Table of Contents

Categories

Recent Posts

Duplicate, Google chose different canonical than user

Duplicate, Google chose different canonical than user คืออะไร?

Table of Contents

Duplicate, Google chose different canonical than user เป็นปัญหาที่เราเจอจากการเขียนบทความที่ไม่ได้ไตร่ตรองเรื่องการวาง Keyword ที่เหมาะสม ทำให้ Google Signal งงกับหน้าที่เราต้องการจะจับวางที่คิดว่าเหมาะกับ Search Intent มากกว่า ซึ้งเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ไม่ยาก และเราจะมาแสดงวิธีการแก้ไขปัญหาในบทความนี้

บทความนี้เหมาะสำหรับ SEO Specialist ที่มีพื้นฐาน Beginner ถึง Intermediate Level เนื่องจากปัญหานี้มีสามารถแก้ไขได้ และไม่ใช่ปัญหาใหญ่เสมอไป

เรามารู้จักกับ Duplicate, Google chose different canonical than user กัน ว่าคืออะไร? และ Google พูดถึงเหตุการณ์นี้ยังไง

หลากหลายเว็บไซต์ไม่ได้รับการวาง Keyword และ Content ที่เหมาะสมสำหรับ SEO ได้ดี ทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกในวงการ SEO ว่า Duplicate Content ทั้งนี้ Duplicate Content ไม่จำเป็นเสมอไปว่าบทความที่ซ้ำกันเสมอไป แต่มีเนื้อหาบทควาทที่ใกล้เคียงกันจนเกินไปได้เช่นเดียวกัน

ปัญหาหลักของ Duplicate, Google chose different canonical than user เกิดขึ้นจาก Google คิดว่าหน้าที่ User เลือกเป็น Canonical นั้นไม่ใช่หน้าที่เหมาะสม ซึ้งเกิดขึ้นได้ในกรณีดั่งนี้

 1. บทความที่การ Duplicate กันในเชิง Keyword และ ในเชิงเนื้อหาภายใน
 2. Internal Link ที่มาหาสนับสนุนไปหน้าอื่่น
 3. HTTPS และ HTTP ที่ไม่ได้ทำการ Redirect ที่ดี
 4. URL ที่มี Keyword จับมากกว่า

Google ได้ระบุปัญหา Duplicate, Google chose different canonical than user ไว้ดั่งนี้

” This page is marked as canonical for a set of pages, but Google thinks another URL makes a better canonical. Google has indexed the page that we consider canonical rather than this one. We recommend that you explicitly mark this page as a duplicate of the canonical URL. This page was discovered without an explicit crawl request. Inspecting this URL should show the Google-selected canonical URL.

หน้านี้ได้ถูกตั้ง Canonical ไว้เรียบร้อย แต่ Google คิดว่าอีก URL เหมาะสมกว่าสำหรับ Canonical นี้ Google Index หน้านั้นเนื่องจากหน้านั้นเหมาะสมกว่าหน้าที่ได้ระบุไว้ เราแนะนำให้ระบุว่าหน้านี้เป็น Duplicate URL หน้านี้ได้รับรู้จาก Google โดยไม่ได้ระบุ Crawl Request ที่เหมาะสม การที่ใช้ URL Inspection Tool จะแสดงให้เห็นว่า Google-selected canonical URL หน้าไหนบ้าง Google “

การที่ Google ตัดสินใจผิดหน้า นั้นอาจจะเกิดขึ้นได้จากหน้านั้นมีเนื้อหาสำคัญที่ขาดไป จาก Search Intent ที่ควรจะมี ทำให้การ Index หน้านั้นผิดจากที่ระบุไว้ได้ ในบทความนี้เราจะวิเคราะห์ถึงปัญหา และวิธีการแก้ไข Duplicate, Google chose different canonical than user นี้

เรามาดูกันว่าเราจะหา Duplicate, Google chose different canonical than user จากตรงไหนใน Google Search Console?

เราสามารถเข้าไปหาได้ที่หน้า Google Search Console > Coverage > Excluded พอดรากดเข้าไปเราจะเจอปัญหาด้าน Index ทั้งหมดที่เจอ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจริง หรือไม่ใช่ปัญหาใหญ่ก็ตาม

เราจะเจอได้ว่า Minimice ก็เจอปัญหาในส่วน Duplicate, Google chose different canonical than user เหมือนกัน ทั้งนี้หากดู URL ดีๆนั้นปัญหานี้ไม่ใช่ URL ที่มีปัญหาใหญ่ แต่เป็น URL เก่าที่เราไม่ต้องการ ทั้งนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าในส่วนนี้กันหากคุณเจอใน URL ที่มีปัญหาจริงๆ

เรามาเจาะลิกถึงปัญหาและ วิธีแก้ไขปัญหา Duplicate, Google chose different canonical than user กัน

เจาะปัญหา 1: บทความที่การ Duplicate กันในเชิง Keyword และ ในเชิงเนื้อหาภายใน

ในปัญหาแรกนี้ทาง Minimice จะยกตัวอย่างเคสของลูกค้าเรา ที่เป็นธุรกิจอสังหา ซึ้งมีหลากหลายโครงการในกรุงเทพฯ การที่มีหน้าที่โครงการหลากหลายนั้นทำให้หน้านั้นสามารถเจอปัญหาได้เสมอ ทั้งนี้เรามาดูกันก่อนว่าเราจะทำยังไงกันเพื่อวิเคราะห์ปัญหานี้

การ inspect url ที่เกิดปัญหา

ปัญหานี้เราเข้ามาดูกันก่อนว่าเราจะต้อง Inspect URL ตรงนี้กันก่อน

ตัวอย่างปัญหา Google chose different canonical than user

ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นั้นเราจะเจอได้ว่าโครงการที่เราอยากให้ Index นั้น ไปจับอีกหน้าถึงแทนที่เป็นโครงที่มีหน้าคล้ายๆกัน

การวิเคระห์ปัญหาในจุดนี้เรา เนื่องจากเราไม่สามารถแสดง Content บนหน้าลูกค้าเราได้ ทั้งนี้ปัญหาที่เราเจอนั้นคือ Content มีความใกล้เคียงและ เหมือนกันเกินไป เนื่องด้วยแต่ละโครงการนั้นมี Template layout ที่เหมือนกันมาก และปรับเปลี่ยนเพียงไม่กี่คำเท่านั้นทำให้เกินปัญหานี้ขึ้น

ปัญหานี้นั้นจะเกิดขึ้นได้ใน อสังหาที่มีหลายโครงการ หรือ eCommerce เว็บไซต์ที่มีสินค้าคล้ายๆกัน แต่มี Description ที่เหมือนกัน หรือชื่อสินค้าที่มีหลายขนาด ไม่ว่าจะเล้ก กลาง หรือใหญ่นั้นเอง

วิธีแก้ไขปัญหา : เพิ่มเนื้อหาเข้าไปในแต่ละโครงการ จัดเรียง Layout ให้ไม่เหมือนกันจนเกินไป และระวังการใช้ Technical มากจนเกินไป

อย่าเพียงหวังพึ้ง Canonical Tag อย่างเดียว เราต้องเพิ่มมูลค่าให้แต่ละหน้า และมีความแตกต่างกันในแต่ละหัวข้อเช่นเดียวกัน และเพิ่มเติมนั้นเราควรจะระวังในส่วน Canonical หรือ Technical จนมากเกินไปโดยสามารถหลีกเลียงได้ดั่งนี้

 • มี Internal Link จากหน้าอื่นในการรองรับหน้าที่เราต้องการ
 • หลีกเลียงการไม่ใส่ Canonical Tag ในทุกๆหน้า
 • ระวังการใช้ Redirect ที่ไม่เหมาะสม
 • ระวังการใช้ Canonical มากจนเกินไป จนเกินการซ้ำกันในทุกๆหน้า
 • ระวังการใช้ Template ที่เหมือนกันในทุกๆหน้า หากมีใช้นั้นต้องระวังการใช้ซ้ำกันของ Title และเนื้อหา

เจาะปัญหา 2: Internal Link ที่มาหาสนับสนุนไปหน้าอื่น

หนึ่งเหตุการปัญหา Duplicate, Google chose different canonical than user นั้นจะเกิดได้ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่า หน้านั้นเป็นหน้าที่ดีได้เช่นเดียวกัน

การที่มีหลักฐานรองรับ หรือไม่มีนั้นเราสามารถดูได้จากการ Inspect Tool ในหน้านั้นๆ และดูจาก Referring Page ได้ เพราะการมี Referring Page จะสร้าง Signal ให้กับ Google ที่แข็งแรงมากขึ้น

Referring Page นั้นสามารถระบุได้จาก Internal Link ภายในเว็บไซต์ และ Backlink ที่เราติดหน้า Blog ต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกัน 2 ส่วนนี้จะเป็นการส่ง Signal ให้กับ Google ได้ว่าหน้านั้นที่เหมาะสม และหน้าไหนที่ไม่เหมาะสมนั้นเอง

วิธีแก้ไขปัญหา : สร้าง Internal Linking และ Backlink ไปหาหน้าที่เราต้องการ

อีกหนึ่งวิธีการแก้ปัญหานั้นเป็นการสร้าง Referring Page ให้กับหน้าที่เราต้องการได้ โดยเราสร้างย่อยดั่งนี้

 • สร้างบทความ หรือหน้าที่จะสามารถ Internal Link ที่ถูกต้องไปหาหน้านั้นๆได้
 • สร้าง Backlink ที่ดี จากเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของเราไปหาหน้านั้นๆ
 • ส่ง Signal จาก Sitemap ด้วยเช่นเดียวกัน

เจาะปัญหา 3: HTTPS และ HTTP ที่ไม่ได้ทำการ Redirect ที่ดี

อีกหนึ่งปัญหาที่อาจจะเจอได้นั้น จะเกิดการผิดพลาดจากผู้ที่สร้างเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกัน เพราะเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์นั้นมี 2 Version ซึ้งรวมไปด้วย HTTP และ HTTPS เข้าร่วมกัน เพราะ Google จะเลือก HTTPS เสมอ เนื่องจาก HTTPS เป็น protocol ที่ Google เห็นว่าดี และผ่านการคัดกรองเรียบร้อย

วิธีแก้ไขปัญหา : ใช้เครื่องมือ Crawl – Screaming Frog

ปัญหา HTTP หรือ HTTPS สามารถแก้ไขได้โดยการใช้เครื่อง Crawl อย่าง Screaming Frog ในการตรวจสอบหน้าไหนที่มีปัญหาได้ รวมถึงในส่วนหน้าอื่นๆที่มีปัญหาด้วยเช่นเดียวกัน

หากเราเจอปัญหาแล้วนั้นต้องใช้ Redirect 301 ให้ครบทุกหน้า และ URL ทุกๆหน้า

เจาะปัญหา 4: URL ที่มี Keyword จับมากกว่า

URL ที่ดีนั้นจะช่วยให้ User และ Google Bot วิเคราะห์หน้านั้นได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจาก Google มักจะจับหน้าที่ URL นั้นดูดีกว่าเสมอ เรามาดูกันว่าตัวอย่างที่ไม่ดีนั้นเป็นยังไง

https://sample.com/product/3243

https://sample.com/?type=candy&type=sweet

https://sample.com/photo-frames?2

https://sample.com/t-shirt?green

จะทำให้ Google มีปัญหาได้ในการ detect หน้าที่ถูกต้องได้ ซึ้งเป็นเหตุที่ทำให้เกิด Duplicate, Google chose different canonical than user ได้เช่นเดียวกัน

วิธีแก้ไขปัญหา : รื้อ URL ใหม่ทั้งหมด และทำการ Redirect

หากคุณเจอปัญหานี้ในเว็บไซต์นั้น เราแนะนำให้รื้อ URL ใหม่ทั้งหมด และทำการ Redirect ทุกๆหน้า หาก Duplicate, Google chose different canonical than user เป็นปัญหาที่ทำให้เว็บไซต์คุณเสีย ranking ไปเยอะ และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างที่ดีนั้นเป็นดั่งนี้

URL ไม่ดี: https://sample.com/product/3243

URL ดี: https://sample.com/product/black-t-shirt-with-a-white-collar

URL ไม่ดี: https://sample.com/?type=candy&type=sweet

URL ดี: https://sample.com/?type=candy, sweet

URL ไม่ดี: https://sample.com/photo-frames?2

URL ดี: https://sample.com/photo-frames?page=2

URL ไม่ดี: https://sample.com/t-shirt?green

URL ดี: https://sample.com/t-shirt?color=green

บทสรุป ปัญหา Duplicate, Google chose different canonical than user

Duplicate, Google chose different canonical than user ส่วนมากนั้นเป็นปัญหาที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่มาก และเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ ในกรณีนี้นั้นมีหลากหลายวิธีในการแก้ไขปัญหาได้ ทั้งนี้เรารวบรวมภาพรวมในการแก้ไขมาให้ โดยสามารถย่อยได้ดั่งนี้

 • ระบุ Sitemap ให้ดีในทุก ๆ หน้า
 • ตั้ง Canonical ให้ถูกหน้าเสมอ และอย่าใช้มากจนเกินไป
 • สร้าง Signal ให้ Google ว่าหน้าในสำคัญด้วย – Internal Linking และ Backlink
 • สร้าง URL ที่ดีในการอ่านให้ง่ายขึ้น

Duplicate, Google chose different canonical than user นั้นจะปัญหาจะคล้ายกับ Duplicate, submitted URL not selected as canonical มาก ซึ้งหลักแล้วนั้น Duplicate, Submitted URL not selected as canonical แปลว่าคุณไม่ได้ใส่ Canonical ในหน้านั้นๆ และ/หรือ Sitemap ไม่มีหน้าด้วยเช่นเดียวกัน

หากคุณต้องการ การช่วยเหลือในส่วนนี้ทาง Minimice เรารับทำ SEO เราพร้อมที่จะสร้างคุณแก้ไขทุก ๆ ปัญหาได้อย่างเชียวชาญ

FAQ

Duplicate, Google chose different canonical than user คืออะไร

Duplicate, Google chose different canonical than user เป็นปัญหาที่เจอจากการเขียนบทความที่ไม่ได้ไตร่ตรองเรื่องการวาง Keyword ที่เหมาะสม ทำให้ Google Signal งงกับหน้าเพจที่เราต้องการให้แสดงเพื่อเหมาะกับ Search Intent มากกว่า

ปัญหาหลักของ Duplicate, Google chose different canonical than user เกิดขึ้นจาก

 • บทความที่การ Duplicate กันในเชิง Keyword และ ในเชิงเนื้อหาภายใน
 • Internal Link ที่มาหาสนับสนุนไปหน้าอื่่น
 • HTTPS และ HTTP ที่ไม่ได้ทำการ Redirect ที่ดี
 • URL ที่มี Keyword จับมากกว่า

Duplicate, Google chose different canonical than user อยู่ตรงไหนใน Google Search Console?

เราสามารถเข้าไปหาได้ที่หน้า Google Search Console > Coverage > Excluded พอดรากดเข้าไปเราจะเจอปัญหาด้าน Index ทั้งหมดที่เจอ

Categories

Recent Posts

Picture of Earth
Earth
Success is the sum of small efforts
ให้ธุรกิจของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดไปกับทีมการตลาดมืออาชีพ
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง