออกมาให้เป็นที่รู้จักจากกลุ่มคนหมู่มากได้ การเป็นที่รู้จักนี้เองจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ตัวแบรนด์
 • ทำให้เกิดธุรกิจระยะยาว เมื่อแบรนด์เป็นที่รู้จักแล้ว การออกผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ๆ ของแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักก็สามารถทำได้ง่ายขึ้น เพราะลูกค้ารู้จักกับตัวแบรนด์แล้ว ดังนั้น แบรนด์จึงอยู่ได้แบบยาวๆ โดยไม่ต้องกังวลว่าลูกค้าจะหายไป

ขั้นตอนการการสร้างแบรนด์

ขั้นตอนสร้างแบรนด์ มีอะไรบ้าง

เมื่อรู้ข้อดีของการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำไปแล้ว หากอยากหันมาสร้างแบรนด์ของตัวเองบ้าง ทุกคนสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. กำหนดกลุ่มลูกค้า

หากต้องการสร้างแบรนด์ สิ่งแรกที่ควรคำนึงถึง คือ กลุ่มลูกค้า ควรกำหนดให้ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ที่อยากขายคืออะไร อยากให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มลูกค้าแบบใด และควรเลือกกลุ่มลูกค้าให้เฉพาะมากๆ เช่น แทนที่จะกำหนดว่ากลุ่มลูกค้าว่าเป็น “กลุ่มคนเลี้ยงหมา” ควรกำหนดว่าเป็น “กลุ่มวัยรุ่นที่เพิ่งเลี้ยงหมาเป็นตัวแรก” เพื่อทำให้กลุ่มลูกค้าเฉพาะเจาะจงมากขึ้นจนสามารถสื่อสารเข้าไปถึงพวกเขาได้

2. กำหนดนิยามของแบรนด์

การกำหนดนิยามของแบรนด์นับว่าเป็นหัวใจหลักของการสร้างแบรนด์ ควรกำหนดใช้ชัดเจนไปเลยว่าแบรนด์ยืนหยัดเพื่ออะไร โดยการดึงเอาจุดแข็งของแบรนด์มาเป็นจุดขาย และหากการกำหนดนิยามของแบรนด์เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สัตว์โลก สังคม หรือฐานะของผู้บริโภคก็จะช่วยให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ดี เช่น “แบรนด์ของเราเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่สนับสนุนงานแฮนด์เมดจากกลุ่มชนพื้นเมืองทางภาคเหนือ” เป็นต้น

3. เลือกชื่อแบรนด์

การเลือกชื่อแบรนด์เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการสร้างแบรนด์ ชื่อที่ดีควรครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างของแบรนด์ให้ออกมาเป็นคำเพียงไม่กี่คำ นอกจากนี้ การเลือกชื่อแบรนด์ควรคำนึงถึงการออกแบบโลโก้ด้วย โดยสามารถเริ่มจากการหาไอเดียเลือกชื่อแบรนด์ได้ง่ายๆ ดังนี้

 • ชื่อที่สื่อความหมาย เป็นชื่อที่สื่อถึงธุรกิจ เช่น “ร้านช่างตัดเสื้อ”
 • ชื่อที่สื่ออารมณ์ เป็นชื่อที่ช่วยสร้างให้ลูกค้าเกิดอารมณ์ร่วม เช่น “Joy”
 • ชื่อเฉพาะ เป็นชื่อที่สื่อว่าแบรนด์เกิดขึ้นได้ยังไง เกิดจากใคร เช่น “Ford”
 • การรวมคำ เป็นชื่อที่เกิดจากการรวมคำสองคำ หรือมากกว่าลงไป เช่น “Facebook”
 • ชื่อย่อ เป็นชื่อที่เกิดจากการย่อข้อความยาวๆ ที่มีความหมายต่อแบรนด์ เช่น “BMW”

4. สร้างเรื่องราวของแบรนด์ให้น่าสนใจ

การสร้างเรื่องราวของแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ และน่าติดตามเองก็เป็นส่วนช่วยให้แบรนด์เป็นที่รู้จักได้ ยกตัวอย่างเช่น Smoot E ที่เป็นแบรนด์สกินแคร์ช่วยลดสิว สร้างโฆษณาของแบรนด์ออกมาเป็นตอนๆ ให้คนเริ่มสนใจเ และพูดถึงเรื่องการเป็นสิว หรือรอยแผลเป็นจากสิว ทำให้แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไร แต่เรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ก็ยังเป็นที่พูดถึงอยู่เสมอ

5. สร้างภาพจำให้แบรนด์

การสร้างภาพจำให้กับแบรนด์ ช่วยส่งเสริมให้คนจำแบรนด์ได้จากการได้เห็นเพียงแค่ไม่กี่ครั้ง ควรตั้งคำถามเช่น ควรใช้แพ็กเกจจิงไหนใส่สินค้าดี ควรทำยังไงให้ลูกค้าเห็นพัสดุแล้วรู้เลยว่ารู้ว่าเป็นแบรนด์เรา หรือทำยังไงให้ลูกค้าเดาได้ว่าหากเข้าเว็บไซต์แบรนด์เราแล้วจะเห็นอะไร โดยการสร้างภาพจำให้กับแบรนด์สามารถทำได้ด้วยการเลือกองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้

 • สีของแบรนด์ แต่ละสีมีความหมายที่ต่างกัน ควรเลือกสีที่สื่อถึงแบรนด์ได้มากที่สุด เช่น สีแดง คือ ความมุ่งมั่น สีน้ำเงิน คือ ความน่าเชื่อถือ
 • ฟอนต์ การเลือกใช้ฟอนต์เองก็ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ได้เช่นกัน เช่น Sans-serif สื่อถึงความทันสมัย และเป็นกันเอง ในขณะที่ Serif ให้ความเป็นอนุรักษ์นิยม และดูมีอำนาจ
 • รูปภาพของแบรนด์ รูปภาพของแบรนด์เองก็ช่วยส่งเสริมภาพจำได้เหมือนกัน ควรเลือกภาพที่แบรนด์อยากสื่อสาร เช่น ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ แต่ยังต้องมีความเหมาะสม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

เมื่อรวมองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน ก็จะสามารถสร้างภาพจำของแบรนด์ให้ออกมาดูโดดเด่น สะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ออกมาให้ลูกค้าจดจำได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น

6. สร้างโลโก้ให้โดดเด่นไม่ซ้ำใคร

โลโก้ คือ สิ่งที่รู้ค้าจะได้เห็นจากแบรนด์ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ได้พร้อมๆ กับชื่อแบรนด์ การสร้างโลโก้จึงควรผ่านกระบวนการคิดมาอย่างดี โลโก้ที่ดีควรมีความหมาย และเข้าใจได้ง่าย เช่น โลโก้รูปแอปเปิลที่มีรอยกัดข้างๆ แค่ได้เห็นก็รู้ได้เลยว่าเป็นของแบรนด์ Apple เป็นต้น ซึ่งการออกแบบโลโก้ เพื่อใช้สร้างแบรนด์ มีตัวเลือกให้พิจารณามากมาย เช่น

 • ตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์มักนิยมใส่ไว้ในวงกลม หรือวงรี เช่น โลโก้ของแบรนด์ Starbucks ที่เป็นรูปไซเรน อยู่ในแพลตฟอร์มของวงกลม
 • มาสคอต การใช้มาสคอตสร้างโลโก้ช่วยสร้างแบรนด์ให้ดูมีชีวิตขึ้นได้ โดยการสร้างคาร์แรกเตอร์ หรือตัวละครให้แบรนด์ เช่น ผู้พันแซนด์เดอร์ของ KFC หรือโรนัล แมคโดนัลของ Mcdonald
 • ตัวหนังสือ นิยมใช้เป็นตัวย่อของชื่อแบรนด์ ง่ายต่อการเป็นที่จดจำ เช่น โลโก้ LV ของแบรนด์ LOUIS VUITTON
 • ไอคอน การใช้ไอคอนในการสร้างโลโก้ของแบรนด์สามารถทำได้โดยการใช้รูปภาพที่ง่ายต่อการจดจำ แค่เพียงได้เห็นครั้งเดียวก็สามารถรับรู้ได้ว่ารูปนี้คือแบรนด์อะไร เช่น สัญลักษณ์ถูกของ NIKE
 • ชื่อแบรนด์ เน้นไปที่การสร้างสีสันให้ตัวหนังสือ ไม่ต้องใช้มาสคอต หรือโลโก้มาดึงดูดความสนใจ เพื่อช่วยให้ชื่อของแบรนด์เป็นที่จดจำได้ง่ายขึ้น เช่น Google ที่เล่นกับสี และตัวหนังสือ
 • ชื่อแบรนด์รวมกับภาพ เป็นการรวมชื่อแบรนด์เข้ากับภาพ ช่วยให้ชื่อแบรนด์เป็นที่จดจำ และยังช่วยให้ภาพของแบรนด์ที่ตั้งใจสื่อสารให้เป็นที่จดจำอีกด้วย เช่น เบอร์เกอร์ที่มีชื่อแบรนด์อยู่ตรงกลางของ BURGER KING

เมื่อสร้างโลโก้เสร็จแล้ว ควรทำให้โลโก้โผล่ไปอยู่ในทุกที่ของแบรนด์เพื่อให้เป็นที่จดจำ ไม่ว่าในบรรจุภัณฑ์ หน้าเว็บไซต์ของแบรนด์ หรือบัญชีโซเชียลมีเดียต่างๆ ของแบรนด์ โดยพยายามโฆษณาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

7. สร้างแท็กไลน์ หรือสโลแกน

การสร้างแบรนด์โดยการวางสโลแกนที่ชัดเจนจะช่วยให้ลูกค้ารับรู้ และเข้าใจธุรกิจว่าธุรกิจต้องการอะไร มีจุดยืนอย่างไร เพราะการเลือกสโลแกนที่ดีจะช่วยแนะนำแบรนด์ของคุณให้เป็นที่รู้จักได้ และยังช่วยดึงเอาจุดเด่นของแบรนด์ออกมาให้ลูกค้ารับรู้ได้อีกด้วย เช่น แบรนด์ Nike ใช้สโลแกน “Just do it” เพื่อสื่อถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ หรือ Disneyland ที่ใช้สโลแกน “The happiest place on earth” เพื่อแสดงถึงสถานที่แห่งความสุข และความสนุกสนาน

8. ทำให้ผู้คนได้เห็นแบรนด์

เมื่อสร้างแบรนด์เสร็จแล้วก็ควรแชร์ให้โลกได้เห็น พยายามโชว์แบรนด์ให้โลกเห็นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้แบรนด์เป็นที่จดจำ เช่น การซื้อโฆษณา การอัปเดตโซเชียลมีเดียของแบรนด์บ่อยๆ การสร้างแคมเปญเพื่อให้แบรนด์ได้พื้นที่ในสื่อ รวมไปถึงการนำผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ไปวางตามร้านสะดวกซื้อต่างๆ

สรุป

เมื่อได้เห็นถึงขั้นตอน และประโยชน์ของการสร้างแบรนด์ไปแล้ว ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการสร้างแบรนด์ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจ เพราะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงแบรนด์ได้ง่ายมากขึ้น แถมยังช่วยให้แบรนด์โดดเด่นออกมาจากแบรนด์อื่นๆ ได้อีกด้วย ดังนั้น การทำธุรกิจจึงไม่ควรมองข้ามการสร้างแบรนด์เด็ดขาด หากคุณต้องการปรึกษา หรือมองหาทีมงานมืออาชีพด้านการทำการตลาดออนไลน์ ให้ Minimice เป็นตัวเลือกของคุณ มาทำให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จัก พร้อมกระตุ้นยอดขายผ่านการตลาดแบบออนไลน์กันเถอะ

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์

หลังจากที่ได้รู้จักกับการสร้างแบรนด์ไปแล้ว บทความนี้ยังรวบรวมคำถามที่พบบ่อยพร้อมคำตอบเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์มาให้อีกด้วย จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

1. การสร้างแบรนด์ ใช้เวลานานแค่ไหน

การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำอาจใช้เวลานานถึงหนึ่งปี หรือมากกว่านั้น โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆของแบรนด์ว่าดีพอแล้ว หรือยัง เป็นที่น่าจดจำได้มากน้อยแค่ไหน และที่สำคัญคือต้องมีความสม่ำเสมอในด้านการโปรโมตแบรนด์หรือไม่

2. สร้างแบรนด์ งบน้อยทำยังไง

การสร้างแบรนด์ หากคุณมีความคิดที่สร้างสรรค์มากพอแล้ว แทบไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ เลย แต่การสื่อสารแบรนด์ออกไปนั้นจำเป็นต้องใช้งบประมาณ เช่น ค่าโฆษณา ค่าทำบรรจุภัณฑ์ที่มีโลโก้ และชื่อแบรนด์ รวมไปถึงค่าทำเว็บไซต์ของแบรนด์ให้น่าใช้ และเป็นที่รู้จัก ทั้งนี้ งบประมาณขึ้นอยู่กับบริษัทที่คุณเลือกใช้บริการ

3. สร้างแบรนด์แล้ว ต้องทำเป็นเครื่องหมายการค้าไหม

ไม่ได้มีการบังคับว่าต้องทำเครื่องหมายทางการค้า แต่ถ้าทำไว้ก็จะส่งผลดีในอนาคต ในกรณีที่มีการคัดลอกแบรนด์ของเราขึ้นมา เครื่องหมายการค้าจะช่วยเป็นหลักฐานได้ โดยก่อนลงทะเบียนเครื่องหมายทางการค้า ควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่าแบรนด์ของเราจะไม่ซ้ำกับใครที่เคยลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้แล้ว

Related Articles

ให้ธุรกิจของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดไปกับทีมการตลาดมืออาชีพ
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง