Table of Contents

 • Advertainment
 • Agile Marketing
 • Big Data
 • Clickability
 • Contextual Marketing
 • CPL
 • Curator
 • Custom Activation
 • DEI
 • Digital Maturity
 • Earned Media​
 • Gamification
 • Growth Hacker
 • Idention
 • Immersive Experience
 • Native Advertising
 • Newsjacking
 • P-Commerce
 • ROI
 • Showrooming
 • Snackable Content
 • Social Commerce
 • Social Proof
 • SoLoMo
 • Synergy
 • Thought Leader
 • Two-Way Conversation
 • Value Proposition
 • Viral
 • 360 Campaign
 • สรุป
 • FAQ
รู้ไว้ ใช่ว่า 30 คำศัพท์ทางการตลาด Digital Marketing ปี 2023

รู้ไว้ ใช่ว่า 30 คำศัพท์ทางการตลาด Digital Marketing ปี 2023

Table of Contents

ปัจจุบันต้องยอมรับว่า Digital Marketing เป็นการตลาดหลักและทรงประสิทธิภาพมากที่สุด โดยนอกจากจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากแล้ว ยังสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนยุคใหม่ที่ใช้เวลาอยู่กับสมาร์ทโฟนและหน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวัน ด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักการตลาดรุ่นใหม่ต้องศึกษาแนวทางให้ตัวเองตามเทรนด์อยู่เสมอ Minimice จึงอยากแนะนำคำศัพท์ Digital Marketing สำหรับปี 2023 เพราะแน่นอนว่าอัพเดทศัพท์การตลาดอยู่ตลอดเวลา จะช่วยให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าออนไลน์ สื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน และประสบความสำเร็จในการทำการตลาดออนไลน์มากขึ้น

Advertainment

Advertainment

Advertainment เกิดจากการผสมกันของคำว่า Advertisement กับ Entertainment เป็นคำที่ใช้เพื่อสื่อถึงความบันเทิงที่รวมเอาองค์ประกอบของการโฆษณา เป็นการรวมการสื่อสารแบรนด์เข้ากับความบันเทิง ไม่ว่าจะเป็น เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี วิดีโอเกม หรือแม้แต่หนังสือ Advertainment กลายเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสำหรับแบรนด์ต่าง ๆ ในการโปรโมตสินค้า

Agile Marketing

Agile Marketing

ถือเป็นอีกหนึ่งคำศัพท์การตลาดออนไลน์ที่นักการตลาดทุกคนต้องทำความเข้าใจ สำหรับ Agile Marketing คือการนำเอาคอนเซปต์ของ Agile ที่หลาย ๆ คนอาจเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว มาประยุกต์ใช้กับการตลาด ซึ่งหมายถึง แนวทางการทำแคมเปญการตลาดด้วยความรวดเร็ว เหมาะสม และตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ แก้ปัญหาได้แบบเรียลไทม์ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ รวมไปถึงการนำผลตอบรับจากลูกค้ากลับมาปรับปรุง และพัฒนาแคมเปญต่อ ๆ ไปให้ดีมากยิ่งขึ้น

Big Data

Big Data

คำว่า Big Data สามารถแปลได้อย่างตรงตัวเลย หมายถึง ข้อมูลทุกรูปแบบที่มีจำนวนมาก และถูกจัดเก็บในรูปแบบต่าง ๆ แต่การรวมกันเป็น Big Data ต้องประกอบด้วย 5 องค์ประกอบสำคัญหรือ 5V ได้แก่ Volume เป็นข้อมูลจำนวนมาก Velocity เป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Value เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร Variety เป็นข้อมูลที่มีความหลากหลาย และ Veracity เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง

ในด้านของ Digital Marketing เองก็หนีไม่พ้นเรื่องของ Big Data ที่กลายมาเป็นส่วนสำคัญของการตลาดในยุคนี้ เพราะจะช่วยให้นักการตลาดได้รับข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค แต่สิ่งสำคัญนอกเหนือจากการมีข้อมูลจำนวนมากก็คือ ความสามารถในการจัดระเบียบข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อช่วยสร้าง Consumer Persona ตามลักษณะต่าง ๆ เช่น พฤติกรรม รูปแบบการซื้อ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

Clickability

แน่นอนว่าคําศัพท์ Digital Marketing อย่างคำว่า Clickability ต้องเกี่ยวข้องกับการคลิก ซึ่งในมุมของการตลาดออกไลน์จะหมายถึงการเข้าถึงการโฆษณาและการตอบกลับของกลุ่มเป้าหมาย

Contextual Marketing

Contextual Marketing

สำหรับ Contextual Marketing เป็นศัพท์การตลาด หมายถึงการวางแผนการตลาดจากการศึกษาข้อมูลของกลุ่มลูกค้า ทำให้การสร้างโฆษณามีความเหมาะสม สื่อสารกับกลุ่มลูกค้าหรือหลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน และเกิดความสนใจแบรนด์มากขึ้น ทำให้การตลาดลักษณะนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า “การตลาดแบบใส่ใจ”

CPL

ศัพท์การตลาด ออนไลน์คำว่า CPL ย่อมาจาก Cost per lead เป็นวิธีวัดผลสำเร็จของ Lead Generation จากการทำการตลาด โดยนำค่าโฆษณาหารด้วยจำนวนผู้ที่สนใจสินค้าหรือบริการ (Lead) จะได้ต้นทุนค่าโฆษณาต่อ 1 Lead หากถ้าค่า CPL สูง แปลว่าตันทุนทางการตลาดออนไลน์สูงเช่นเดียวกัน

Curator

ตามความหมายภาษาอังกฤษคำว่า Curator แปลว่าภัณฑารักษ์ แต่ความหมายในมุมของ คําศัพท์ digital marketing  หมายถึง นักจัดการข้อมูลดิจิทัล (Digital data curator) เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลข้อมูลทั้งหมดองค์กร พร้อมทั้งจัดระบบข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานและดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ

Custom Activation

ความหมายของคําศัพท์ Digital marketing คำว่า Custom Activation หมายถึงกลยุทธให้เปิดปิดการใช้งานแบบกำหนดเอง ทำให้ผู้ดูแลระบบรู้สึกมีความยืดหยุ่นการควบคุมเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น

DEI

DEI

คำศัพท์การตลาด DEI เป็นการนำตัวอักษรแรกของคำว่า Diversity (ความหลากหลาย) Equity (ความเท่าเทียม) และ Inclusion (การรวม) มาไว้ด้วยกัน หมายถึงการรวมเอาสิ่งใหม่ที่มีความหลากหลายไว้ด้วยกัน นิยมใช้ในช่วงเทศกาล Pride month เพื่อสื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าทางแบรนด์ในแนวทางเดียวกัน

Digital Maturity

คำว่า Digital Maturity เป็น คําศัพท์ Digital marketing ที่แปลตรงตัวว่า “วุฒิภาวะทางดิจิทัล” เป็นอีกหนึ่งวิธีวัดประสิทธิภาพนักการตลาดและแบรนด์ในการตอบสนองหรือปรับตัวได้รวดเร็วตามเทรนด์ดิจิทัลในขณะนั้นได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ สำหรับเครื่องมือในการวัดระดับถูกพัฒนาโดย Google และ Boston Consulting Group

Earned Media

คำศัพท์การตลาด คำว่า Earned Media หมายถึงการทำโฆษณาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว อย่างการบอกแบบปากต่อปาก การถูกพูดถึงบนโลกโซเซียล การแชร์ข้อมูลผ่านโซเซียล หรือการถูกนำไปอ้างอิง จึงต้องเน้นการทำคอนเทนต์ที่ถูกใจคนในวงกว้าง แต่การตลาดวิธีนี้มีข้อเสียตรงที่ไม่สามารถควบคุมการส่งต่อหรือความคิดเห็นจากผู้คนได้

Gamification

Gamification

Gamification หรือ Gamification Marketing เป็นคําศัพท์ Digital marketing ที่สื่อการทำการตลาดผ่านกิจกรรมที่มีรูปแบบคล้ายกับการเล่นเกมส์ ซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ได้รับความนิยมมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกสนุก ภูมิใจเวลาเป็นผู้ชนะ และผูกพันกับแบรนด์มากขึ้น

Growth Hacker

คำว่า Growth Hacker เป็นศัพท์การตลาดที่นิยมใช้กกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพ โดยเป็นการวางแผนการตลาดผ่านการสังเกต การตั้งสมมติฐาน และการทดลอง คล้ายกับการทดลองวิทยาศาสตร์ ข้อดีคือ มีการวางแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ข้อเสียหนีไม่พ้นใช้เวลาในการเก็บข้อมูลนาน

Ideation

หากทำงานเป็นนักการตลาดต้องรู้จักศัพท์การตลาดคำว่า Ideation หมายถึงการระดมความคิดเพื่อให้เกิดไอเดียใหม่หรือรวมกันแก้ปัญหาที่ผ่านการตกผลึกจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด สำหรับการระดมความที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะอยู่ระหว่าง 4 – 9 คน

Immersive Experience

Immersive Experience

ศัพท์การตลาดออนไลน์คำว่า Immersive Experience หมายถึง การสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ที่มีความตื่นเต้นให้แก่ผู้ใช้งาน ผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การมองเห็น ได้ยิน รับรส หรือการสัมผัส เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวเชื่อมระหว่างแบรนด์และลูกค้า ซึ่งเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยม และน่าจับตามองในปัจจุบันก็จะมี 3 อย่างได้แก่

  1. AR (Augmented Reality) คือ เทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือนเพิ่มเข้าไปในโลกจริง เช่น เกม Pokemon GO
  2. VR (Virtual Reality) หรือ เทคโนโลยีเสมือนจริง คือ  การสร้างโลกอีกใบหนึ่งขึ้นมา โดยจะพาผู้ใช้งานเข้าไปสู่โลกเสมือน 3 มิติที่จำลองขึ้นมา เช่น การจำลองสถานที่ใน Google Street View
  3. MR (Mixed Reality) หรือ เทคโนโลยีความเป็นจริงผสม ที่รวมเอา AR และ VR เข้าด้วยกัน เพื่อมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าและสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้งาน

Native Advertising

คำว่า Native Advertising หรือ Native Ads เป็นอีกหนึ่งศัพท์ที่คนทำงานสาย Digital Marketingที่ต้องรู้ ซึ่งหมายถึงการทำโฆษณาทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในโซเชียลมีเดีย โดยจะเป็นการโฆษณาที่ไม่เหมือน Banner หรือ Display Ads เนื่องจากเนื้อหาจะไม่ใช่การขายสินค้าตรง ๆ แต่เนื้อหาจะกลมกลืนไปกับเนื้อหา ทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่รู้สึกว่าเป็นการขายตรงมากเกินไป

Newsjacking

สำหรับคำศัพท์การตลาดออนไลน์ Newsjacking มีอีกชื่อว่า Trendjacking หมายถึง การทำการตลาดโดยใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดเป็นกระแสอยู่ในชั่วขณะนั้น ทำให้บางคนเรียกว่าการตลาดแบบโหนกระแส แต่อย่างไรก็ตามการทำตลาดสไตล์ต้องระมัดระวังเรื่องกระแสตีกลับ โดยเฉพาะประเด็นที่อ่อนไหวต่อความรู้สึกของผู้คน

P-Commerce

P-Commerce เป็นคำศัพท์การตลาดที่หมายถึง Marketing Mix หรือทฤษฎีการวางแผนการตลาดในการสร้างฐานลูกค้า ซึ่งที่นิยมใช้คือ มาตรฐาน 4P ได้แก่ Product ผลิตภัณฑ์ Price ราคา Place สถานที่จำหน่าย และ Promotion การส่งเสริมการขาย

ROI

ROI

ศัพท์การตลาด ROI ย่อมาจาก Return of Investment คือ อัตราผลกำไรตอบแทนที่ได้จากการลงทุนทั้งหมดในการทำธุรกิจ หาได้จากการนำกำไรสุทธิหารด้วยต้นทุน แล้วคูณด้วย 100 จะได้เปอร์เซ็นต์ค่า ROI ซึ่งค่า ROI จะแสดงให้เห็นว่าการลงทุนได้รับผลกำไร หรือขาดทุนมากน้อยเพียงใด

Showrooming

สำหรับ Second-Screen เป็นคำศัพท์การตลาดที่หมายถึงลูกค้าที่มีพฤติกรรมมองร้านค้าเป็นเพียงโชว์รูม จุดประสงค์เพียงเข้ามาดูสินค้าเพื่อเปรียบเทียบราคา แต่กลับไปซื้อที่ร้านค้าออนไลน์ที่มีราคาถูกกว่า

Snackable Content

Snackable Content เป็นคำศัพท์การตลาดออนไลน์ หมายถึงคอนเทนต์สั้น ๆ เหมือนขนมขบเคี้ยว เสพง่าย ย่อยเนื้อหาได้ง่าย และเป็นสิ่งที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ อย่างพวกคำคมหรือคลิปสั้น

Social Commerce

ศัพท์การตลาดคำว่า Social Commerce หมายถึงการทำธุรกิจบนสื่อโซเซียลมีเดียตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนการจ่ายเงินเพื่อให้ผู้ใช้งานอยู่ในแอพพลิเคชั่นมากขึ้น

Social Proof

Social Proof เป็น คําศัพท์ Digital Marketing ที่ช่วยยืนยันว่าสื่อออนไลน์มีอิทธิพลในการทำธุรกิจ เนื่องจากตอนนี้เป็นยุคของการรีวิว ไม่ว่าจะซื้อของเล็กน้อยหรือซื้อของใหญ่อย่างบ้านหรือรถ รวมไปถึงการใช้บริการทุกประเภท คนส่วนใหญ่มักเปิดดูรีวิวก่อนตัดสินใจ เพราะฉะนั้นการสร้าง Social Proof หรือการสร้างรีวิวบนโลกออนไลน์จึงเป็นการสร้างช่องทางการรับรู้และกระตุ้นการขายไปพร้อม ๆ กัน

SoLoMo

SoLoMo

เป็นคําศัพท์ Digital Marketing ประเภท Buzzwords ที่รวมเอาคำว่า Social, Local และ Mobile ไว้ด้วยกัน สื่อถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างของสังคม ท้องถิ่น และการใช้สมาร์ทโฟน ซึ่งนักการตลาดสามารถนำไปใช้เป็นไอเดียในการวางแผนแนวทางการโปรโมทได้ เพราะคนใช้สมาร์ทโฟนกว่า 80% มีแนวโน้มเชื่อคอนเทนต์โฆษณาภายในท้องถิ่นมากขึ้น

Synergy

Synergy เป็นคำศัพท์การตลาด ที่หมายถึงการควบรวมกิจการหรือร่วมมือกันระหว่างองค์กรเพื่อเพิ่มความสามารถทางธุรกิจ ทั้งการแชร์บุคลากร วัตถุดิบ และเทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนและสร้างผลกำไร

Thought Leader

Thought Leader เป็นศัพท์การตลาดหมายถึงการเป็นผู้นำทางความคิดในการสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวก ซึ่งวิธีที่สร้างภาพลักษณ์เรื่องนี้สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการแสดงความเชี่ยวชาญของตัวเอง อัพเดทผลงาน หรือตอบคำถามในทุกประเด็น

Two-Way Conversation

Two-Way Conversation

Two-Way Conversation เป็น คำศัพท์การตลาด หมายถึงการสื่อสารโต้ตอบไปมากันระหว่างกันสองฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารในการสนทนา อย่างการคุยโทรศัพท์ การแชท การมอบหมายงาน หรือการพูดคุยกัน

Value Proposition

ความหมายของคำศัพท์การตลาด Value Proposition หมายถึงการใช้ประโยชน์คุณค่าหรือจุดแข็งของแบรนด์เพื่อให้เกิดโดดเด่นมากกว่าคู่แข่งทางการค้า ทำให้กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าของแบรนด์มากกว่า

Viral

Viral (ไวรัล) เป็นคำที่คุ้นหูกันอยู่แล้วมาจากคำว่า Virus (ไวรัส) และ Oral (ปาก) เป็นคําศัพท์ Digital Marketing ที่หมายถึงการแพร่กระจายของข้อมูลที่ได้รับความนิยมบนอินเตอร์เน็ตอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง ซึ่งมีประโยชน์ในด้านการตลาดเรื่องเข้าถึงผู้คนได้อย่างรวดเร็ว คล้ายกับการตลาดแบบปากต่อปาก เพียงแต่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์

360 Campaign

360 Campaign

360 Campaign เป็นศัพท์การตลาดที่หมายถึงการรวมเอาข้อมูลของลูกค้าจากทุกส่วนมารวมไว้ในฐานข้อมูลเดียวบนระบบ Customer 360 หรือ CDP สามารถตรวจสอบได้แบบ Real time ซึ่งข้อดีคือ ทำให้เข้าใจความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น และง่ายต่อจัดการข้อมูล

สรุป

เป็นอย่างไรบ้างสำหรับศัพท์ Digital Marketing 2023 ที่นำแนะนำ เรียกได้ว่าทุกคำเป็นศัพท์การตลาดที่สำคัญกับนักการตลาด และถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คำใหม่ทั้งหมด แต่มั่นใจได้เลยว่าทุกคำจะช่วยให้เข้าใจการตลาดออนไลน์และสื่อสารกับผู้คนที่อยู่ในสายงานเดียวกันได้ง่ายขึ้นแน่นอน

FAQ - คำถามที่พบบ่อย

การอัพเดทศัพท์การตลาด มีประโยชน์อย่างไร

การอัพเดทศัพท์การตลาดอยู่ตลอดเวลา จะช่วยให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าออนไลน์ สื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน และประสบความสำเร็จในการทำการตลาดออนไลน์มากขึ้น

ROI ย่อมาจาก

ย่อมาจาก Return of Investment คือ อัตราผลกำไรตอบแทนที่ได้จากการลงทุนทั้งหมดในการทำธุรกิจ หาได้จากการนำกำไรสุทธิหารด้วยต้นทุน แล้วคูณด้วย 100 จะได้เปอร์เซ็นต์ค่า ROI

Synergy คือ

Synergy เป็นคำศัพท์การตลาด ที่หมายถึงการควบรวมกิจการหรือร่วมมือกันระหว่างองค์กรเพื่อเพิ่มความสามารถทางธุรกิจ

Harit Posanakul

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์ของเรา การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา
minimice-group-logo-mobile

Our Services

small_c_popup
minimice-group-logo-mobile

Our Services

Our Services

minimice-group-logo-mobile

Our Services

small_c_popup
minimice-group-logo-mobile

Our Services

Our Services

minimice-group-logo-mobile

Our Services

small_c_popup
minimice-group-logo-mobile

Our Services

Our Services