Table of Contents

Categories

Recent Posts

internal Link และ external Link สำคัญต่อการทำ seo อย่างไร

Internal Link และ External Link สำคัญต่อการทำ SEO อย่างไร?

Table of Contents

Link มีอีกชื่อหนึ่งว่า Hyperlink ถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะช่วยเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลหนึ่งไปยังอีกฐานข้อมูลหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ลิงก์บนเว็บไซต์จะมีลักษณะเป็นตัวอักษรที่มีการขีดเส้นใต้ข้อความและมีสีแตกต่างจากตัวอักษรธรรมดา แต่ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการกำหนดรูปแบบของเว็บไซต์ด้วย เมื่อเลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ลิงค์ รูปแบบของตัวชี้จะเปลี่ยนจาก สัญลักษณ์ลูกศร เป็น รูปมือแทน และเมื่อผู้ใช้งานคลิกไปที่ลิงค์นั้น ๆ จะเป็นการนำผู้ใช้งานไปสู่ข้อมูล เนื้อหา หรือ บทความที่เกี่ยวข้องกันได้ โดยลิงก์นั้นแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ Internal Link ซึ่งเป็นลิงก์ที่นำผู้ใช้งานไปสู่ข้อมูลอื่น ๆ ภายในเว็บไซต์เดียวกัน และ External Link จะเป็นการนำผู้ใช้งานไปสู่ข้อมูลอื่น ๆ บนหน้าเว็บไซต์อื่น

การทำ Internal Link และ External Link นั้นมีความสำคัญต่อการทำ SEO เป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้ Google สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนหน้านั้น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น และยังเป็นการช่วยให้ผู้ใช้งานใช้เวลาบนเว็บไซต์ได้นานยิ่งขึ้น ในบทความนี้จะมาพูดถึง Internal และ External Link กันว่าลิงก์แต่ละประเภทนั้นคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรบ้าง

internal link 1

Internal Link คืออะไร?

Internal link คือลิงก์ หรือ Hyperlinks ที่ถูกนำมาใส่ลงในคำ หรือประโยคของข้อความนั้น ๆ เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ของตัวเอง โดยอาจเป็นหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หรือคอนเทนต์เนื้อหาอื่น ๆ ในเว็บไซต์เพื่อให้กลุ่ม User ซึ่งเป็นผู้ใช้งานของเว็บไซต์เกิดความสนใจและอยู่ในเว็บไซต์ของเรานานมากขึ้น ทั้งนี้ จะช่วยให้ Google มองว่าเนื้อหาคอนเทนต์บนเว็บไซต์นั้นมีคุณภาพ โดยจะมีผลอย่างมากต่อการจัดอันดับบนหน้า Google ทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้งานเกิดความเชื่อมั่นใจเว็บไซต์ของเรา จนกลายมาเป็นลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์ที่สำคัญทางธุรกิจในอนาคต

internal link 2

Internal Link มีความสำคัญยังไง?

เพื่อที่จะทำให้เว็บไซต์ของคุณกลายเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและก้าวเข้าสู่การเป็นอันดับหนึ่งบนหน้าเว็บไซต์ Google การมี Internal link จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก Internal link จะมีลักษณะการแสดงผลแบบ Call To Action (CTA) กล่าวคือเป็นการดึงความสนใจของผู้ใช้งานในหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ให้มาที่เว็บไซต์ของเรา เพื่อที่จะสร้างยอด Traffic ที่มีคุณภาพให้กับเว็บไซต์ รวมไปถึงเพิ่มความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้ใช้งานเว็บไซต์ว่าเป็นเว็บไซต์ที่ดีและมีความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้ใช้งานอยู่บนเว็บไซต์ได้นานมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลดีต่อเว็บไซต์มากขึ้นเท่านั้นอีกด้วย ส่งผลให้คุณสามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครองใจเหล่าผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้อีกด้วย

Internal links นับเป็นส่วนประกอบหนึ่งบนเว็บไซต์ที่จะช่วยให้เข้าใจเว็บไซต์นั้น ๆ ว่ามีอะไรบ้างอีกด้วย เพราะฉะนั้น การทำ Internal link จึงเป็นการช่วยให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเข้าถึงเนื้อหาสาระ และ ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างประสบการณ์ให้กับเหล่าผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การทำ Internal link ยังมีประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย ดังนี้

ช่วยสร้างยอดการค้นหาในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ มากขึ้น

นอกจากเว็บไซต์ยอดนิยมอย่าง Google แล้ว การทำ Internal link ยังช่วยเพิ่มยอดค้นหาผ่านช่องทางอื่น ๆ อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น Yahoo, MSN, Bing เป็นต้น

ช่วยขยายโอกาสด้านธุรกิจ

นอกจากการสร้างยอดขายแล้ว การทำ Internal link ยังเพิ่มโอกาสทางด้านธุรกิจอีกด้วย เพราะการทำเนื้อหาคอนเทนต์บนหน้าเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการทำ Internal link จะช่วยสร้างยอดขายจากกลุ่มเป้าหมายในธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับนานาชาติมากขึ้น

internal link 3

ใส่ Internal Link แบบไหนถึงจะเรียกว่าดี?

เพื่อจะให้ Internal link กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยทำให้เว็บไซต์ของคุณดูโดดเด่นมากขึ้น ในบทความนี้จึงได้นำเทคนิคการทำ Internal link ที่ทุกคนไม่ควรพลาดมาฝากกัน

เลือกข้อความ หรือ Anchor Text ที่สอดคล้องกับ Link

การทำให้เนื้อหาคอนเทนต์สามารถเชื่อมโยงไปยังลิงก์ที่ต้องการ นอกจากจะทำให้ลักษณะเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้ว ยังช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานได้ด้วย

ออกแบบข้อความให้ชัดเจนน่าคลิก

การทำ Internal link ที่ดีได้ จะต้องเริ่มจากการสร้างความโดดเด่นให้กับลิงก์นั้น ๆ ซึ่งอาจทำในรูปแบบหรือลักษณะของการใช้สี การทำตัวหนา หรือการขีดเส้นใต้เพื่อทำให้ผู้ใช้งานสังเกตเห็นง่าย

Internal Link ต้องทำ Link แบบ Same Window

การตั้งค่าเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานแบบ Same window ได้ จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มยอด Traffic อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

internal link 4

External Link คืออะไร?

นอกจากการใส่ Internal link แล้ว การเสริมประสิทธิภาพของเว็บไซต์คุณด้วย External link ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเว็บไซต์ที่ดีอีกด้วย โดย External link คือการนำ Hyperlinks มาใส่ไว้ในคำหรือประโยคของข้อความใดข้อความหนึ่งบนเนื้อหาคอนเทนต์ของหน้าเว็บไซต์คุณเพื่อที่จะนำไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ง ซึ่งแม้การทำ External link จะไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นอก แต่ก็มีส่วนช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับเว็บไซต์ของคุณได้เช่นกัน

external link มีความสำคัญยังไง

External Link มีความสำคัญยังไง?

จากที่กล่าวไปข้างต้น ด้วยลักษณะของ External link ที่นำผู้ใช้งานไปยังหน้าเว็บไซต์อื่นจึงทำให้ไม่ได้รับความนิยมในการทำเมื่อเทียบกับการทำ Internal link แต่การมี External link จะทำให้ Google เข้าใจถึงลักษณะโครงสร้างเว็บไซต์ของเรามากขึ้น ซึ่งจะมาพร้อมกับข้อดีต่าง ๆ ดังนี้

สร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์

การทำ External link เป็นการนำ Hyperlinks มาใส่ลงในข้อความเพื่อโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ โดยอาจเป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าสนใจ หรือความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์ของเรามีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นตามมา

สร้างอันดับบนหน้า SERP ให้สูงขึ้น

Search Engine Results Page (SERP) คือหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหาที่ใช้แสดงรายการอันดับของเว็บไซต์ที่ถูกค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญต่าง ๆ ซึ่งการนำเว็บไซต์ที่มียอด Traffic สูงมาใช้เป็นแหล่งอ้างอิงให้กับเว็บไซต์ตัวเองนั้น นอกจากจะเพิ่มความน่าเชื่อถือแล้ว ยังสามารถทำให้เว็บไซต์ของเราติดอันดับแรก ๆ ของการค้นหาอีกด้วย

การทำ external link ที่ดี

ใส่ External Link แบบไหนถึงจะเรียกว่าดี?

เพื่อให้การทำ External link สร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อเว็บไซต์ของตัวเอง เราจึงได้รวบรวมเทคนิคที่สำคัญในการใส่ External link ได้อย่างมีประสิทธิภาพและติดอันดับบนหน้า Google ดังนี้

ทุกหน้าเว็บไซต์ควรมี External Link อย่างน้อย 1 Link

เพื่อให้เว็บไซต์ของเรามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น การใส่ External link เข้าไปอย่างน้อย 1 ลิงก์บนข้อความใดข้อความหนึ่งของเนื้อหา จะทำให้ Google สามารถวิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อแสดงผลให้ผู้ใช้งานได้เข้าเยี่ยมชมบนหน้าเว็บไซต์มากขึ้น

Link ที่ออกไปควรสอดคล้องกับเนื้อหาบนเว็บไซต์เรา

การใส่ Hyperlinks เข้าไปในประโยคหรือข้อความบนหน้าเว็บไซต์ ควรจะมีเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานเว็บไซต์

External Link ต้องทำแบบ Open New Tab เสมอ

การทำ SEO ที่ดี เมื่อใส่ External link เข้าไปในหน้าเว็บไซต์แล้ว จะต้องออกแบบจอการแสดงผลเป็น Open new tab เพื่อป้องกันเรื่อง Bounce Rate หรือยอดจากการเข้าชมโดยไม่มีการคลิกใด ๆ

สรุป

Internal link และ External link ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยต่อการทำ SEO ที่ดี โดย Internal link คือการนำ Hyperlinks มาใส่ในประโยคหรือข้อความบนหน้าเพจหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงไปยังอีกหน้าหนึ่งภายในเว็บไซต์เดียวกัน ในขณะที่ External link คือการนำ Hyperlinks มาใส่ลงในประโยคหรือข้อความบนหน้าเว็บไซต์หนึ่งเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งจะแตกต่างกันตรงที่การทำ Internal link จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้จำนวนมาก ในขณะที่การทำ External link จะมีประโยชน์ในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของเรามากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามทั้ง Internal link และ External link ต่างก็มีความสำคัญต่อการทำ SEO อย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยให้ Google เข้าใจเนื้อหาโครงสร้างบนหน้าเว็บไซต์ได้ดีขึ้นแล้ว ยังทำให้ผู้ใช้งานได้อยู่บนเว็บไซต์นานขึ้น ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า นอกจากการสร้างสรรค์เนื้อหาคอนเทนต์ที่มีคุณภาพแล้ว การทำลิงก์ก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ด้วยเช่นกัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการทำ internal link และ external link

FAQ – คำถามที่พบบ่อย

รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการทำ Internal link และ External link ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวมมากยิ่งขึ้น

Internal Link และ External Link แตกต่างกันอย่างไร?

Internal link คือการนำ Hyperlinks มาใส่ลงในประโยคหรือข้อความของเว็บไซต์หนึ่งเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปชมในอีกหน้าเว็บไซต์หนึ่งที่มีความเกี่ยงข้องกันได้ ในขณะที่ External link คือการใส่ Hyperlinks ลงในประโยคหรือข้อความของเว็บไซต์หนึ่งเพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น

Internal Link และ External Link มีความสำคัญต่อ SEO อย่างไร?

ทั้ง Internal link และ External link ต่างก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มยอด Traffic หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้เข้ามาใช้งานหน้าเว็บไซต์ของเราเพิ่มมากขึ้น และอยู่นานขึ้น เพื่อให้สามารถติดอันดับที่ดีบนหน้า Google ได้

Categories

Recent Posts

Picture of Harit
Harit
ให้ธุรกิจของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดไปกับทีมการตลาดมืออาชีพ
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง