Table of Contents

Categories

Recent Posts

วัดผลโฆษณา facebook

KPI ในการวัดผลโฆษณา Facebook Ads ที่นักยิงแอดไม่รู้ไม่ได้ ไปดูกัน!

Table of Contents

เมื่อทำการตลาดบนโลกออนไลน์ หรือโฆษณาบนสื่อต่าง ๆ เช่น Facebook Ads หากต้องการที่จะวิเคราะห์การทำงาน และชี้วัดว่า การกระทำดังกล่าวนั้นสัมฤทธิ์ผลมากน้อยแค่ไหน การกำหนด KPIs ถือเป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้รู้ถึงจุดประสงค์ของการทำแคมเปญ และยังเป็นเหมือนสื่อกลางระหว่างเจ้าของธุรกิจและเอเจนซีโฆษณา เพื่อให้เข้าใจตรงกันอีกด้วย

โดยบทความนี้จะพาไปทำความเข้าใจว่า KPIs คืออะไร และมี KPIs Facebook Ads ตัวไหนบ้างที่ใช้ในการวัดผลการทำโฆษณาบน Facebook

kpi คืออะไร

มาทำความรู้จักกับ KPIs กันก่อน

KPIs หรือ Key Performance Indicators คือ เครื่องมือที่ใช้วัดประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาว โดยนิยมใช้ตัวเลข หรือค่าสถิติ เพื่อให้สามารถเห็นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมได้ ซึ่งการตั้ง KPIs ใน Facebook Ads จะเป็นตัวกำหนดทั้งเป้าหมาย วิธีการทำงาน และงบประมาณ ที่บริษัทจะนำมาใช้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

KPIs มีความสำคัญอย่างไร

KPIs เป็นหนึ่งในดัชนีที่สามารถชี้วัดความสำเร็จได้ ซึ่งมีความสำคัญอยู่หลายข้อกันเลยทีเดียว

 • ช่วยให้สามารถเห็นอัตราความก้าวหน้า หรือความสำเร็จในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 • ช่วยในการดูแลภาพรวมขององค์กร
 • ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการทำงานระหว่างที่ดำเนินการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
 • ช่วยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือการขยายโอกาสในการทำงาน
 • ช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์รูปแบบการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
 • ช่วยให้องค์กรมองเห็นตำแหน่งของตัวเองในตลาด เมื่อเทียบกับคู่แข่งทางธุรกิจ และแนวทางในการพัฒนาต่อไป

เราจะเลือก KPIs มาติดตามวัดผลอย่างไร

แนวทางในการเลือก KPIs ที่ดี มีดังนี้

 • เลือกตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องและมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการทำงาน
 • โฟกัสในรูปแบบของ KPIs ที่เลือก และไม่เลือกตัวชี้วัดที่หลากหลายจนเกินไป
 • เลือกทั้ง KPIs ที่ใช้วัดปริมาณและคุณภาพ
 • พิจารณาขั้นการเติบโต (Stage of Growth) ของธุรกิจร่วมด้วย

ทำไมแบรนด์ต้องติดตามและวัดผลการทำโฆษณา Facebook

ทำไมแบรนด์ต้องติดตามและวัดผลการทำโฆษณา Facebook

Facebook มักจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาของแบรนด์ หรือแอคเคานต์บนแพลทฟอร์ม ทำให้การจ่ายเงินเพื่อโปรโมทโฆษณา เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการทำการตลาดบน Facebook ซึ่งการกำหนด KPIs ของ Facebook Ads เพื่อให้สามารถติดตามและวัดผลสัมฤทธิ์ได้ มีความสำคัญ ดังนี้

 • เพื่อให้รู้ถึงแนวทางในการเปลี่ยนผู้เข้าชมปกติให้กลายเป็นลูกค้าของแบรนด์
 • เพื่อให้สามารถสร้าง หรือปรับปรุงเนื้อหา ที่จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด
 • ช่วยให้รู้ว่าการทำโฆษณาบน Facebook หรือโซเชียลมีเดียใดบ้างที่เหมาะกับแบรนด์

10 KPIs ในการวัดผลการทำโฆษณา Facebook

10 KPIs ในการวัดผลการทำโฆษณา Facebook

ในการวัดผลการทำโฆษณาบน Facebook สามารถเลือกใช้ตัวชี้วัดได้หลายตัว เพื่อนำมาประเมิน และเลือกกลยุทธ์ในการทำแคมเปญ หรือเนื้อหาที่เหมาะสมที่สุด สำหรับ KPIs ที่นิยมในการวัดผล Facebook Ads มีดังนี้

1. Reach

Reach คือ การวัดจำนวนผู้ใช้งานที่สามารถมองเห็นโพสต์ที่เป็นสาธารณะ โดยที่จะเป็นการนับจำนวนแอคเคานต์ที่ไม่ซ้ำกัน

Reach ใน Facebook Ads

Reach สำหรับการตั้ง KPIs ของ Facebook Ads จะแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ

 • Facebook Ad Reach การวัดปริมาณของผู้ใช้งานที่มองเห็นโฆษณาที่มีการจ่ายเงินเพื่อโปรโมท (Paid Ads) จากหน้า News Feeds
 • Facebook Viral Reach การวัดปริมาณของผู้ใช้งานที่มองเห็นโฆษณาจากในหน้า News Feeds โดยมาจากการที่เพื่อนใน Facebook กดไลก์ คอมเมนต์ หรือกดแชร์โฆษณานั้น ๆ 
 • Facebook Organic Reach การวัดปริมาณผู้ใช้งานที่มองเห็นโฆษณา ทั้งจากในหน้า News Feeds ของตัวเอง หรือการเข้าไปยังหน้าเพจแอคเคานต์ของผู้โพสต์

คำนวณค่านี้อย่างไร

โดยปกติการคำนวณค่า Reach ในการวัดผลการทำโฆษณาบน Facebook จะมีการกำหนดค่าเฉลี่ยของ Reach ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น ในระยะเวลา 1 เดือน

ทำไมค่า Reach ถึงสำคัญ

ความสำคัญของค่า ​Reach ในการวัดผลการทำโฆษณาบน Facebook มีดังนี้

 • Content Quality ช่วยในการปรับคุณภาพของเนื้อหาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสาร
 • Client’s Audience Size ทำให้รู้ว่ามีจำนวนผู้ฟังมากน้อยแค่ไหน และควรปรับแผนการอย่างไร เพื่อจะเพิ่มจำนวนของผู้รับสาร
 • Targeting ช่วยให้รู้ว่าเนื้อหาที่นำเสนอได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อสารแล้วหรือยัง
 • Posting Frequency ช่วยให้รู้ว่าความถี่ในการโพสต์เนื้อหาที่เป็นอยู่เหมาะสมหรือไม่

2. Impressions

Impressions คือ จำนวนครั้งที่มีผู้ใช้งานมองเห็นโพสต์โฆษณานั้น ๆ โดยจะแตกต่างจาก Reach ตรงที่จะมีการนับจำนวนผู้ใช้งานในแอคเคานต์เดิมร่วมด้วย

คำนวณค่านี้อย่างไร

คำนวณได้จากการนำค่า Expression ที่ต้องการมาแทนลงในสูตรการหา CPM (Cost Per Thousand Impression) โดย CPM = Cost x 1000 / Impression ก็จะทำให้รู้ว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่

ทำไมค่า Reach ถึงสำคัญ

ความสำคัญของค่า ​Expression ในการวัดผลการทำโฆษณาบน Facebook คือ ช่วยให้รู้โฆษณาดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และก่อให้เกิดการซื้อขายหรือไม่

ถ้าค่า Impressions ต่ำ แก้ไขอย่างไร

ในกรณีที่มีค่า Impressions ต่ำกว่าที่ต้องการ มีวิธีแก้ไขดังนี้

 • Alter Ad Copy and Visuals ปรับปรุงการนำเสนอโพสต์ เช่น ข้อความ สื่อที่นำเสนอ หรือรูปแบบ โดยอาจจะวิเคราะห์จากโฆษณาของแบรนด์ที่เคยประสบความสำเร็จ หรือแนวทางของคู่แข่งก็ได้
 • Increase Your Budget การเพิ่มปริมาณงบประมาณที่ใช้ในแคมเปญที่ต้องการ หรืออาจนำงบประมาณจากของแคมเปญอื่นที่มีความสำคัญน้อยกว่ามาใช้

3. Link Clicks

Link Clicks คือ จำนวนที่ผู้ใช้งานคลิกลิงก์ที่อยู่บนตัวโฆษณา โดยลิงก์ดังกล่าวสามารถนำไปสู่เนื้อหาอื่น ๆ บนแพลทฟอร์ม Facebook หรือเว็บไซต์อื่น

Link Clicks คำนวณจากอะไร

Link Clicks คือ จำนวนที่ผู้ใช้งานคลิกลิงก์ที่อยู่บนตัวโฆษณา โดยลิงก์ดังกล่าวสามารถนำไปสู่เนื้อหาอื่น ๆ บนแพลทฟอร์ม Facebook หรือเว็บไซต์อื่น

ทำไมค่า Link Clicks ถึงสำคัญ

Link Clicks มีความสำคัญในการวัดผลการทำโฆษณาบน Facebook เพราะช่วยให้ข้อมูลในการวิเคราะห์ความน่าสนใจของแคมเปญ หรือการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน

4. Cost per Conversion

Cost Per Conversion คือ การติดตามผลของปริมาณการซื้อที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการนำเสนอโฆษณา หรือแคมเปญนั้น ๆ

Cost per Conversion คำนวณอย่างไร

นำงบประมาณที่ใช้ในการโปรโมทแคมเปญหรือโฆษณา มาคำนวณร่วมกับยอดขายที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการทำแคมเปญนั้น ๆ หรือการดูจากการสรุปข้อมูลของ Facebook Ads Report Template

ทำไมค่า Cost per Conversion ถึงสำคัญ

ค่า Cost Per Conversion ช่วยให้สามารถประเมินได้ว่าการนำงบประมาณไปใช้ในการโฆษณานั้นเหมาะสมหรือไม่ และควรเพิ่มหรือควรลดงบประมาณ

5. Click Through Rate

CTR หรือ Click Through Rate คือ เปอร์เซ็นต์ที่ผู้ใช้งานจะคลิกโฆษณาหลังจากที่มองเห็น ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน ​KPIs ที่สำคัญของ ​Facebook Ads

คำนวณค่า CTR อย่างไร

 CTR = Link Click / Impression *100

ทำไมค่า CTR ถึงสำคัญ

การวิเคราะห์ ​CTR ทำให้รู้ถึงแนวทางการนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพ ที่จะช่วยสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี และทำให้สามารถเลือกกลุ่มผู้ฟังที่เหมาะสมได้

6. Engagement Rate

Engagement Rate คือ ​KPIs ของ​ Facebook Ads ที่ช่วยวัดเปอร์เซ็นต์ของการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน ต่อเนื้อหาหรือแคมเปญที่แบรนด์นำเสนอ เช่น การไลก์ การคอมเมนต์ การแชร์ การบันทึก หรือการคลิกโพสต์

Engagement Rate คำนวณอย่างไร

สามารถคำนวณได้ใช้สูตร (Engagements * 100) / Total Reach หรือการใช้ ​Social Media Reporting Tool อื่น ๆ

ทำไมค่า Engagement Rate ถึงสำคัญ

การติดตามและวิเคราะห์ค่า Engagement Rate มีความสำคัญดังนี้

 • ช่วยให้รู้ว่าเนื้อหาหรือประเภทของแคมเปญแบบไหนที่ได้รับความนิยม
 • ช่วยในการปรับปรุงและการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการนำเสนอโฆษณา
 • ช่วยให้รู้ว่าเนื้อหาแบบไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ไม่เสียเวลาในการนำเสนอแคมเปญเหล่านั้น

7. Follower Growth

Follower Growth คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ติดตามใหม่ที่เกิดขึ้นกับแอคเคานต์

คำนวณค่า Follower Growth อย่างไร

สามารถคำนวณได้จากการนำจำนวนของผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นจากเดิมมาหารด้วยจำนวนผู้ติดตามเดิมก่อนเริ่มแคมเปญ และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยการคูณ 100

ทำไมค่า Follower Growth ถึงสำคัญ

ค่า Follower Growth ช่วยให้รู้ว่าแอคเคานต์ของแบรนด์เป็นที่รู้จักและมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น รวมถึง ทำให้รู้ถึงรูปแบบของเนื้อหาที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานอีกด้วย

8. Referral Traffic From Facebook

Referral Traffic from Facebook เป็นค่าที่วัดจำนวนของผู้เข้าชมหน้าของแบรนด์ ซึ่งเกิดจากการคลิกลิงก์จากเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ

คำนวณค่า Referral Traffic From Facebook อย่างไร

หากต้องการรู้ค่า Referral Traffic from Facebook จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่น ๆ เช่น Google Analytics หรือ Whatagraph เนื่องจากทั้ง 2 เครื่องมือสามารถแสดงรีพอร์ทข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ที่จำเป็นสำหรับการติดตามและการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของ Facebook Ads ได้

ทำไม Referral Traffic From Facebook ถึงสำคัญ

นอกจากค่า Referral Traffic from Facebook จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มบุคคลที่อาจเป็นลูกค้าของแบรนด์แล้ว ยังช่วยในการเพิ่มโอกาสที่เว็บไซต์ของแบรนด์จะขึ้นอันดับต้น ๆ ในผลการค้นหาอีกด้วย

9. Video Engagement

ค่า Video Engagement คือ การวัดเปอร์เซ็นต์การมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน ที่มีต่อเนื้อหาที่แบรนด์นำเสนอในรูปแบบวิดีโอ เช่น จากการกดไลก์ การคอมเมนต์ การแชร์ การบันทึกวิดีโอ หรือการคลิกเข้าไปที่โพสต์

Video Engagement คำนวณอย่างไร

นำจำนวนการมีส่วนร่วมกับวิดีโอทั้งหมดหารด้วยค่า Video Impression และคูณด้วย 100

ทำไม Video Engagement ถึงสำคัญ

ค่า ​Video Engagement ช่วยให้รู้ว่าเนื้อหาแบบไหนที่ได้รับความนิยมบนวิดีโอ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงวิดีโอ เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และยังช่วยให้องค์กรไม่ต้องเสียงบประมาณไปกับวิดีโอที่ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย

10. Cost per Click

CPC หรือ Cost Per Click คือ การวัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อจำนวน 1 คลิกที่เกิดขึ้นบน Facebook Ads

คำนวณค่า Cost per Click อย่างไร

นำจำนวนค่าใช้จ่ายทั้งหมดหารด้วยจำนวนคลิกที่ได้

ทำไมค่า Cost per Click ถึงสำคัญ

CPC ทำให้รู้ว่าการใช้เนื้อหา และคีย์เวิร์ดของโฆษณาแบบไหนที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยในการปรับปรุงให้โฆษณานั้น ๆ หรือโฆษณาในอนาคตเหมาะสมและเพิ่มปริมาณของ CTR ได้

สรุป

KPIs ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการวัดผลการทำโฆษณาบน Facebook เพราะมีส่วนช่วยให้ทราบถึงเป้าหมายของแคมเปญ และแนวทางในการนำเสนอเนื้อหา หรือวิดีโอที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์มากที่สุด สำหรับ KPIs ที่นิยมใช้เพื่อวัดผล Facebook Ads ก็มีด้วยกันหลายตัว เช่น ​​Reach, Impression, และ ​CTR โดยในการกำหนด KPIs จำเป็นต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์

FAQ – คำถามที่พบบ่อย

KPIs คืออะไร?

KPIs หรือ Key Performance Indicators คือ เครื่องมือที่ใช้วัดประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาว โดยนิยมใช้ตัวเลข หรือค่าสถิติ เพื่อให้สามารถเห็นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมได้ ซึ่งการตั้ง KPIs ใน Facebook Ads จะเป็นตัวกำหนดทั้งเป้าหมาย วิธีการทำงาน และงบประมาณ ที่บริษัทจะนำมาใช้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

KPIs มีความสำคัญอย่างไร?

ความสำคัญของ KPIs มีดังนี้

 • ช่วยให้สามารถเห็นอัตราความก้าวหน้า หรือความสำเร็จในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 • ช่วยในการดูแลภาพรวมขององค์กร
 • ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการทำงานระหว่างที่ดำเนินการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 
 • ช่วยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือการขยายโอกาสในการทำงาน
 • ช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์รูปแบบการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
 • ช่วยให้องค์กรมองเห็นตำแหน่งของตัวเองในตลาด เมื่อเทียบกับคู่แข่งทางธุรกิจ และแนวทางในการพัฒนาต่อไป

KPIs ในการวัดผลการทำโฆษณา Facebook มีอะไรบ้าง?

10 KPIs ในการวัดผลการทำโฆษณา Facebook

 1. Reach
 2. Impressions
 3. Link Clicks
 4. Cost per Conversion
 5. Click Through Rate
 6. Engagement Rate
 7. Follower Growth
 8. Referral Traffic From Facebook
 9. Video Engagement
 10. Cost per Click

Related Articles

ให้ธุรกิจของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดไปกับทีมการตลาดมืออาชีพ
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง