Table of Contents

Categories

Recent Posts

รู้ไว้ ใช่ว่า 30 คำศัพท์ทางการตลาด Digital Marketing ปี 2023

รู้ไว้ ใช่ว่า 30 คำศัพท์ทางการตลาด Digital Marketing ปี 2023

Table of Contents

ปัจจุบันต้องยอมรับว่า Digital Marketing เป็นการตลาดหลักและทรงประสิทธิภาพมากที่สุด โดยนอกจากจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากแล้ว ยังสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนยุคใหม่ที่ใช้เวลาอยู่กับสมาร์ทโฟนและหน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวัน ด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักการตลาดรุ่นใหม่ต้องศึกษาแนวทางให้ตัวเองตามเทรนด์อยู่เสมอ Minimice จึงอยากแนะนำคำศัพท์ Digital Marketing สำหรับปี 2023 เพราะแน่นอนว่าอัพเดทศัพท์การตลาดอยู่ตลอดเวลา จะช่วยให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าออนไลน์ สื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน และประสบความสำเร็จในการทำการตลาดออนไลน์มากขึ้น

Advertainment

Advertainment

Advertainment เกิดจากการผสมกันของคำว่า Advertisement กับ Entertainment เป็นคำที่ใช้เพื่อสื่อถึงความบันเทิงที่รวมเอาองค์ประกอบของการโฆษณา เป็นการรวมการสื่อสารแบรนด์เข้ากับความบันเทิง ไม่ว่าจะเป็น เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี วิดีโอเกม หรือแม้แต่หนังสือ Advertainment กลายเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสำหรับแบรนด์ต่าง ๆ ในการโปรโมตสินค้า

Agile Marketing

Agile Marketing

ถือเป็นอีกหนึ่งคำศัพท์การตลาดออนไลน์ที่นักการตลาดทุกคนต้องทำความเข้าใจ สำหรับ Agile Marketing คือการนำเอาคอนเซปต์ของ Agile ที่หลาย ๆ คนอาจเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว มาประยุกต์ใช้กับการตลาด ซึ่งหมายถึง แนวทางการทำแคมเปญการตลาดด้วยความรวดเร็ว เหมาะสม และตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ แก้ปัญหาได้แบบเรียลไทม์ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ รวมไปถึงการนำผลตอบรับจากลูกค้ากลับมาปรับปรุง และพัฒนาแคมเปญต่อ ๆ ไปให้ดีมากยิ่งขึ้น

Big Data

Big Data

คำว่า Big Data สามารถแปลได้อย่างตรงตัวเลย หมายถึง ข้อมูลทุกรูปแบบที่มีจำนวนมาก และถูกจัดเก็บในรูปแบบต่าง ๆ แต่การรวมกันเป็น Big Data ต้องประกอบด้วย 5 องค์ประกอบสำคัญหรือ 5V ได้แก่ Volume เป็นข้อมูลจำนวนมาก Velocity เป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Value เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร Variety เป็นข้อมูลที่มีความหลากหลาย และ Veracity เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง

ในด้านของ Digital Marketing เองก็หนีไม่พ้นเรื่องของ Big Data ที่กลายมาเป็นส่วนสำคัญของการตลาดในยุคนี้ เพราะจะช่วยให้นักการตลาดได้รับข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค แต่สิ่งสำคัญนอกเหนือจากการมีข้อมูลจำนวนมากก็คือ ความสามารถในการจัดระเบียบข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อช่วยสร้าง Consumer Persona ตามลักษณะต่าง ๆ เช่น พฤติกรรม รูปแบบการซื้อ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

Clickability

แน่นอนว่าคําศัพท์ Digital Marketing อย่างคำว่า Clickability ต้องเกี่ยวข้องกับการคลิก ซึ่งในมุมของการตลาดออกไลน์จะหมายถึงการเข้าถึงการโฆษณาและการตอบกลับของกลุ่มเป้าหมาย

Contextual Marketing

Contextual Marketing

สำหรับ Contextual Marketing เป็นศัพท์การตลาด หมายถึงการวางแผนการตลาดจากการศึกษาข้อมูลของกลุ่มลูกค้า ทำให้การสร้างโฆษณามีความเหมาะสม สื่อสารกับกลุ่มลูกค้าหรือหลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน และเกิดความสนใจแบรนด์มากขึ้น ทำให้การตลาดลักษณะนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า “การตลาดแบบใส่ใจ”

CPL

ศัพท์การตลาด ออนไลน์คำว่า CPL ย่อมาจาก Cost per lead เป็นวิธีวัดผลสำเร็จของ Lead Generation จากการทำการตลาด โดยนำค่าโฆษณาหารด้วยจำนวนผู้ที่สนใจสินค้าหรือบริการ (Lead) จะได้ต้นทุนค่าโฆษณาต่อ 1 Lead หากถ้าค่า CPL สูง แปลว่าตันทุนทางการตลาดออนไลน์สูงเช่นเดียวกัน

Curator

ตามความหมายภาษาอังกฤษคำว่า Curator แปลว่าภัณฑารักษ์ แต่ความหมายในมุมของ คําศัพท์ digital marketing  หมายถึง นักจัดการข้อมูลดิจิทัล (Digital data curator) เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลข้อมูลทั้งหมดองค์กร พร้อมทั้งจัดระบบข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานและดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ

Custom Activation

ความหมายของคําศัพท์ Digital marketing คำว่า Custom Activation หมายถึงกลยุทธให้เปิดปิดการใช้งานแบบกำหนดเอง ทำให้ผู้ดูแลระบบรู้สึกมีความยืดหยุ่นการควบคุมเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น

DEI

DEI

คำศัพท์การตลาด DEI เป็นการนำตัวอักษรแรกของคำว่า Diversity (ความหลากหลาย) Equity (ความเท่าเทียม) และ Inclusion (การรวม) มาไว้ด้วยกัน หมายถึงการรวมเอาสิ่งใหม่ที่มีความหลากหลายไว้ด้วยกัน นิยมใช้ในช่วงเทศกาล Pride month เพื่อสื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าทางแบรนด์ในแนวทางเดียวกัน

Digital Maturity

คำว่า Digital Maturity เป็น คําศัพท์ Digital marketing ที่แปลตรงตัวว่า “วุฒิภาวะทางดิจิทัล” เป็นอีกหนึ่งวิธีวัดประสิทธิภาพนักการตลาดและแบรนด์ในการตอบสนองหรือปรับตัวได้รวดเร็วตามเทรนด์ดิจิทัลในขณะนั้นได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ สำหรับเครื่องมือในการวัดระดับถูกพัฒนาโดย Google และ Boston Consulting Group

Earned Media

คำศัพท์การตลาด คำว่า Earned Media หมายถึงการทำโฆษณาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว อย่างการบอกแบบปากต่อปาก การถูกพูดถึงบนโลกโซเซียล การแชร์ข้อมูลผ่านโซเซียล หรือการถูกนำไปอ้างอิง จึงต้องเน้นการทำคอนเทนต์ที่ถูกใจคนในวงกว้าง แต่การตลาดวิธีนี้มีข้อเสียตรงที่ไม่สามารถควบคุมการส่งต่อหรือความคิดเห็นจากผู้คนได้

Gamification

Gamification

Gamification หรือ Gamification Marketing เป็นคําศัพท์ Digital marketing ที่สื่อการทำการตลาดผ่านกิจกรรมที่มีรูปแบบคล้ายกับการเล่นเกมส์ ซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ได้รับความนิยมมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกสนุก ภูมิใจเวลาเป็นผู้ชนะ และผูกพันกับแบรนด์มากขึ้น

Growth Hacker

คำว่า Growth Hacker เป็นศัพท์การตลาดที่นิยมใช้กกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพ โดยเป็นการวางแผนการตลาดผ่านการสังเกต การตั้งสมมติฐาน และการทดลอง คล้ายกับการทดลองวิทยาศาสตร์ ข้อดีคือ มีการวางแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ข้อเสียหนีไม่พ้นใช้เวลาในการเก็บข้อมูลนาน

Ideation

หากทำงานเป็นนักการตลาดต้องรู้จักศัพท์การตลาดคำว่า Ideation หมายถึงการระดมความคิดเพื่อให้เกิดไอเดียใหม่หรือรวมกันแก้ปัญหาที่ผ่านการตกผลึกจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด สำหรับการระดมความที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะอยู่ระหว่าง 4 – 9 คน

Immersive Experience

Immersive Experience

ศัพท์การตลาดออนไลน์คำว่า Immersive Experience หมายถึง การสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ที่มีความตื่นเต้นให้แก่ผู้ใช้งาน ผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การมองเห็น ได้ยิน รับรส หรือการสัมผัส เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวเชื่อมระหว่างแบรนด์และลูกค้า ซึ่งเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยม และน่าจับตามองในปัจจุบันก็จะมี 3 อย่างได้แก่

  1. AR (Augmented Reality) คือ เทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือนเพิ่มเข้าไปในโลกจริง เช่น เกม Pokemon GO
  2. VR (Virtual Reality) หรือ เทคโนโลยีเสมือนจริง คือ  การสร้างโลกอีกใบหนึ่งขึ้นมา โดยจะพาผู้ใช้งานเข้าไปสู่โลกเสมือน 3 มิติที่จำลองขึ้นมา เช่น การจำลองสถานที่ใน Google Street View
  3. MR (Mixed Reality) หรือ เทคโนโลยีความเป็นจริงผสม ที่รวมเอา AR และ VR เข้าด้วยกัน เพื่อมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าและสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้งาน

Native Advertising

คำว่า Native Advertising หรือ Native Ads เป็นอีกหนึ่งศัพท์ที่คนทำงานสาย Digital Marketingที่ต้องรู้ ซึ่งหมายถึงการทำโฆษณาทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในโซเชียลมีเดีย โดยจะเป็นการโฆษณาที่ไม่เหมือน Banner หรือ Display Ads เนื่องจากเนื้อหาจะไม่ใช่การขายสินค้าตรง ๆ แต่เนื้อหาจะกลมกลืนไปกับเนื้อหา ทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่รู้สึกว่าเป็นการขายตรงมากเกินไป

Newsjacking

สำหรับคำศัพท์การตลาดออนไลน์ Newsjacking มีอีกชื่อว่า Trendjacking หมายถึง การทำการตลาดโดยใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดเป็นกระแสอยู่ในชั่วขณะนั้น ทำให้บางคนเรียกว่าการตลาดแบบโหนกระแส แต่อย่างไรก็ตามการทำตลาดสไตล์ต้องระมัดระวังเรื่องกระแสตีกลับ โดยเฉพาะประเด็นที่อ่อนไหวต่อความรู้สึกของผู้คน

P-Commerce

P-Commerce เป็นคำศัพท์การตลาดที่หมายถึง Marketing Mix หรือทฤษฎีการวางแผนการตลาดในการสร้างฐานลูกค้า ซึ่งที่นิยมใช้คือ มาตรฐาน 4P ได้แก่ Product ผลิตภัณฑ์ Price ราคา Place สถานที่จำหน่าย และ Promotion การส่งเสริมการขาย

ROI

ROI

ศัพท์การตลาด ROI ย่อมาจาก Return of Investment คือ อัตราผลกำไรตอบแทนที่ได้จากการลงทุนทั้งหมดในการทำธุรกิจ หาได้จากการนำกำไรสุทธิหารด้วยต้นทุน แล้วคูณด้วย 100 จะได้เปอร์เซ็นต์ค่า ROI ซึ่งค่า ROI จะแสดงให้เห็นว่าการลงทุนได้รับผลกำไร หรือขาดทุนมากน้อยเพียงใด

Showrooming

สำหรับ Second-Screen เป็นคำศัพท์การตลาดที่หมายถึงลูกค้าที่มีพฤติกรรมมองร้านค้าเป็นเพียงโชว์รูม จุดประสงค์เพียงเข้ามาดูสินค้าเพื่อเปรียบเทียบราคา แต่กลับไปซื้อที่ร้านค้าออนไลน์ที่มีราคาถูกกว่า

Snackable Content

Snackable Content เป็นคำศัพท์การตลาดออนไลน์ หมายถึงคอนเทนต์สั้น ๆ เหมือนขนมขบเคี้ยว เสพง่าย ย่อยเนื้อหาได้ง่าย และเป็นสิ่งที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ อย่างพวกคำคมหรือคลิปสั้น

Social Commerce

ศัพท์การตลาดคำว่า Social Commerce หมายถึงการทำธุรกิจบนสื่อโซเซียลมีเดียตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนการจ่ายเงินเพื่อให้ผู้ใช้งานอยู่ในแอพพลิเคชั่นมากขึ้น

Social Proof

Social Proof เป็น คําศัพท์ Digital Marketing ที่ช่วยยืนยันว่าสื่อออนไลน์มีอิทธิพลในการทำธุรกิจ เนื่องจากตอนนี้เป็นยุคของการรีวิว ไม่ว่าจะซื้อของเล็กน้อยหรือซื้อของใหญ่อย่างบ้านหรือรถ รวมไปถึงการใช้บริการทุกประเภท คนส่วนใหญ่มักเปิดดูรีวิวก่อนตัดสินใจ เพราะฉะนั้นการสร้าง Social Proof หรือการสร้างรีวิวบนโลกออนไลน์จึงเป็นการสร้างช่องทางการรับรู้และกระตุ้นการขายไปพร้อม ๆ กัน

SoLoMo

SoLoMo

เป็นคําศัพท์ Digital Marketing ประเภท Buzzwords ที่รวมเอาคำว่า Social, Local และ Mobile ไว้ด้วยกัน สื่อถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างของสังคม ท้องถิ่น และการใช้สมาร์ทโฟน ซึ่งนักการตลาดสามารถนำไปใช้เป็นไอเดียในการวางแผนแนวทางการโปรโมทได้ เพราะคนใช้สมาร์ทโฟนกว่า 80% มีแนวโน้มเชื่อคอนเทนต์โฆษณาภายในท้องถิ่นมากขึ้น

Synergy

Synergy เป็นคำศัพท์การตลาด ที่หมายถึงการควบรวมกิจการหรือร่วมมือกันระหว่างองค์กรเพื่อเพิ่มความสามารถทางธุรกิจ ทั้งการแชร์บุคลากร วัตถุดิบ และเทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนและสร้างผลกำไร

Thought Leader

Thought Leader เป็นศัพท์การตลาดหมายถึงการเป็นผู้นำทางความคิดในการสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวก ซึ่งวิธีที่สร้างภาพลักษณ์เรื่องนี้สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการแสดงความเชี่ยวชาญของตัวเอง อัพเดทผลงาน หรือตอบคำถามในทุกประเด็น

Two-Way Conversation

Two-Way Conversation

Two-Way Conversation เป็น คำศัพท์การตลาด หมายถึงการสื่อสารโต้ตอบไปมากันระหว่างกันสองฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารในการสนทนา อย่างการคุยโทรศัพท์ การแชท การมอบหมายงาน หรือการพูดคุยกัน

Value Proposition

ความหมายของคำศัพท์การตลาด Value Proposition หมายถึงการใช้ประโยชน์คุณค่าหรือจุดแข็งของแบรนด์เพื่อให้เกิดโดดเด่นมากกว่าคู่แข่งทางการค้า ทำให้กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าของแบรนด์มากกว่า

Viral

Viral (ไวรัล) เป็นคำที่คุ้นหูกันอยู่แล้วมาจากคำว่า Virus (ไวรัส) และ Oral (ปาก) เป็นคําศัพท์ Digital Marketing ที่หมายถึงการแพร่กระจายของข้อมูลที่ได้รับความนิยมบนอินเตอร์เน็ตอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง ซึ่งมีประโยชน์ในด้านการตลาดเรื่องเข้าถึงผู้คนได้อย่างรวดเร็ว คล้ายกับการตลาดแบบปากต่อปาก เพียงแต่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์

360 Campaign

360 Campaign

360 Campaign เป็นศัพท์การตลาดที่หมายถึงการรวมเอาข้อมูลของลูกค้าจากทุกส่วนมารวมไว้ในฐานข้อมูลเดียวบนระบบ Customer 360 หรือ CDP สามารถตรวจสอบได้แบบ Real time ซึ่งข้อดีคือ ทำให้เข้าใจความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น และง่ายต่อจัดการข้อมูล

สรุป

เป็นอย่างไรบ้างสำหรับศัพท์ Digital Marketing 2023 ที่นำแนะนำ เรียกได้ว่าทุกคำเป็นศัพท์การตลาดที่สำคัญกับนักการตลาด และถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คำใหม่ทั้งหมด แต่มั่นใจได้เลยว่าทุกคำจะช่วยให้เข้าใจการตลาดออนไลน์และสื่อสารกับผู้คนที่อยู่ในสายงานเดียวกันได้ง่ายขึ้นแน่นอน

FAQ – คำถามที่พบบ่อย

การอัพเดทศัพท์การตลาด มีประโยชน์อย่างไร

การอัพเดทศัพท์การตลาดอยู่ตลอดเวลา จะช่วยให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าออนไลน์ สื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน และประสบความสำเร็จในการทำการตลาดออนไลน์มากขึ้น

ROI ย่อมาจาก

ย่อมาจาก Return of Investment คือ อัตราผลกำไรตอบแทนที่ได้จากการลงทุนทั้งหมดในการทำธุรกิจ หาได้จากการนำกำไรสุทธิหารด้วยต้นทุน แล้วคูณด้วย 100 จะได้เปอร์เซ็นต์ค่า ROI

Synergy คือ

Synergy เป็นคำศัพท์การตลาด ที่หมายถึงการควบรวมกิจการหรือร่วมมือกันระหว่างองค์กรเพื่อเพิ่มความสามารถทางธุรกิจ

Related Articles

ให้ธุรกิจของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดไปกับทีมการตลาดมืออาชีพ
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง