Table of Contents

Categories

Recent Posts

marketing funnel คือ

Marketing Funnel คืออะไร? กลยุทธ์พื้นฐานที่นักการตลาดห้ามพลาด

Table of Contents

รู้หรือไม่ หนึ่งในเครื่องมือการตลาดที่นักการตลาดต้องรู้จักอย่างลึกซึ้งเลยก็คือ Marketing Funnel เพราะนี่แหละเป็นกลยุทธ์พื้นฐานที่นักการตลาดทุกคนห้ามมองข้ามเด็ดขาด เพราะ Marketing Funnel คือเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าก่อนที่จะวางแผนการตลาดแต่ละ Funnel ต่อไป เพื่อที่นักการตลาดจะใช้วัดได้ว่าแคมเปญนั้นๆ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อยแค่ไหน

ในบทความจะพาคุณมาทำความรู้จักกับ Marketing Funnel อย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่ Marketing Funnel คืออะไร และการทำ Digital Marketing Funnel คืออะไร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เพื่อให้คุณนำเทคนิควิธีการเหล่านี้ไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

marketing funnel คืออะไร

Marketing Funnel คืออะไร?

Marketing Funnel หรือ Sales Funnel คือ กระบวนการทางการตลาดรูปแบบหนึ่ง มีลักษณะเป็นรูปกรวยขั้นตอนการวางแผนการตลาด ใช้ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อให้รู้ว่าลูกค้าอยู่ในระดับที่มีความต้องการซื้อมากน้อยแค่ไหน เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ โดยเราจะใช้เครื่องมือเจ้ากรวย Marketing Funnel ตัวนี้นี่เองไปวางแผนในการสร้างเครื่องมือการตลาดของแต่ละ Funnel ต่อไป โดยที่เป้าหมายสุดท้ายของ Marketing Funnel คือการกรองหาลูกค้าตัวจริงของธุรกิจคุณนั่นเอง

digital marketing funnel คือ

6 ขั้นของ Marketing Funnel

การวางแผนทำ Marketing Funnel หรือ Digital Marketing Funnel คือการวางกลยุทธ์หนึ่งเปรียบเสมือนกับการวางเส้นทางของคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จัก ไม่เคยเจอสินค้าหรือบริการของเรามาก่อน ให้กลายมาเป็นลูกค้าตัวจริงของเรา ซึ่งขั้นตอนการทำ Marketing Funnel นั้นแบ่งได้เป็น  6 ระดับหลักๆ ด้วยกัน แต่ละ Funnel คือขั้นตอนที่คุณจะนำไปเตรียมเครื่องมือการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้

1. Awareness

ระดับแรกของการทำ Digital Marketing Funnel คือระดับของ Awareness คือขั้นตอนสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้านั่นเอง โดยขั้นตอนนี้ความสำคัญอยู่ที่ทำยังไงให้ลูกค้าเปิดรับสินค้าหรือบริการของคุณให้ได้ ซึ่งขั้นตอนการทำ Marketing Funnel ขั้น Awareness คือการทำให้ลูกค้ารู้จักคุณได้ในด่านแรก ก็อาจใช้การส่งคอนเทนต์ผ่านการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่าง ๆ หรือการยิงแอด ทำโฆษณาแต่ละช่องทางเพื่อให้ลูกค้าจำนวนมากให้รู้จักสินค้าหรือบริการของคุณมากขึ้น ซึ่งคุณจะต้องทำคอนเทนต์ที่สื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการของคุณนั้นเกิดมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาอย่างไรให้ลูกค้าได้บ้าง เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ว่าสินค้าหรือบริการนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาอย่างไรนั่นเอง

2. Interest

ขั้นตอนต่อมา เมื่อลูกค้าพอจะรู้จักสินค้าหรือบริการของคุณประมาณหนึ่งแล้ว สิ่งที่เขาจะทำต่อไปก็คือเริ่มหาข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่จะช่วยสร้างความสนใจให้ลูกค้าหาข้อมูลต่อ โดยใน Funnel นี้คุณอาจทำเป็นบทความ SEO ที่มีคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณ เพื่อให้ลูกค้าที่ทำการค้นหา ได้มาเจอบทความของคุณและพร้อมไปต่อใน Funnel ต่อไป

3. Consideration

ขั้นตอนของ Marketing Funnel ต่อมาเมื่อลูกค้าได้รับรู้และรู้จักสินค้าและบริการของคุณมากพอสมควรแล้ว ใช่ว่าลูกค้าจะตัดสินใจซื้อในทันที เพราะธุรกิจของคุณยังมีคู่แข่งที่ทำสินค้าหรือบริการแบบเดียวกับคุณอยู่ เพราะฉะนั้นความสำคัญของ Funnel คือคุณต้องโน้มน้าว ชักจูง นำเสนอความแตกต่างเพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าการเลือกคุณนั้นคุ้มค่า ดีกว่าและตอบโจทย์มากที่สุด โดยอาจใช้วิธีการนำเสนอรีวิวลูกค้าที่ใช้สินค้าจริง Case Study ต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์จริงที่เกิดขึ้นนั่นเอง

4. Intent

ความสำคัญของขั้นตอนนี้คือ  ลูกค้าจะเริ่มแสดงเจตนาความต้องการสินค้าหรือบริการที่ชัดเจนขึ้น ขั้นตอนที่จะต้องเปลี่ยนมุมมองของลูกค้าให้เห็นถึงความคุ้มค่า ความแตกต่าง ไม่เหมือนกับคู่แข่งเพื่อให้ลูกค้าเลือกเราให้ได้ จึงถือเป็นขั้นตอนช่วงเริ่มต้นสร้างการขายอย่างเต็มตัว

5. Evaluation

หลังจากที่เราได้เปลี่ยนมุมมองลูกค้าได้แล้ว การสร้างความมั่นใจในแบรนด์ของเราให้ลูกค้าด้วย เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจ และมั่นใจที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของเรา โดยอาจใช้วิธีการทำคอนเทนต์สื่อสารถึงความคุ้มค่า เปรียบเทียบราคาว่าสินค้าและบริการของเรามีความคุ้มค่ามากกว่า เพื่อให้สุดท้ายลูกค้าตัดสินใจแล้วว่าเราคือแบรนด์ที่ดีที่สุดพร้อมกับเลือกเรา

6. Purchase/Conversion

ขั้นตอนสุดท้าย คือการสร้าง Conversion ที่จะทำให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าได้เสร็จสิ้นกระบวนการ เป็นขั้นตอนที่จะปิดการขายให้กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักให้หลายมาเป็นลูกค้าตัวจริงของคุณ โดยความสำคัญไม่เพียงแค่ทำให้ลูกค้าซื้อเพียง 1 ครั้งเท่านั้น แต่เมื่อลูกค้าได้ซื้อสินค้า 1 ครั้งแล้ว คุณจำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าไว้อยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี เกิดความรู้สึกศรัทธาในสินค้าหรือบริการของคุณ นำมาซึ่งการรีวิว การซื้อซ้ำครั้งต่อไปในอนาคตอย่างไม่มีสิ้นสุดนั่นเอง แล้วลูกค้า 1 คนก็จะเป็นคนที่พาคนแปลกหน้าอีกหลายคนให้มาเป็นลูกค้าของคุณต่อไปไม่รู้จบ

Marketing Funnel มีความสำคัญต่อการตลาดอย่างไร

Marketing Funnel มีความสำคัญต่อการตลาดอย่างไร

การทำ Marketing Funnel หรือ Digital Marketing Funnel คือการวางแผนการตลาดอย่างหนึ่ง หากทำได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจ จะช่วยให้การทำการตลาดของคุณนั้นประสบความสำเร็จได้รวดเร็วมากขึ้น เพราะได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าตลอด โดย  Marketing Funnel มีความสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจของคุณบ้าง สรุปให้เข้าใจได้ดังนี้ 

 • เลือกกลยุทธ์การตลาดได้ถูกต้อง
  เพราะ  Marketing Funnel ช่วยให้นักการตลาดมองเห็นว่าควรจะสร้างเครื่องมือใดในแต่ละช่วง Funnel ให้ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้ามากที่สุด
 • สร้างโปรโมชันสินค้า
  เพราะ Marketing Funnel  ช่วยให้วาง Customer Journey ได้ง่ายขึ้น จึงช่วยให้สร้างโปรโมชั่นสินค้าที่ตอบโจทย์ช่วงเวลาและความต้องการลูกค้าได้ดีนั่นเอง 
 • เพิ่มยอดขาย/ปิดการขายได้ง่ายขึ้น
  เพราะ  Marketing Funnel คือกลยุทธ์ที่ช่วยกรองกลุ่มคนแปลกหน้าจนเจอคนที่ใช่ เป็นลูกค้าตัวจริงของเรา มีความสนใจในสินค้าหรือบริการของเราอยู่แล้ว จึงทำให้พาลูกค้าไปถึงขั้นตอนของการปิดการขายและการซื้อซ้ำได้ง่ายมากขึ้น
 • ประหยัดเวลาและงบประมาณในการทำการตลาด
  เพราะไม่ต้องใช้งบการตลาดไปกับการคาดเดา แต่  Marketing Funnel จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการใช้งบประมาณไปกับช่องทางโฆษณาแต่ตัวได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ 
 • ประมาณยอดขายในอนาคตได้
  เมื่อทำ Marketing Funnel อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว คุณจะสามารถวางแผนยอดขายในอนาคตได้เพราะมีการวัดผลที่ดี ทำให้คุณรู้จุดที่ควรปรับปรุงและวางแผนยอดขายในอนาคตได้นั่นเอง
 • รักษาฐานลูกค้าเก่า
  การทำ Marketing Funnel  ไม่เพียงแต่หาลูกค้าตัวจริงของธุรกิจคุณเท่านั้น แต่หากทำ Marketing Funnel อย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตาม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าอยู่เสมอ จะช่วยรักษาฐานลูกค้าเก่าเอาไว้ กลายเป็นมีความรู้สึกศรัทธาในสินค้าและบริการของคุณ

ขั้นตอนการทำ marketing funnel

ขั้นตอนการทำ Marketing Funnel

หลายคนที่อ่านมาถึงจุดนี้อาจมีข้อสงสัยแล้วว่า แล้วขั้นตอนการทำ Marketing Funnel เป็นอย่างไร ต้องเริ่มต้นอย่างไรดี หัวข้อนี้จะมาอธิบายให้รู้ไปพร้อมกัน 

 1. ทำความเข้าใจและรู้จักลูกค้า
  ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้าหรือบริการของเราให้ถ่องแท้ดีเสียก่อน โดยอาจจะเริ่มต้นจากการทำ Persona Buyer เพื่อให้เห็นและเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
 2. เรียนรู้พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า
  เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การทำ Marketing Funnel ได้ดี เพราะเมื่อรู้พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าแล้ว เราจะสามารถคิดต่อได้ง่ายขึ้นว่าจะนำเครื่องมือการตลาดใดไปใช้กับแต่ละ Marketing Funnel
 3. แบ่งแยกการทำงาน Stages
  เพราะแต่ละ Stage นั้นเป้าหมายที่แตกต่างกัน จึงต้องวางแผนเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับแต่ละ Stage โดยอาจใช้วิธีการวาง Marketing Funnel ตาม Buyer Persona ที่ตั้งไว้
 4. เลือกกลยุทธ์การตลาดที่ดีที่สุด
  โดยต้องมีการวิเคราะห​์ข้อมูลการตลาดแต่ละ Stage เสียก่อน จากนั้นดูว่าลูกค้าแต่ละ Stage มีพฤติกรรมแบบไหน แล้วจึงเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมด้วยวิธีการวิเคราะห์ Data
 5. ใช้ CRM ในการทำงาน
  CRM เป็นระบบที่ใช้รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ได้ผลรูปแบบหนึ่ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมลูกค้ามากขึ้น รวมถึงเพิ่มยอดขายได้ สามารถทำได้ไม่ยาก โดยอาจทำเป็นระบบสะสมแต้ม ระบบสมาชิก
 6. ติดตามผลลัพธ์และปรับปรุง
  ขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้ขั้นตอนอื่น ๆ เป็นขั้นตอนติดตามผลและวัดผลการทำ Digital Marketing Funnel คือการใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยอย่าง Google Tag Manager หรือ Google Analytics เพื่อให้รู้ว่าระหว่างทางที่ทำ Marketing Funnel มีลูกค้าหายไประหว่าง Funnel ไหนมากที่สุด

เคล็ดลับทำ marketing funnel

เคล็ดลับในการทำ Marketing Funnel ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

การทำ  Marketing Funnel ให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึง Digital Marketing Funnel คือการวางกลยุทธ์ทางการตลาดและการเลือกใช้เครื่องมือสำหรับการทำตลาดให้เหมาะสมกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งเคล็ดลับที่อยากนำมาฝากในวันนี้ก็คือ เทคนิคการทำ Retargeting และการใช้ Chatbot แต่ละเทคนิคจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างและเหมาะกับธุรกิจของคุณหรือไม่ มาดูไปพร้อมกันเลย

การทำ Retargeting

คือเทคนิคการทำ Marketing Funnel ที่จะดึงลูกค้าที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับสินค้าหรือบริการมาก่อนแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อในตอนนั้น เช่น อาจเคยเข้ามาดูหน้า Sale page เคยเข้ามาชมหน้าเว็บไซต์ แต่ยังไม่ได้กดสั่งซื้อ เทคนิคนี้จะทำให้เขากลับมาเป็นลูกค้าจริงๆ ของคุณ โดยจะส่งคอนเทนต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณเข้าไปตามหลอกหลอน ให้ลูกค้าที่ลืมคุณไปแล้ว นึกถึงคุณอีกครั้ง 

วิธีการคืออาจใช้การยิงแอด Facebook ไปหาคนที่เคยมีการติด Facebook Pixel ไว้ในโฆษณาตัวนั้นของคุณ เพื่อให้โฆษณาของคุณไปขึ้นหน้า Feed ของลูกค้า ทำให้ลูกค้ากลับมาเห็นและนึกถึงคุณอีกครั้ง จนอาจทำให้เขากลับมาซื้อสินค้าหรือบริการของคุณในที่สุดนั่นเอง

การใช้งานเทคโนโลยี Chatbot

อีกเทคนิคที่อยากแนะนำอีกเช่นกัน ที่ช่วยให้ Marketing Funnel ของคุณประสบความสำเร็จได้ คือ การใช้เทคโนโลยี Chatbot เข้ามาช่วย โดยแนะนำว่าให้ใช้ในขั้นตอน Funnel คือขั้นตอนของ Evaluation เพราะเป็นช่วงที่ลูกค้าความต้องการซื้อเกือบเต็ม 100% แล้วแต่อาจติดปัญหาบางอย่าง การส่ง Chatbot เข้าไปช่วยแก้ปัญหาในขณะที่แอดมินอาจจะไม่ว่าง เพราะเมื่อลูกค้าเกิดการพิมพ์คำถามหรือข้อสงสัยใดๆ กลับมาก็ตาม Chatbot จะทำหน้าที่ตอบให้ก่อนทันที ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าแบรนด์ให้ความใส่ใจและไม่ทิ้งให้เขาถามอยู่ตามลำพัง 

สำหรับการตั้งค่า Chatbot ก็มีความสำคัญเช่นกัน ควรตั้งคำตอบอัตโนมัติให้เป็นธรรมชาติเหมือนมีคนกำลังคุยกับลูกค้าจริงที่สุดและต้องแก้ปัญหาเบื้องต้นให้ลูกค้าได้ เพื่อไม่ให้ลูกค้ารู้สึกในแง่ลบกับแบรนด์

ตัวอย่างการทำ marketing funnel

ตัวอย่างการทำ Marketing Funnel

ตัวอย่างของแบรนด์ดังที่ทำ Marketing Funnel สำเร็จที่อยากจะมาเล่าให้คุณฟังในวันนี้ คือ “Netflix” คือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งคอนเทนต์ที่มีผู้ใช้งานทั่วโลก เป็นอีกแบรนด์ที่หลายคนต้องรู้จักอย่างแน่นอน เพราะอะไรที่ทำให้ Netflix สามารถทำ Marketing Funnel ได้สำเร็จ เราลองมาดูสรุปกัน

 • หน้าแรก
  ได้อธิบายถึงการใช้งานได้สบายใจ ไม่มีความเสี่ยง ด้วยคำว่า “ทดลองใช้ฟรีไม่มีข้อผูกมัด ยกเลิกได้ตลอดเวลา” ซึ่งเป็นปัญหาที่ลูกค้ากลัวจริงๆ เพียงหน้าแรกก็ทำให้ Funnel สามารถพาลูกค้าไปสู่หน้าถัดไปเพื่อเตรียมปิดการขายได้  ซึ่งตรงนี้เองเป็นขั้นตอนของ Evaluation ที่ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในความปลอดภัย
 • หน้าราคา
  มีจะเลือกแผนราคาที่แพงที่สุดไว้ให้คุณเลย แต่คุณสามารถเลือกแผนอื่นที่มีราคาถูกลงกว่านี้เองได้ พร้อมกับมีข้อมูลคำถามที่พบบ่อยให้คุณอ่านก่อนตัดสินใจซื้อ ทำให้มีโอกาสสูงที่ลูกค้าจะไปต่อในขั้นตอนต่อไปกับ Netflix 
 • หน้าชำระเงิน
  สามารถชำระเงินสะดวก เลือกชำระเงินได้หลายช่องทาง มีความปลอดภัยสูง ตอบโจทย์ความกลัวของผู้คนที่ไม่ชอบความเสี่ยงเรื่องการชำระเงิน ขั้นตอนนี้เองทำให้ลูกค้ามีโอกาสสูงมากขึ้นไปอีกที่จะปิดการซื้อโดยไม่ลังเลใจ

จุดเด่นที่ Netflix ทำให้ลูกค้าไว้วางใจ อีกอย่างนั้นก็คือให้เบอร์โทรติดต่อโดยตรง หากเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม ถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญ เพราะไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนให้ลูกค้าติดต่อผ่านเบอร์โทร. โดยตรง ส่วนนี้เองยิ่งส่งผลให้ Netflix ได้ใจลูกค้า ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นว่าสมัครซื้อบริการแล้วหากเกิดปัญหายังสามารถติดต่อทีมงานได้ตลอด

สรุป

Marketing Funnel คือตัวช่วยวางแผนการทำการตลาดด่านแรกที่จะนำไปสู่การคิดกลยุทธ์การตลาดต่อ ๆ ไป ทำให้ธุรกิจของคุณไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ เป็นสิ่งสำคัญมากที่นัการตลาดไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นตัวช่วยที่จะเปลี่ยนให้คนแปลกหน้ามาเป็นลูกค้าจริงของเราได้ โดยมีเส้นทางของ Sales Funnel คือ การรู้จักสินค้าก่อน เกิดความสนใจอยากติดตามสินค้าหรือบริการของแบรนด์ เริ่มรู้สึกสนใจสินค้าและหาข้อมูล สนใจอยากสั่งซื้อแต่อยากดูรีวิวเพิ่มเติม เริ่มเปรียบเทียบสินค้าของคุณกับคู่แข่ง จนมาถึงขั้นตอนที่ตัดสินใจแล้วว่าสินค้าหรือบริการของคุณดีกว่า คุ้มค่ากว่า จนไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการปิดการขายนั่นเอง

นอกจากนี้แล้วการทำ Marketing Funnel ที่ถูกออกแบบมาได้มีประสิทธิภาพยังช่วยให้เข้าใจความต้องการ พฤติกรรมของลูกค้ามากขึ้น นำไปสู่ความเข้าใจในลูกค้า จึงสามารถทำให้ปิดการขายที่รวดเร็วได้นั่นเอง

FAQ – คำถามที่พบบ่อย

Marketing Funnel คืออะไร?

Marketing Funnel คือ กระบวนการทางการตลาดรูปแบบหนึ่ง มีลักษณะเป็นรูปกรวยขั้นตอนการวางแผนการตลาด ใช้ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อให้รู้ว่าลูกค้าอยู่ในระดับที่มีความต้องการซื้อมากน้อยแค่ไหน

Marketing Funnel มีกี่ขั้น?

ขั้นตอนการทำ Marketing Funnel นั้นแบ่งได้เป็น 6 ระดับหลัก ๆ ด้วยกัน แต่ละ Funnel คือขั้นตอนที่คุณจะนำไปเตรียมเครื่องมือการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้

1. Awareness
2. Interest
3. Cosideration
4. Intent
5. Evaluation
6. Purchase/Conversion

ขั้นตอนการทำ Marketing Funnel

1. ทำความเข้าใจและรู้จักลูกค้า
2. เรียนรู้พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า
3. แบ่งแยกการทำงานตาม Stage
4. เลือกกลยุทธ์การตลาดที่ดีที่สุด
5. ใช้ CRM ในการทำงาน
6. ติดตามผลลัพธ์และปรับปรุง

Related Articles

ให้ธุรกิจของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดไปกับทีมการตลาดมืออาชีพ
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง