Table of Contents

Categories

Recent Posts

anchor text

ทำความรู้จัก Anchor Text เทคนิคการทำ SEO ให้ติดหน้าแรก

Table of Contents

เทคนิคการทำ SEO หรือ Search Engine Optimize นับว่าเป็นเทคนิคที่รู้จักกันเป็นวงกว้างในการทำธุรกิจ และการตลาดออนไลน์ หนึ่งในขั้นตอนสำคัญในการทำ SEO คือ Anchor Text ที่จะช่วยให้ระบบ Search Engine ของ Google เข้าใจเนื้อหาในเว็บไซต์และเห็นความเชื่อมโยงของเนื้อหามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยจัดอันดับให้เว็บไซต์ติดหน้าแรกๆ ด้วยเช่นกัน บทความนี้จะพามาดูว่า anchor text คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร พร้อมเทคนิคการทำให้มีประสิทธิภาพ

anchor text คืออะไร

Anchor text คืออะไร

Anchor Text หรือ Anchor Text Link เป็นข้อความหรือประโยคที่มีการทำเป็นลิงก์ โดยที่ลิงก์นั้นจะสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ต้องการได้ โดยส่วนใหญ่แล้ว การใส่ Anchor Text มักจะทำไว้บนคีย์เวิร์ด เพื่อให้ Google เข้าใจว่าเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร และช่วยเพิ่มอันดับให้อยู่ในหน้าแรกๆ ของ Google เรียกให้มียอดผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นได้

ตัวอย่างการทำ Anchor Text ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของตัวอักษรที่มีความต่างจากตัวอักษรทั่วๆ ไป ซึ่งอาจเป็นตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้น สีเปลี่ยนไป ขีดเส้นใต้ หรือทำตัวเอียง เป็นต้น

Anchor Text กับการทำ SEO

การทำ Backlink ถือว่าสำคัญในการทำ SEO แต่การทำ Anchor Text ถือว่ายังไม่ค่อยคุ้นหูมากนักสำหรับใครหลายๆ คน ทั้งๆ ที่การทำ Anchor Text ถือว่าเป็นวิธีที่สะดวกมากในการทำให้ Google เข้าใจบริบทของเว็บไซต์ว่าเกี่ยวข้องกับอะไร อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการตรวจจับสแปมอีกด้วย โดยหลักการจะมีดังนี้

  • หลังจากสร้าง Backlink จะมี Google Bot เข้ามาตรวจสอบ
  • Google Bot จะทำการนำ Backlink ไปใส่ไว้ใน Database ของเว็บไซต์ที่ได้ทำการลิงก์ไป เรียกว่า Link Profile
  • หลังจากนั้น Google Bot จะทำการวิเคราะห์ Link profile และนำมาเปรียบเทียบกับคีย์เวิร์ดบนหน้าเว็บไซต์ว่าเป็นสแปมหรือไม่
  • Google จะทำการประเมินและจัดอันดับตามความเหมาะสม

Anchor Text สำคัญอย่างไร

ภายหลังการอัปเดต Google Algorithm ได้มีการปรับปรุงให้อัลกอริทึมตรวจจับสแปมใน Backlink นั่นก็คือ Anchor Text ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำ SEO ที่จะทำให้ Google เข้าใจได้ว่าเว็บไซต์นั้นๆ เกี่ยวข้องกับอะไร

แต่แม้การทำ Anchor Text จะมีประโยชน์มากมาย แต่การติด Anchor Text ที่มากเกินไปจนกลายเป็นการสแปมอาจส่งผลให้ผิดกฎของ Google และทำให้เว็บไซต์ตกอันดับได้ เนื่องจากมีความไม่เป็นธรรมชาติและมีการปรับแต่งเว็บไซต์มากเกินจริง จึงควรระมัดระวังไม่ให้ติดมากหรือน้อยจนเกิดไป

รูปแบบของ anchor text

รูปแบบของ Anchor text มีอะไรบ้าง

หากไม่ต้องการให้เว็บไซต์ถูก Google มองว่าเป็นสแปม มาดูการสร้างลิงก์อย่างไรให้ดูเป็นธรรมชาติและไม่ผิดกฎ โดยรูปแบบของ Anchor Text ด้วยกันทั้งหมด 9 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. Exact Match Anchor Text

เป็นการทำ Anchor Text โดยการนำคีย์เวิร์ดมาทำเป็นลิงก์โดยตรง โดยวิธีการนี้ถือว่าได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากช่วยผลักดันให้อันดับของเว็บไซต์ติดหน้าแรกมากขึ้นตามรูปแบบ SEO แต่ถ้าหากทำผิดวิธีก็อาจทำให้อันดับร่วงลงมาได้เช่นกัน เช่น รับทำ SEO

2. Branded Anchor Text

เป็นการทำ Anchor Text โดยการใส่ชื่อแบรนด์ ชื่อบริษัท ชื่อบล็อก หรือชื่อสินค้าไปโดยตรง โดยวิธีนี้ถือว่าช่วยผลักดันให้ติดอันดับสูงมากรองจากการทำในรูปแบบ Exact Match Anchor Text เลยทีเดียว เช่น Minimice Group

3. Generic Anchor Text

เป็นการทำ Anchor Text โดยการเรียกความสนใจจากลูกค้า หรือ Call-to-Action (CTA) ให้ผู้ใช้ต้องการคลิกเข้ามาใน Anchor Link นี้มากยิ่งขึ้น เช่น Click here เป็นต้น

4. Naked Link Anchor Text

เป็นการทำ Anchor Text โดยการใส่ URL ลงไปในเนื้อหาโดยตรง โดยส่วนใหญ่จะใช้กับแหล่งที่มาของรูปภาพหรือข้อความอ้างอิง เช่น https://minimicegroup.co.th/en/seo/

5. Brand and Keyword Anchor Text

เป็นการทำ Anchor Text โดยการผสมผสานระหว่างแบรนด์กับคีย์เวิร์ด เช่น แบรนด์คือ Minimicegroup และคีย์เวิร์ดคือ รูปร่างของการทำ Anchor text คือ เทคนิคการทำ SEO by Minimicegroup

6. LSI Anchor Text

LSI หรือ Latent Semantic Indexing คือ การเล่นคำโดยขยายความจากคีย์เวิร์ดหลัก โดยวิธีหา LSI Keyword สามารถหาดูได้จาก Google Related Searches, Google Suggest หรือ Google Keyword Planner เป็นต้น ตัวอย่างเช่น คีย์เวิร์ดหลัก คือ การทำ SEO LSI Keyword จะสามารถเขียนได้ว่า การทำ SEO เบื้องต้น

7. Partial-Match Anchor Text

เป็นการทำ Anchor Text โดยมีลักษณะคล้ายกับรูปแบบ LSI ที่มีการใส่คีย์เวิร์ดลงไป แต่รูปแบบนี้จะมีการเติมคำไปให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น เช่น คีย์เวิร์ดคือ การทำ SEO การทำในรูปแบบนี้ก็จะสามารถเขียนได้ว่า คู่มือการทำ SEO ฉบับอัปเดต 2022

8. Long Anchor Text

เป็นการทำ Anchor Text โดยมีรูปประโยคที่ยาวกว่าการทำแบบ Partial-Match Anchor Text เช่น การทำ SEO ให้ติดหน้าแรกของ Google

9. Image Anchor / NO Anchor

เป็นการทำ Anchor Text โดยมีรูปแบบเป็น HTML หรือรูปภาพ จะไม่มีข้อความใดๆ มาประกอบเลย โดย Google จะนับว่า Image Anchor จะมีลักษณะที่มี ALT Text ที่ใส่ในรูปภาพมาเป็น Anchor Text เลย แต่ NO Anchor Text คือการนำรูปภาพมาทำเป็นลิงก์โดยไม่มีมีการใส่ ALT Text แต่อย่างใด

เทคนิคการทำ anchor text

เทคนิคการทำ Anchor text ให้ติดหน้าแรก

หากต้องการทำให้ Anchor Text มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของ Google ทาง Minimice มีเทคนิคการทำ Anchor Text ให้ติดหน้าแรก ดังนี้

1. เขียนให้กระชับเข้าใจง่าย

โดยเทคนิคการทำ Anchor Text ที่ถูกต้อง จำเป็นต้องกำหนดคำหรือประโยคที่มีใจความสำคัญและเข้าใจง่าย และคำหรือประโยคเหล่านั้นต้องสร้างแรงกระตุ้น และทำให้คนอยากคลิกไปดูมากที่สุด หรืออธิบายตัวตนของเว็บไซต์ที่จะคลิกเข้าไปให้ได้มากที่สุด

2. เขียนให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการลิงก์

โดยเทคนิคการทำ Acchor Text ที่ถูกต้อง จำเป็นต้องกำหนดให้ลิงก์แต่ละลิงก์มีความเกี่ยวข้องกันให้มากที่สุด เพื่อให้การจัดอันดับของเว็บอยู่ในหน้าแรกๆ ของการค้นหา เนื่องจาก Google มีเกณฑ์ในการตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างลิงก์ต่างๆ ที่ทำการลิงก์หากัน หากพบการลิงก์ที่ไม่มีความเชื่อโยงกัน อาจทำให้เว็บไซต์นั้นๆ กลายเป็นสแปม และไม่มีประสิทธิภาพได้

3. มีคีย์เวิร์ดที่เหมาะสม

โดยเทคนิคการทำ Acchor Text ที่ถูกต้อง จำเป็นต้องพิจารณาการใช้คีย์เวิร์ดให้เหมาะสม เนื่องจาก Google มีอัลกอริทึมที่สามารถการใช้คีย์เวิร์ดได้ จึงควรตรวจสอบว่าคีย์เวิร์ดที่ใช้มีมากเกินความจำเป็นไหม มีความเป็นธรรมชาติมากน้อยแค่ไหน และมีการใช้คีย์เวิร์ดที่หลากหลายหรือไม่

สรุป

Anchor Text เป็นข้อความที่มีการทำเป็นลิงก์ โดยลิงก์นั้นจะสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ต้องการได้ ซึ่งจะเป็นลักษณะตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้น สีเปลี่ยนไป ขีดเส้นใต้ หรือทำตัวเอียง โดยเทคนิคการทำ Anchor Text ที่ถูกต้อง จำเป็นต้องกำหนดคำหรือประโยคที่มีใจความสำคัญและเข้าใจง่าย กำหนดให้ลิงก์แต่ละลิงก์มีความเกี่ยวข้องกันให้มากที่สุด และจำเป็นต้องพิจารณาการใช้คีย์เวิร์ดให้เหมาะสมที่สุด

Q&A

Anchor text สำคัญต่อการทำ SEO หรือไม่?

Anchor text มีหน้าที่เชื่อมโยงคำหรือข้อความไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ต้องการเพื่ออธิบายเพิ่มเติม โดยการทำ Anchor Text นั้นส่งผลโดยตรงต่อการจัดอันดับบนหน้าค้นหาของ Search Engine ใน Google ด้วยเหตุผลนี้ Anchor text จึงมีความสำคัญต่อการทำ SEO

การทำ Anchor text มีข้อควรระวังหรือไม่ ?

การทำ Anchor Text เช่น การทำในรูปแบบ Exact Match Anchor Text ที่มีการเลือกใช้คีย์เวิร์ดหลัก ควรจะกระจายไว้แค่บางจุดเท่านั้น เพราะถ้าหากมีการใส่คีย์เวิร์ดมากเกินไป จนทำให้ดุผิดธรรมชาติ อาจทำให้ Google มองว่าเป็นสแปมได้

Related Articles

ให้ธุรกิจของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดไปกับทีมการตลาดมืออาชีพ
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง