Table of Contents

Categories

Recent Posts

lookalike audience คือ

Lookalike Audience คืออะไร? เทคนิคนี้เหมาะกับการยิงแอดอย่างไร

Table of Contents

การยิงแอดโฆษณาถือเป็นการทำ Digital Marketing อย่างหนึ่ง ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างการรับรู้ ขยายฐานลูกค้า หรือเพิ่มลูกค้าใหม่  โดยการซื้อโฆษณาเพื่อนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการของธุรกิจส่งตรงไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, Google, Instagram ทำให้ลูกค้าเหล่านั้นสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของเราได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามเมื่อการยิงแอดโฆษณานั้นมาพร้อมกับเงินลงทุน การยิงแอดในแต่ละครั้งจึงต้องมั่นใจว่ายิงตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นลูกค้าของเราจริง เรียกง่าย ๆ ว่ายิงถูกคน จึงจะได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กลุ่มเป้าหมายจึงถือเป็นส่วนสำคัญมากในการยิงแอดโฆษณา ดังนั้น หากยังขาดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจ ยิงไปไม่ถูกกลุ่มเป้าหมาย นอกจากจะไม่ช่วยให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจแล้ว ยังทำให้เสียเงินค่าโฆษณาโดยเปล่าประโยชน์อีกด้วย

โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สามารถนำมาใช้เพื่อยิงแอดโฆษณา ก็มีอยู่หลายกลุ่มด้วยกัน Lookalike Audience ก็ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงมากที่นักการตลาดนิยมนำมาใช้เพื่อช่วยให้ธุรกิจมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แล้ว Lookalike Audience คืออะไร มีหลักการการทำงานและสามารถนำไปใช้งานอย่างไร มาศึกษาข้อมูลผ่านบทความนี้ได้เลย

lookalike audience คืออะไร

จริง ๆ แล้ว Lookalike Audience คืออะไร

Lookalike Audience คือ กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันกับกลุ่มเป้าหมายต้นแบบ เป็นตัวเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการยิงแอดโฆษณาของ Facebook โดยอาศัยหลักการที่ว่ากลุ่มคนที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น เพศเดียวกัน อายุใกล้เคียงกัน ความชอบเหมือนกัน มีวิถีชีวิตและความสนใจที่คล้ายกัน อยู่ภูมิลำเนาเดียวกัน เป็นต้น มีแนวโน้มที่จะมีความสนใจในสินค้าและบริการแบบเดียวกัน

Lookalike Audience ทำงานอย่างไร

หลักการทำงานของ Lookalike Audience คือ การนำเอาฐานข้อมูลของลูกค้าเดิมมาให้อัลกอรึทึมของเฟซบุ๊กวิเคราะห์หากลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีความเหมือนหรือคล้ายกับกลุ่มลูกค้าเดิม เมื่อได้กลุ่มลูกค้าใหม่ที่คล้ายกันมาแล้วจึงยิงแอดโฆษณากลับไปหากลุ่มคนเหล่านั้น โดยที่ Lookalike Audience ที่วิเคราะห์มาได้นั้นจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ซ้ำกับลูกค้าเดิมที่เราใช้เป็นต้นแบบ วิธีการนี้ถือเป็นเทคนิคที่ได้ผลดีมากในการขยายฐานลูกค้าใหม่ เพิ่มโอกาสในการขาย สร้างการรับรู้และเพิ่มการเติบโตในธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลชัดเจน แต่การสร้าง Lookalike Audience นั้น จำเป็นต้องมีข้อมูลต้นแบบก่อน วิธีการนี้จึงเหมาะกับธุรกิจที่ยิงแอดโฆษณาไปแล้วระยะหนึ่งจนมีฐานข้อมูลของลูกค้าเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

วิธีสร้าง Lookalike Audience

วิธีสร้าง Lookalike Audience

วิธีการสร้าง Lookalike Audience มีขั้นตอนการทำดังนี้

เลือกกลุ่มสำหรับ Lookalike Audience

ข้อสำคัญในการสร้าง Lookalike Audience คือ ต้องมีข้อมูลต้นแบบก่อน โดยการเลือกกลุ่มเป้าหมายต้นแบบเพื่อนำไปใช้วิเคราะห์หา Lookalike Audience นั้นมีความสำคัญมาก ดังนั้น เพื่อให้ได้ Lookalike Audience ที่มีประสิทธิภาพและนำไปใช้งานได้ ควรเลือกใช้ข้อมูลต้นแบบจากกลุ่มลูกค้าคุณภาพที่มีความสนใจในสินค้าและบริการของเราจริง โดยสามารถเลือกใช้ได้จากหลายลักษณะ เช่น กลุ่มลูกค้าที่กดไลค์เพจ ลูกค้าที่ส่งข้อความมาสอบถามข้อมูลสินค้าและบริการ เบอร์โทรหรืออีเมล์ของลูกค้าที่เก็บบันทึกไว้ ผู้ที่ใช้เวลาในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นานพอสมควร ลูกค้าที่เคยมียอดสั่งซื้อสินค้า มีระยะเวลาการดูวีดีโอที่นานพอ มีสินค้าของเราอยู่ในตระกร้าสั่งซื้อ เป็นต้น การเลือกลูกค้าต้นแบบที่ไม่มีคุณภาพ ก็จะได้ Lookalike Audience ที่แทบจะนำมาใช้งานไม่ได้ไปด้วย

เลือกจำนวนของผู้เข้าชม

การเลือกจำนวน Lookalike Audience ก็เป็นเรื่องที่ควรใส่ใจ หากให้อัลกอริทึมวิเคราะห์หากลุ่มคนมาจำนวนมาก ผลที่ได้คือความแม่นยำจะน้อย นั่นหมายถึง ยิ่งคนมากเท่าไหร่ ความเหมือนกับข้อมูลต้นแบบก็จะน้อยลง  เมื่อเทียบกับการเลือกจำนวน Lookalike Audience น้อย การวิเคราะห์จะยิ่งแม่นยำมากยิ่งขึ้น โอกาสที่จะได้ Lookalike Audience ที่เหมือนกับกลุ่มลูกค้าต้นแบบก็จะยิ่งมีมากขึ้น อย่างไรก็ตามควรให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของแคมเปญโฆษณาที่จะทำด้วย หากต้องการให้สินค้าและบริการเข้าถึงกลุ่มคนจำนวนมาก ต้องการเพิ่มหรือขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น ต้องการสร้าง Awareness การเลือกใช้กลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ที่ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนจำนวนมากก็จะตอบโจทย์มากกว่า แต่หากต้องการเพิ่มยอดขาย กลุ่มลูกค้าขนาดเล็กก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้ง่ายและเร็วกว่านั่นเอง

กำหนดเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง

เมื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันแล้วยังสามารถเลือกให้ที่มีความเจาะจงมากยิ่งขึ้นตามความต้องการของธุรกิจได้ เช่น ช่วงอายุที่ต้องการ จังหวัด ในประเทศหรือต่างประเทศ เพิ่มความสนใจ เป็นต้น

สร้างแอด

เมื่อสร้าง Lookalike Audience เรียบร้อยแล้ว ก็ทำการสร้างโฆษณาของสินค้าและบริการที่ต้องการสื่อสารตามวัตถุประสงค์ของแคมเปญโฆษณาได้เลย โดยเฟซบุ๊กสามารถสร้างโฆษณาได้ที่ ตัวจัดการโฆษณา (Ads Manager) ซึ่งสามารถสร้างโฆษณาได้หลากหลายแบบทั้งเป็นแบบข้อความ รูปภาพ หรือวีดีโอก็ได้ รวมทั้งกำหนดวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการโฆษณา การเลือกกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น โดยการสร้างแอด ต้องทำผ่านทางคอมพิวเตอร์เท่านั้น ห้ามทำผ่านทางมือถือหรืออุปกรณ์อื่น เพราะตัวเลือกบางตัวเลือกจะแสดงให้เห็นเฉพาะในคอมพิวเตอร์เท่านั้น จึงอาจทำให้พลาดตัวเลือกที่สำคัญในการตั้งค่าส่งผลทำให้ค่าโฆษณาแพงขึ้น

เคล็ดลับในการทำ Lookalike Audience

เคล็ดลับในการทำ Lookalike Audience

เพื่อให้การสร้าง Lookalike Audience มีประสิทธิภาพและส่งผลประโยชน์ต่อธุรกิจมากที่สุด ลองนำเอาเทคนิคที่เรานำมาฝากกันไปปรับใช้ได้ ดังนี้

มีจำนวนผู้ชมในอุดมคติที่เหมาะสม

ความแม่นยำของการทำ Lookalike Audience ขึ้นอยู่กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายต้นแบบ ยิ่งจำนวนกลุ่มเป้าหมายต้นแบบมีมากเท่าใด เปอร์เซ็นต์ความแม่นยำในการวิเคราะห์หา Lookalike Audience ก็จะมีมากขึ้น อย่างไรก็ตามต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ไม่ว่าจะใส่ข้อมูลตั้งต้นมากเท่าไหร่แต่กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันที่วิเคราะห์ได้ก็จะมีจำนวนเท่าเดิมเสมอ เนื่องจากคำนวณจากเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้งานในตำแหน่งที่เราเลือก เช่น ถ้าผู้ใช้งานเฟซบุ๊กในประเทศไทยมี อยู่ 50 ล้านคน จะได้ Lookalike Audience ที่ 1% เท่ากับ 5 แสนคนเสมอ ไม่ว่าจะมีสารตั้งต้นมากเท่าใดก็ตาม จำนวนของข้อมูลต้นแบบจึงไม่ส่งผลต่อจำนวน Lookalike Audience ที่ได้ ดังนั้น ควรมุ่งเน้นที่คุณภาพของข้อมูลต้นแบบมากกว่าปริมาณ หากมีข้อมูลจำนวนมากแต่ไม่มีคุณภาพก็จะส่งผลทำให้ได้ Lookalike Audience ที่ไม่มีคุณภาพไปด้วย โดยปกติแล้วขนาดของข้อมูลต้นแบบที่เหมาะสมควรอยู่ที่ระหว่าง 1,000-10,000 users ดังนั้น หากต้องการได้ Lookalike Audience แบบใด ก็ควรใส่สารตั้งต้นแบบนั้นในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเอง

ผู้ชมเพียง 1% ก็ดีที่สุดแล้ว

การตั้งค่าจำนวน Lookalike Audience ในตัวจัดการโฆษณาของเฟซบุ๊ก สามารถตั้งได้ตั้งแต่ 1% ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่สุดคือ 10% ของจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดในตำแหน่งที่เลือก โดยยิ่งมีเปอร์เซ็นต์มาก ขนาด Lookalike Audience ที่ได้ก็จะมากตามไปด้วย ซึ่งพบว่า การเลือกใช้กลุ่มเป้าหมายที่ 1% โดยใช้ข้อมูลต้นแบบที่มีคุณภาพและมีมูลค่าสูง แม้จะได้จำนวน Lookalike Audience น้อย แต่มีความแม่นยำและเหมือนกับกลุ่มเป้าหมายต้นแบบมากที่สุด ซึ่งส่งผลดีในเพิ่มโอกาสให้เกิดการซื้อขายสินค้าและบริการได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ให้ความสนใจกับแต่ละขั้นตอนของการซื้อ

การสร้าง Lookalike Audience ที่ได้ผลดีควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการทำโฆษณานั้น ๆ หากเป้าหมายของแคมเปญการยิงแอดโฆษณาคือการเพิ่มยอดขาย ต้องการปิดการขายให้ได้ การเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เคยซื้อสินค้าและบริการ มียอดซื้อสินค้าของเราจำนวนมาก กลับมาซื้อซ้ำบ่อย มาใช้เป็นข้อมูลต้นแบบจะได้ Lookalike Audience ที่มีโอกาสที่จะซื้อสินค้าและบริการสูงเช่นเดียวกัน แต่หากต้องการเพิ่มจำนวนผู้เข้าชม สร้างการรับรู้ เพิ่มลูกค้าใหม่ ๆ การเลือกใช้กลุ่มเป้าหมายต้นแบบเป็นผู้ที่เคยเข้ามาชมเว็บไซต์ เคยกดไลค์หรือแชร์ เข้ามาดูวีดีโอ ที่จะช่วยให้ได้ Lookalike Audience ที่มีโอกาสคลิกเข้าชมสินค้าและบริการเมื่อได้เห็นชุดโฆษณาเช่นเดียวกัน ดังนั้น การเลือกกลุ่มเป้าหมายต้นแบบต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของการยิงแอดโฆษณาในแต่ละครั้งประกอบกันด้วย

อัปเดตข้อมูลของผู้ชม

Lookalike Audience จะไม่มีการอัพเดทเลยเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วแตกต่างจาก Custom Audience ซึ่งจะมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา แน่นอนว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคมักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งจะส่งผลต่อ Lookalike Audience ด้วย เราจึงสังเกตเห็นว่าเมื่อยิงแอดโฆษณาผ่านไปสักพัก ผลลัพธ์ที่ได้จะค่อย ๆ ลดลง และมีค่าโฆษณาที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากลูกค้าที่ควรซื้อ ล้วนซื้อสินค้าและบริการไปหมดแล้วนั่นเอง ดังนั้น จึงควรอัพเดทและตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายต้นแบบอยู่เสมอ อย่างน้อย 1-3 เดือน เพื่อให้มีการวิเคราะห์ Lookalike Audience ให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันใหม่ ๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายต้นแบบที่ต้องการใ้ห้มากที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทดสอบกับผู้ชมหลายประเภท

ควรเลือกใช้กลุ่มเป้าหมายต้นแบบลักษณะใดจึงจะได้ผลดีที่สุดนั้นไม่สามารถระบุได้ชัดเจน เพราะในแต่ละธุรกิจก็จะมีความแตกต่างกันไป จึงควรทดลองทำ Lookalike Audience จากกลุ่มเป้าหมายต้นแบบหลายประเภทเพื่อประเมินดูกว่ากลุ่มเป้าหมายแบบใดที่มีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำมากที่สุด จะได้ไม่เสียเงินค่าโฆษณาโดยเปล่าประโยชน์ หากใช้แต่กลุ่มเป้าหมายเดิมระบบก็จะวิเคราะห์หาเจอแต่คนกลุ่มเดิมๆ นอกจากนั้นยังอาจเลือกใช้กลุ่มเป้าหมายต้นแบบเพียงประเภทเดียวแต่สร้างกลุ่ม Lookalike Audience หลายกลุ่ม เช่น กลุ่ม 0-1%, 2-4% , 5-7% เป็นต้น แล้วทดสอบยิงแอดดูว่าแบบไหนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับธุรกิจนั้น ๆ ทั้งนี้ยิ่งมีชุดโฆษณามากนั่นหมายถึงงบประมาณที่ใช้ในการยิงแอดมากขึ้น จึงต้องคำนึงถึงเรื่องของงบประมาณด้วย

ข้อดีของ Lookalike Audience

ข้อดีของ Lookalike Audience

เมื่อเราทราบแล้วว่า Lookalike Audience คืออะไรและทำงานอย่างไร การเลือกใช้ Lookalike Audience ในการยิงแอดโฆษณานั้นมีข้อดีที่ควรเลือกใช้อย่างไรบ้าง

ทำให้กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

เนื่องจากการทำ Lookalike Audience มาจากการการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีความสนใจในธุรกิจของเราในรูปแบบต่าง ๆ อยู่แล้ว ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องมานั่งวิเคราะห์ คาดเดา หรือลองผิดลองถูกเพื่อหากลุ่มเป้าหมายในการยิงแอดโฆษณาอีก สามารถเอา Lookalike Audience ไปใช้งานได้เลย

ประหยัดเวลา

สำหรับนักการตลาดที่ยิงแอดจะทราบดีว่า การตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายแต่ละครั้ง ต้องใช้เวลาในการทำพอสมควร เพราะต้องวิเคราะห์ในหลายมิติอย่างรอบคอบ เช่น ลูกค้าควรเป็นเพศใด ช่วงอายุเท่าไหร่ มีความสนใจด้านใด เป็นต้น การสร้าง Lookalike Audience จึงช่วยประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ ใช้เพียงกลุ่มเป้าหมายต้นแบบที่เป็นลูกค้าของธุรกิจซึ่งเก็บข้อมูลไว้อยู่แล้ว และให้อัลกอรึทึมวิเคราะห์หากลุ่มคนที่มีความคล้ายกัน ซึ่งสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำ

โอกาสในการขายมีประสิทธิภาพสูง

การสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันโดยใช้อัลกอริทึมวิเคราะห์มีความแม่นยำสูง Lookalike Audience ที่ได้จึงมีคุณภาพและมีลักษณะตรงตามที่ต้องการ เมื่อได้กลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มสูงที่จะสนใจในสินค้าและบริการ โอกาสในการปิดการขายสินค้าและบริการจึงมีมากขึ้นนั่นเอง

เลือกแบ่งปันเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น

การทำโฆษณาเพื่อยิงแอด สามารถใช้เนื้อหา รูปภาพ หรือข้อความ ที่ใช้อยู่ได้เลย เพราะเป็นโฆษณาที่เคยใช้ และได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าต้นแบบอยู่แล้ว  โดยอาจปรับเปลี่ยนเล็กน้อยให้เหมาะสมกับการใช้งานและวัตถุประสงค์ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายก็ได้ หรือสามารถยิงแอดไปยัง Lookalike Audience หลายกลุ่มโดยใช้ชุดโฆษณาเดียวกันก็ได้

สรุป

Lookalike Audience คือ การสร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ที่มีความเหมือนหรือคล้ายกับกลุ่มลูกค้าเดิม โดยใช้อัลกอริทึมของ Facebook ช่วยในการวิเคราะห์หาข้อมูล Lookalike Audience จึงเป็นเทคนิคหนึ่งที่นักการตลาดนิยมใช้ในการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพในการยิงแอดโฆษณา เพื่อช่วยในการขยายฐานลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดขาย เสริมสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็วและเห็นผลชัดเจน ข้อสำคัญของการสร้าง Lookalike Audience คือ จำเป็นต้องมีข้อมูลของลูกค้าเดิมที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอที่จะนำไปวิเคราะห์ข้อมูลให้แม่นยำได้ จึงเหมาะกับธุรกิจที่เคยยิงแอดมาบ้างแล้ว

FAQ – คำถามที่พบบ่อย

Lookalike Audience คืออะไร?

Lookalike Audience คือ กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันกับกลุ่มเป้าหมายต้นแบบ เป็นตัวเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการยิงแอดโฆษณาของ Facebook โดยอาศัยหลักการที่ว่ากลุ่มคนที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น เพศเดียวกัน อายุใกล้เคียงกัน ความชอบเหมือนกัน มีวิถีชีวิตและความสนใจที่คล้ายกัน อยู่ภูมิลำเนาเดียวกัน เป็นต้น มีแนวโน้มที่จะมีความสนใจในสินค้าและบริการแบบเดียวกัน

Lookalike Audience มีหลักการทำงานอย่างไร?

หลักการทำงานของ Lookalike Audience คือ การนำเอาฐานข้อมูลของลูกค้าเดิมมาให้อัลกอรึทึมของเฟซบุ๊กวิเคราะห์หากลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีความเหมือนหรือคล้ายกับกลุ่มลูกค้าเดิม เมื่อได้กลุ่มลูกค้าใหม่ที่คล้ายกันมาแล้วจึงยิงแอดโฆษณากลับไปหากลุ่มคนเหล่านั้น โดยที่ Lookalike Audience ที่วิเคราะห์มาได้นั้นจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ซ้ำกับลูกค้าเดิมที่เราใช้เป็นต้นแบบ

Lookalike Audience มีข้อดีอย่างไร?

1. ทำให้กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
2. ประหยัดเวลา
3. โอกาสในการขายมีประสิทธิภาพสูง
4. เลือกแบ่งปันเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น

Categories

Recent Posts

Picture of Harit
Harit
ให้ธุรกิจของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดไปกับทีมการตลาดมืออาชีพ
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง