Table of Contents

Categories

Recent Posts

Engagement Rate ตัวชี้วัดใหม่ใน GA4 คืออะไร มีเท่าไหร่ถึงจะดี?

Engagement Rate ตัวชี้วัดใหม่ใน GA4 คืออะไร มีเท่าไหร่ถึงจะดี?

Table of Contents

เชื่อว่านักการตลาดดิจิทัลต้องรู้จัก หรือเคยใช้งาน Google Universal Analytics ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อวางแผนการตลาด รวมทั้งสร้างแคมเปญโฆษณาและเนื้อหาให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างแน่นอน ในปัจจุบัน Google ได้มีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่เป็น Google Analytics 4 (GA4) ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

โดย GA4 สามารถแสดงผล และวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าได้ชัดเจน และละเอียดรอบด้านมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลดีอย่างมากต่อการทำการตลาดออนไลน์ โดยเฉพาะการทำแคมเปญโฆษณา และสร้างคอนเทนต์ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นโดยอัตราการมีส่วนร่วม (Engagement Rate) หรือการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ชมที่มีต่อเนื้อหา เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน GA4  โดนจะมีบทบาทสำคัญต่อการทำการตลาดออนไลน์อย่างไร มีความน่าสนใจ และมีวิธีการคำนวนอย่างไร บทความนี้ได้รวบรวมคำตอบมาไว้ให้แล้ว

Engagement Rate คืออะไร?

Engagement Rate คืออะไร?

Engagement Rate คือ อัตราการมีส่วนร่วม หรือมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ชมที่มีต่อเนื้อหา หรือแคมเปญโฆษณาที่เราสื่อสารออกไป โดยคำนวนจากทุกกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกดไลก์ กดแชร์ การแสดงความคิดเห็น การมี reaction การส่งข้อความ หรืออีเมล การกดคลิก internal link การเลื่อนอ่านข้อมูล การกดเข้าไปดูวีดีโอ หรือแม้แต่การไม่ทำกิจกรรมใดๆ แต่ใช้เวลาอยู่ในเว็บไซต์ที่นานพอก็ได้เช่นกัน

ความสำคัญของ Engagement Rate

ความสำคัญของ Engagement Rate

Engagement Rate เป็นตัวชี้วัดว่าเนื้อหา และโฆษณาที่สื่อสารออกไปนั้นได้รับความสนใจ และมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด โดยยิ่งมีค่า Engagement Rate สูงยิ่งแสดงให้เห็นว่าเนื้อหา หรือแคมเปญนั้นมีความน่าสนใจ ตรงกับความต้องการ สร้างประโยชน์ และมีคุณค่า ผู้ชมจึงเกิดการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ ขึ้น ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ เกิดการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้ชม เกิดการบอกต่อ หรือเพิ่มการมองเห็นมากขึ้นผ่านการแชร์ จนเกิด Conversion จากผู้ชมกลายมาเป็นลูกค้า เกิดการซื้อสินค้า หรือบริการ ส่งผลให้ธุรกิจมีการเติบโตมากขึ้นในที่สุด

Engagement Rate ใน GA4

สำหรับคนที่อัปเกรดเป็น GA4 แล้วจะเห็นว่า ส่วนของ Bounce Rate ที่เป็นอัตราที่ผู้คนเข้ามาในเว็บไซต์หน้าแรก แล้วปิดหน้าต่าง หรือกด back กลับไปทันที หรือมีการคลิกไปดูเว็บไซต์อื่นแทน โดยไม่เกิดการมีส่วนร่วมใดๆ ซึ่งเคยมีอยู่ใน Universal Analytics เวอร์ชันเดิมนั้นจะไม่มีแล้วใน GA4 โดยใน Google Alalytics 4 หรือ GA4 เวอร์ชันใหม่นี้ ได้มีการเปลี่ยนจาก Bounce Rate เป็น Engagement Rate แทน

วิธีการคำนวนยอด Engagement Rate

วิธีการคำนวนยอด Engagement Rate

การคำนวณ Engagement Rate มีวิธีคิดอยู่หลายวิธี แต่วิธีการคำนวณที่นิยมมากที่สุด มีดังนี้

การคำนวน Engagement จาก Ads หรือ Campaign

การคำนวณ Engagement จาก Ads หรือ Campaign โฆษณา ทำได้โดยใช้สูตร 

Engagement Rate = Total Engagement / Total Impressions * 100

เมื่อ Total Engagement  คือ จำนวนครั้งของการมีส่วนร่วมทั้งหมด

       Total Impressions   คือ จำนวนครั้งของการมองเห็นโฆษณา

 • ข้อดี เหมาะกับคอนเทนต์แบบจ่ายเงินเพื่อเพิ่มยอดการมองเห็น และต้องการวัดประสิทธิผลของแคมเปญโดยอาศัยพื้นฐานของจำนวนการมองเห็น
 • ข้อเสีย ค่าที่ได้จากการคำนวณ ใช้จำนวนครั้งของการมองเห็น ซึ่งมักให้ค่าที่ต่ำกว่าการคำนวนแบบ ERR และ ER เพราะค่า reach และ impression มักมีจำนวนที่ไม่สอดคล้องกัน

การคำนวน Engagement บนเว็บไซต์

การคำนวณ Engagement บนเว็บไซต์ สามารถคำนวนได้โดยใช้สูตร

Engagement Rate = Total Engagement / Total Visitors * 100

เมื่อ Total Engagement หรือจำนวนการมีส่วนร่วมทั้งหมด

        Total Visitors หรือจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 • ข้อดี ได้ค่าที่แม่นยำ เพราะเป็นจำนวนคนที่เข้ามีส่วนร่วมในเว็บไซต์จริง
 • ข้อเสีย จำนวนผู้เข้าชมไม่แน่นอน บางวันมาก หรือบางวันน้อย ทำให้ได้ค่า Engagement Rate ขึ้นลงแตกต่างกันตามไปด้วย

Engagement Rate ไม่ใช่แค่มี แต่ต้องดีด้วย

Engagement Rate ไม่ใช่แค่มี แต่ต้องดีด้วย

ค่าเฉลี่ยของ Engagement Rate ที่ดีบนโซเชียลมีเดีย ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 1-5% ในขณะที่บนเว็บไซต์ ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 60-70% ทั้งนี้การประเมินว่า Engagement Rate ดีหรือไม่ต้องเอาปัจจัยหลายอย่างมาพิจารณาด้วย เช่น เป้าหมายของแคมเปญที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มต่างๆ ลักษณะของสินค้า และบริการ ประเภทของกลุ่มธุรกิจ และผู้ชม โดยอาจวิเคราะห์ได้จากการเปรียบเทียบค่า Engagement Rate ของแคมเปญชุดเดียวกันในช่วงเวลาที่ต่างกัน เปรียบเทียบกับคู่แข่งที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน หรือดูค่า Engagement Rate ของแคมเปญชุดเดียวกันบนสื่อโซเชียลมีเดียที่แตกต่างกัน เป็นต้น

Engagement Rate นำไปใช้อะไรได้บ้าง

Engagement Rate นำไปใช้อะไรได้บ้าง

นักการตลาดสามารถนำเอา Engagement Rate ไปใช้ได้ ดังนี้

 • ใช้เป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกว่าเนื้อหา หรือแคมเปญโฆษณาตัวไหนที่ได้รับความสนใจจากผู้ชม โดยดูจากแคมเปญที่มี Engagement Rate สูง แสดงว่าเป็นเนื้อหาที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น หรือขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้
 • บอกได้ว่าคอนเทนต์ หรือโฆษณาใดที่ควรได้รับการทบทวน และปรับปรุงใหม่ โดยดูจากคอนเทนต์ หรือแคมเปญที่มี Engagement Rate ต่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคอนเทนต์นั้นไม่มีความน่าสนใจ หรือไม่ตอบโจทย์ความต้องการ
 • Engagement Rate แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของผู้ชมที่มีต่อสินค้า และบริการ รวมทั้งแคมเปญใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ช่วยให้เจอผู้ชมที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แท้จริงของแบรนด์ได้

Engagement Rate คืออะไร?

อยากเพิ่ม Engagement Rate ทำ SEO ให้มีประสิทธิภาพ

หากต้องการเพิ่มค่าของ Engagement Rate ให้ดีขึ้น สามารถทำได้ด้วยการทำ SEO ให้มีคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตรวจสอบความรวดเร็วของเว็บไซต์

ความเร็วของการโหลดหน้าเว็บ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้เร็วขึ้น หากเปิดหน้าเว็บมาแล้วใช้เวลาโหลดเข้านานมาก อาจทำให้คนออกจากเว็บไซต์ทันที และกดเข้าไปชมเว็บไซต์อื่นๆ แทน ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณให้ Search Algorithm เข้าใจได้ว่าเว็บไซต์ของเรานั้นไม่มีคุณภาพเพียงพอ หรือไม่มีประโยชน์ ทำให้การทำ SEO ได้ผลลัพธ์ออกมาไม่ดี

ตรวจสอบปัญหาทางเทคนิคของ SEO

ควรมีการตรวจสอบ และแก้ไขในส่วนของ Response Code ทั้ง Temporary Redirection หรือ Server Error อย่างสม่ำเสมอ หากผู้คนเปิดเข้ามาเจอไม่เจอเนื้อหา แต่เป็น 404 Not Found อาจส่งผลเสียต่อเว็บไซต์ได้

ตรวจสอบองค์ประกอบของ On-Page SEO

ตรวจสอบ และปรับแต่งองค์ประกอบของ On-Page SEO ให้อยู่ในรูปที่เหมาะสม และสะดวกต่อการใช้งาน เช่นพัฒนาคุณภาพของบทความ การเลือกใช้ Keyword ชื่อเว็บเพจบนหน้า Google (SEO Title) การใส่ Heading Tag เพื่อให้ง่ายต่อการลำดับความสำคัญของเนื้อหา เป็นต้น

ปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะกับการใช้งานในสมาร์ตโฟน

ในยุคสมัยที่ผู้คนเข้าใช้งานเว็บไซต์ผ่านทางสมาร์ตโฟนมากขึ้น เว็บไซต์จึงควรแสดงผลบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนได้อย่างเหมาะสม โดยต้องตรวจสอบว่าสามารถใช้งานได้ดีเมื่อเปิดใช้งานผ่านมือถือหรือไม่ เช่น ตัวอักษรไม่เล็กจนเกินไป หรือตัวป๊อปอัพใหญ่เกินไปจนบังเนื้อหา เป็นต้น

อย่าลืมให้ความสำคัญกับ Internal Links

การเพิ่ม Internal links ไปยังบทความอื่นๆ จะช่วยให้ผู้คนใช้เวลาอยู่ในเว็บไซต์นานขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม ลิงก์บทความนี้ต้องจัดให้มีความเกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกับบทความนั้นๆ ด้วย ยิ่งเป็นลิงก์ที่มีประโยชน์มากเท่าไรก็ยิ่งดึงดูดให้ผู้คนใช้เวลาอยู่ในเว็บไซต์ของเรานานมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นการช่วยให้ผลลัพธ์ของการทำ SEO ดียิ่งขึ้นตามไปด้วย

สรุป

การตลาดดิจิตอลเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่นักการตลาดใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ สร้างยอดขาย รวมถึงสร้างการเติบโตทางธุรกิจผ่านทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ซึ่งนักการตลาดต้องหันมาให้ความสนใจมากขึ้น เพราะการตลาดดิจิทัลมีส่วนช่วยสร้างการรับรู้ เพิ่มจำนวนผู้เข้าชม เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ และทำให้ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด ดังนั้น ธุรกิจต่างๆ หากต้องการประสบความสำเร็จภายใต้การแข่งขันที่สูงในปัจจุบัน จึงต้องทำการตลาดทั้งรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ควบคู่กันไปด้วย เพราะธุรกิจที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ก็มีแต่จะถูกทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวอยู่ภายหลัง

FAQ – คำถามที่พบบ่อย

Engagement Rate คืออะไร แตกต่างจาก Bounce Rate ยังไง

Bounce Rate แสดงอัตราของคนที่เข้ามาดูเว็บไซต์หน้าแรกของเราแล้วกดปิด และออกจากหน้าเว็บไซต์ทันที โดยไม่มีส่วนร่วมใดๆ ส่วน Engagement Rate เป็นอัตราการมีส่วนร่วม หรือมีปฎิสัมพันธ์ของผู้ชมที่มีต่อเนื้อหา

Engagement Rate นำไปใช้บอกอะไรได้บ้าง

 • เป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกว่าเนื้อหา หรือแคมเปญโฆษณาตัวไหนที่ได้รับความสนใจจากผู้ชม 
 • บอกได้ว่าคอนเทนต์ หรือโฆษณาใดที่ควรได้รับการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาใหม่
 • แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของผู้ชมที่มีต่อสินค้า และบริการ รวมทั้งแคมเปญใหม่ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • เจอผู้ชมที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แท้จริงของแบรนด์

สูตรการคำนวนหาค่า Engagement Rate

การคำนวณ Engagement บนเว็บไซด์ สามารถคำนวนได้โดยใช้สูตร

Engagement Rate = Total Engagement / Total Visitors * 100

เมื่อ Total Engagement หรือจำนวนการมีส่วนร่วมทั้งหมด

Total Visitors หรือจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Categories

Recent Posts

Picture of Earth
Earth
Success is the sum of small efforts
ให้ธุรกิจของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดไปกับทีมการตลาดมืออาชีพ
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง