Table of Contents

Categories

Recent Posts

internal Link และ external Link สำคัญต่อการทำ seo อย่างไร

Internal Link และ External Link สำคัญต่อการทำ SEO อย่างไร?

Table of Contents

Link มีอีกชื่อหนึ่งว่า Hyperlink ถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะช่วยเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลหนึ่งไปยังอีกฐานข้อมูลหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ลิงก์บนเว็บไซต์จะมีลักษณะเป็นตัวอักษรที่มีการขีดเส้นใต้ข้อความและมีสีแตกต่างจากตัวอักษรธรรมดา แต่ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการกำหนดรูปแบบของเว็บไซต์ด้วย เมื่อเลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ลิงค์ รูปแบบของตัวชี้จะเปลี่ยนจาก สัญลักษณ์ลูกศร เป็น รูปมือแทน และเมื่อผู้ใช้งานคลิกไปที่ลิงค์นั้น ๆ จะเป็นการนำผู้ใช้งานไปสู่ข้อมูล เนื้อหา หรือ บทความที่เกี่ยวข้องกันได้ โดยลิงก์นั้นแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ Internal Link ซึ่งเป็นลิงก์ที่นำผู้ใช้งานไปสู่ข้อมูลอื่น ๆ ภายในเว็บไซต์เดียวกัน และ External Link จะเป็นการนำผู้ใช้งานไปสู่ข้อมูลอื่น ๆ บนหน้าเว็บไซต์อื่น

การทำ Internal Link และ External Link นั้นมีความสำคัญต่อการทำ SEO เป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้ Google สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนหน้านั้น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น และยังเป็นการช่วยให้ผู้ใช้งานใช้เวลาบนเว็บไซต์ได้นานยิ่งขึ้น ในบทความนี้จะมาพูดถึง Internal และ External Link กันว่าลิงก์แต่ละประเภทนั้นคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรบ้าง

Internal Link คืออะไร?

Internal link คือลิงก์ หรือ Hyperlinks ที่ถูกนำมาใส่ลงในคำ หรือประโยคของข้อความนั้น ๆ เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ของตัวเอง โดยอาจเป็นหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หรือคอนเทนต์เนื้อหาอื่น ๆ ในเว็บไซต์เพื่อให้กลุ่ม User ซึ่งเป็นผู้ใช้งานของเว็บไซต์เกิดความสนใจและอยู่ในเว็บไซต์ของเรานานมากขึ้น ทั้งนี้ จะช่วยให้ Google มองว่าเนื้อหาคอนเทนต์บนเว็บไซต์นั้นมีคุณภาพ โดยจะมีผลอย่างมากต่อการจัดอันดับบนหน้า Google ทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้งานเกิดความเชื่อมั่นใจเว็บไซต์ของเรา จนกลายมาเป็นลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์ที่สำคัญทางธุรกิจในอนาคต

Internal Link มีความสำคัญยังไง?

เพื่อที่จะทำให้เว็บไซต์ของคุณกลายเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและก้าวเข้าสู่การเป็นอันดับหนึ่งบนหน้าเว็บไซต์ Google การมี Internal link จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก Internal link จะมีลักษณะการแสดงผลแบบ Call To Action (CTA) กล่าวคือเป็นการดึงความสนใจของผู้ใช้งานในหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ให้มาที่เว็บไซต์ของเรา เพื่อที่จะสร้างยอด Traffic ที่มีคุณภาพให้กับเว็บไซต์ รวมไปถึงเพิ่มความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้ใช้งานเว็บไซต์ว่าเป็นเว็บไซต์ที่ดีและมีความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้ใช้งานอยู่บนเว็บไซต์ได้นานมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลดีต่อเว็บไซต์มากขึ้นเท่านั้นอีกด้วย ส่งผลให้คุณสามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครองใจเหล่าผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้อีกด้วย

Internal links นับเป็นส่วนประกอบหนึ่งบนเว็บไซต์ที่จะช่วยให้เข้าใจเว็บไซต์นั้น ๆ ว่ามีอะไรบ้างอีกด้วย เพราะฉะนั้น การทำ Internal link จึงเป็นการช่วยให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเข้าถึงเนื้อหาสาระ และ ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างประสบการณ์ให้กับเหล่าผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การทำ Internal link ยังมีประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย ดังนี้

ช่วยสร้างยอดการค้นหาในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ มากขึ้น

นอกจากเว็บไซต์ยอดนิยมอย่าง Google แล้ว การทำ Internal link ยังช่วยเพิ่มยอดค้นหาผ่านช่องทางอื่น ๆ อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น Yahoo, MSN, Bing เป็นต้น

ช่วยขยายโอกาสด้านธุรกิจ

นอกจากการสร้างยอดขายแล้ว การทำ Internal link ยังเพิ่มโอกาสทางด้านธุรกิจอีกด้วย เพราะการทำเนื้อหาคอนเทนต์บนหน้าเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการทำ Internal link จะช่วยสร้างยอดขายจากกลุ่มเป้าหมายในธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับนานาชาติมากขึ้น

ใส่ Internal Link แบบไหนถึงจะเรียกว่าดี?

เพื่อจะให้ Internal link กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยทำให้เว็บไซต์ของคุณดูโดดเด่นมากขึ้น ในบทความนี้จึงได้นำเทคนิคการทำ Internal link ที่ทุกคนไม่ควรพลาดมาฝากกัน

เลือกข้อความ หรือ Anchor Text ที่สอดคล้องกับ Link

การทำให้เนื้อหาคอนเทนต์สามารถเชื่อมโยงไปยังลิงก์ที่ต้องการ นอกจากจะทำให้ลักษณะเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้ว ยังช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานได้ด้วย

ออกแบบข้อความให้ชัดเจนน่าคลิก

การทำ Internal link ที่ดีได้ จะต้องเริ่มจากการสร้างความโดดเด่นให้กับลิงก์นั้น ๆ ซึ่งอาจทำในรูปแบบหรือลักษณะของการใช้สี การทำตัวหนา หรือการขีดเส้นใต้เพื่อทำให้ผู้ใช้งานสังเกตเห็นง่าย

Internal Link ต้องทำ Link แบบ Same Window

การตั้งค่าเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานแบบ Same window ได้ จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มยอด Traffic อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

External Link คืออะไร?

นอกจากการใส่ Internal link แล้ว การเสริมประสิทธิภาพของเว็บไซต์คุณด้วย External link ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเว็บไซต์ที่ดีอีกด้วย โดย External link คือการนำ Hyperlinks มาใส่ไว้ในคำหรือประโยคของข้อความใดข้อความหนึ่งบนเนื้อหาคอนเทนต์ของหน้าเว็บไซต์คุณเพื่อที่จะนำไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ง ซึ่งแม้การทำ External link จะไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นอก แต่ก็มีส่วนช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับเว็บไซต์ของคุณได้เช่นกัน

external link มีความสำคัญยังไง

External Link มีความสำคัญยังไง?

จากที่กล่าวไปข้างต้น ด้วยลักษณะของ External link ที่นำผู้ใช้งานไปยังหน้าเว็บไซต์อื่นจึงทำให้ไม่ได้รับความนิยมในการทำเมื่อเทียบกับการทำ Internal link แต่การมี External link จะทำให้ Google เข้าใจถึงลักษณะโครงสร้างเว็บไซต์ของเรามากขึ้น ซึ่งจะมาพร้อมกับข้อดีต่าง ๆ ดังนี้

สร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์

การทำ External link เป็นการนำ Hyperlinks มาใส่ลงในข้อความเพื่อโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ โดยอาจเป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าสนใจ หรือความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์ของเรามีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นตามมา

สร้างอันดับบนหน้า SERP ให้สูงขึ้น

Search Engine Results Page (SERP) คือหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหาที่ใช้แสดงรายการอันดับของเว็บไซต์ที่ถูกค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญต่าง ๆ ซึ่งการนำเว็บไซต์ที่มียอด Traffic สูงมาใช้เป็นแหล่งอ้างอิงให้กับเว็บไซต์ตัวเองนั้น นอกจากจะเพิ่มความน่าเชื่อถือแล้ว ยังสามารถทำให้เว็บไซต์ของเราติดอันดับแรก ๆ ของการค้นหาอีกด้วย

การทำ external link ที่ดี

ใส่ External Link แบบไหนถึงจะเรียกว่าดี?

เพื่อให้การทำ External link สร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อเว็บไซต์ของตัวเอง เราจึงได้รวบรวมเทคนิคที่สำคัญในการใส่ External link ได้อย่างมีประสิทธิภาพและติดอันดับบนหน้า Google ดังนี้

ทุกหน้าเว็บไซต์ควรมี External Link อย่างน้อย 1 Link

เพื่อให้เว็บไซต์ของเรามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น การใส่ External link เข้าไปอย่างน้อย 1 ลิงก์บนข้อความใดข้อความหนึ่งของเนื้อหา จะทำให้ Google สามารถวิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อแสดงผลให้ผู้ใช้งานได้เข้าเยี่ยมชมบนหน้าเว็บไซต์มากขึ้น

Link ที่ออกไปควรสอดคล้องกับเนื้อหาบนเว็บไซต์เรา

การใส่ Hyperlinks เข้าไปในประโยคหรือข้อความบนหน้าเว็บไซต์ ควรจะมีเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานเว็บไซต์

External Link ต้องทำแบบ Open New Tab เสมอ

การทำ SEO ที่ดี เมื่อใส่ External link เข้าไปในหน้าเว็บไซต์แล้ว จะต้องออกแบบจอการแสดงผลเป็น Open new tab เพื่อป้องกันเรื่อง Bounce Rate หรือยอดจากการเข้าชมโดยไม่มีการคลิกใด ๆ

สรุป

Internal link และ External link ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยต่อการทำ SEO ที่ดี โดย Internal link คือการนำ Hyperlinks มาใส่ในประโยคหรือข้อความบนหน้าเพจหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงไปยังอีกหน้าหนึ่งภายในเว็บไซต์เดียวกัน ในขณะที่ External link คือการนำ Hyperlinks มาใส่ลงในประโยคหรือข้อความบนหน้าเว็บไซต์หนึ่งเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งจะแตกต่างกันตรงที่การทำ Internal link จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้จำนวนมาก ในขณะที่การทำ External link จะมีประโยชน์ในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของเรามากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามทั้ง Internal link และ External link ต่างก็มีความสำคัญต่อการทำ SEO อย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยให้ Google เข้าใจเนื้อหาโครงสร้างบนหน้าเว็บไซต์ได้ดีขึ้นแล้ว ยังทำให้ผู้ใช้งานได้อยู่บนเว็บไซต์นานขึ้น ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า นอกจากการสร้างสรรค์เนื้อหาคอนเทนต์ที่มีคุณภาพแล้ว การทำลิงก์ก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ด้วยเช่นกัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการทำ internal link และ external link

FAQ – คำถามที่พบบ่อย

รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการทำ Internal link และ External link ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวมมากยิ่งขึ้น

Internal Link และ External Link แตกต่างกันอย่างไร?

Internal link คือการนำ Hyperlinks มาใส่ลงในประโยคหรือข้อความของเว็บไซต์หนึ่งเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปชมในอีกหน้าเว็บไซต์หนึ่งที่มีความเกี่ยงข้องกันได้ ในขณะที่ External link คือการใส่ Hyperlinks ลงในประโยคหรือข้อความของเว็บไซต์หนึ่งเพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น

Internal Link และ External Link มีความสำคัญต่อ SEO อย่างไร?

ทั้ง Internal link และ External link ต่างก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มยอด Traffic หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้เข้ามาใช้งานหน้าเว็บไซต์ของเราเพิ่มมากขึ้น และอยู่นานขึ้น เพื่อให้สามารถติดอันดับที่ดีบนหน้า Google ได้

Categories

Recent Posts

Earth
Earth
Success is the sum of small efforts
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง