Table of Contents

Categories

Recent Posts

Duplicate, submitted URL not selected as canonical

Duplicate, submitted URL not selected as canonical คืออะไร?

Table of Contents

Duplicate, submitted URL not selected as canonical นั้นเป็นปัญหาที่มีการเข้าใจผิดได้กับ Duplicate, Google chose different canonical than user ซึ้งปัญหานี้นั้นมีความใกล้เคียงกันมาก ทั้งนี้ในส่วนสถานะนี้นั้นมาถึงปัญหาที่คล้ายกัน – หน้านั้นไม่ได้รับการ Index เพราะ Google ไม่คิดว่าหน้านั้นคือ Canonical ที่ใช่นั้นเอง

2 ปัญหานี้นั้นมีแตกต่างนั้นคือ

  • Duplicate, Google chose different canonical than user คือการระบุ canonical แล้วแต่ Google ไม่เห็นว่าเหมาะสม
  • Duplicate, submitted URL not selected as canonical นั้นแปลว่าถ้านั้นไม่ได้รับการทำ Canonical ที่ระบุอย่างแน่ชัด โดยแบ่งเป็น การไม่ได้ใส่ Canonical หรือ ใส่ Canonical ผิดหน้า

วิธีแก้ไขปัญหา Duplicate, submitted URL not selected as canonical

วิธีแก้ไขปัญหา Duplicate, submitted URL not selected as canonical

ตัวอย่าง coverage – duplicate, submitted url not selected as canonical

ไปที่ Google Search Console > Coverage > Duplicate submitted URL not selected as canonical เราจะเจอ URL ที่เป็นปัญหา

หน้าตา error--duplicate, submitted url not selected as canonical

ตัวอย่าง หน้าตา error–duplicate, submitted url not selected as canonical

คลิกไปที่หน้า เจ้าปัญหานั้น และกด Inspect URL นั้นๆ เราจะเจอว่าปัญหาเราคือ ไม่ได้ใส่ Canonical tag ในหน้านั้นๆ หรือหากเราได้ใส่ Canonical เรียบร้อยแล้วนั้น

วิธีการแก้ไขเราสามารถเข้าไปดูที่บทความเราสร้างไว้

Duplicate, Google chose different canonical than user

ในลิงค์นี้ได้เลย

บทสรุป ปัญหา Duplicate, submitted URL not selected as canonical

Duplicate, submitted URL not selected as canonical นั้นเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ไม่ยาก แต่จะคล้ายกับ Duplicate, Google chose different canonical than user มากๆ แต่มีความไม่เหมือนกันนิดหน่อยเพียงเท่านั้น

หากคุณต้องการติดตามสาระสนุกๆ หรือการแก้ไขปัญหา Technical หรือพื้นฐาน SEO นั้นสามารถดูได้ที่ Minimice Journal ของเราได้เลย

Categories

Recent Posts

Picture of Earth
Earth
Success is the sum of small efforts
ให้ธุรกิจของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดไปกับทีมการตลาดมืออาชีพ
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง