Table of Contents

Categories

Recent Posts

MarTech ตัวช่วยใหม่สำหรับธุรกิจ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการตลาด

MarTech ตัวช่วยใหม่สำหรับธุรกิจ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการตลาด

Table of Contents

การที่จะให้งานด้านการตลาดมีความง่ายและรวดเร็วขึ้น จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องมือที่เรียกว่า MarTech หรือ Marketing Technology ที่ได้กลายมาเป็นตัวช่วยสำคัญของธุรกิจไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ ในบทความนี้จะพาไปทำความรู้จักว่า MarTech หรือ Marketing Technology  ว่าคืออะไร สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร

MarTech คืออะไร

MarTech หรือ Marketing Technology คือ เครื่องมือเทคโนโลยีทางการตลาดที่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น การวางแผนตามเป้าหมาย การดำเนินการบริหารจัดการ การวัดผลแคมเปญ และเทคนิคทางการตลาดต่างๆ MarTech ช่วยให้นักการตลาดทำงานได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

MarTech มีกี่ประเภท

MarTech มีกี่ประเภท

หลายคนอาจสงสัยว่า MarTech มีอะไรบ้าง จริงๆ แล้ว MarTech มีหลายประเภท ซึ่งในบทความนี้จะแบ่งประเภทภายใต้เงื่อนไขทางการตลาด โดยแบ่งได้ดังนี้

การจัดการ

การใช้ MarTech เพื่อการจัดการ ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการคอนเทนต์ทางการตลาด การบริหารจัดการบริษัทผู้ขาย การจัดการสินค้า การบริหารงบประมาณและการบริหารคนเก่งในองค์กร MarTech จะช่วยดึงเอาส่วนประกอบต่างๆ ที่จำเป็น ออกมาใช้งานได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และถูกต้อง

การเพิ่มประสิทธิภาพทางสังคม

ในการตลาดจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเครื่องมือในการจัดการและวัดผลกลยุทธ์ของการใช้โซเชียลมีเดียด้วย เช่น การทำการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer management) การตลาดที่ผู้ใช้งานเป็นผู้สร้างเนื้อหา (User-Generated Content: UGC) ลูกค้าสัมพันธ์ และอื่นๆ MarTech จะช่วยในด้านการสร้างกลยุทธ์ในโลกโซเชียลมีเดียและช่วยในการเชื่อมโยงกับโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเข้าถึงแคมเปญ

MarTech ประเภทนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงแคมเปญทางการตลาดได้มากขึ้น และยังเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าแบบ B2B (Business to Business) และ B2C (Business to Consumer) และความสัมพันธ์รูปแบบอื่นๆ

เว็บไซต์ประเภทธุรกิจ

สามารถสร้างเว็บไซต์ธุรกิจเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ข้อมูลติดต่อ และแสดงความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

การสร้างข้อมูลเชิงลึก

MarTech ประเภทนี้เป็น MarTech ที่ช่วยในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้นักการตลาดได้เข้าใจถึงตัวแคมเปญ การทำคอนเทนต์ และการใช้โซเชียลมีเดียที่มีความซับซ้อนทางด้านข้อมูลจำนวนมากได้ ช่วยให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

MarTech Stack คืออะไร มีที่มาอย่างไร

MarTech Stack คือการจัดกลุ่มข้อมูลของระบบ Marketing Technology เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างเว็บของ MarTech เพื่อใช้งานพร้อมๆ กัน ซึ่งแนวทางการเชื่อมโยงโครงสร้าง MarTech Stack อาจจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการตลาดของแต่ละธุรกิจเป็นหลักด้วย

การสร้าง MarTech Stack

การสร้าง MarTech Stack

MarTech Stack คือการจัดกลุ่มข้อมูลของระบบ Marketing Technology เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างเว็บของ MarTech เพื่อใช้งานพร้อมๆ กัน ซึ่งแนวทางการเชื่อมโยงโครงสร้าง MarTech Stack อาจจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการตลาดของแต่ละธุรกิจเป็นหลักด้วย

เมตริกทางการตลาด

การสร้างเมตริกทางการตลาด เป็นการสร้างตัวชี้วัด เพื่อใช้วัดเป้าหมายหรือความสำเร็จของแคมเปญที่วางไว้ การสร้างตัวชี้วัดจะช่วยให้สามารถวางแผนการทำงานได้ชัดเจนมากขึ้น

ข้อเสนอที่มีคุณค่าซึ่งไม่ซ้ำใคร

การพิจารณาถึงคุณค่าของแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ความโดดเด่น ความแตกต่างของตัวเอง เมื่อมีความชัดเจนในเรื่องนี้แล้ว จะช่วยให้วางแผนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ MarTech ได้ถูกทางมากขึ้น

ความสามารถ

ก่อนที่จะตัดสินใจรับงานใหม่ๆ องค์กรต้องประเมินก่อนว่าเครื่องมือทางการตลาดที่มีอยู่ในมือนั้น ได้ใช้อย่างเต็มศักยภาพแล้วหรือยัง? จะมีเครื่องมือไหนที่ควรใช้นอกเหนือจากนี้อีกไหม? จึงควรต้องพิจารณาถึงความสามารถของเครื่องมือที่มีอยู่ด้วย

เส้นทางในการเลือกซื้อหรือใช้บริการของลูกค้า

การคำนึงถึงประสบการณ์ของลูกค้าต่อสินค้านั้นในแบบที่เป็นปัจเจกเฉพาะบุคคล เพื่อให้เข้าใจถึงจุดที่ลูกค้าแต่ละคนพบเจอกับสินค้านั้น (Touchpoints) จะทำให้นักการตลาดสามารถวางแผนการทำการตลาดได้อย่างตรงจุด

ความสำคัญของ MarTech

การตลาดที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องหาช่องทาง วิธีการ และเครื่องมือใหม่ๆ อยู่เสมอ MarTech จึงเป็นทางเลือกที่สำคัญและมีประสิทธิภาพที่จะทำให้ธุรกิจได้รวบรวมข้อมูลของผู้บริโภคในด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้การวางแผนแคมเปญต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้ามีความสร้างสรรค์และสามารถส่งสารถึงตัวบุคคลได้เลย อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่าย และยังเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายฐานการตลาดไปสู่วงกว้างมากขึ้น

ข้อดีของ MarTech

ข้อดีของ MarTech

การใช้ MarTech ในการทำการตลาด มีข้อดีมากมาย เพราะเป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงลูกค้าได้ตรงจุด และยังช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อนต่างๆ ของทีมได้ ซึ่งข้อดีหลักๆ ของ MarTech ได้แก่

ทำได้มากขึ้นด้วยเวลาที่น้อยลง

MarTech ช่วยลดเวลาของงานบางอย่างที่ใช้เวลานาน ผ่านการใช้ระบบอัตโนมัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ Machine-Learning และ:ซอฟต์แวร์ทางการตลาด ที่จะช่วยในด้านการทำงานที่ซ้ำซ้อน เช่น การดึงข้อมูล การแปลงไฟล์ และการค้นหาข้อมูล เป็นต้น

ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างทีม

การใช้เครื่องมือ MarTech ช่วยให้การทำงานมีความคล่องตัวและโปร่งใสมากขึ้น เพราะจะทำให้แต่ละทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวโครงการ ความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานได้ ซึ่งองค์กรสามารถนำไปปรับปรุงการสื่อสารระหว่างทีม เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้

สร้างกลยุทธ์การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

MarTech ช่วยให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ผ่านการเชื่อมโยงกับข้อมูลของลูกค้า สามารถส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังลูกค้าได้โดยตรง ให้ลูกค้าได้มีประสบการณ์ที่ดีกับสินค้า

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

การใช้ MarTech เพื่อบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ จะช่วยทำให้ลูกค้าได้รับความรู้สึกว่าแบรนด์สื่อตรงมาถึงแต่ละบุคคลได้ ผ่านข้อมูลเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ผ่านมา การสนทนา การปฏิสัมพันธ์ เป็นต้น

เพิ่มประสิทธิภาพ

MarTech ช่วยให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น เพราะการใช้เครื่องเหล่านี้จะช่วยทำให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานในส่วนต่างๆ ขององค์กร

สรุป

MarTech หรือ Marketing Technology  คือ เครื่องมือที่เป็นตัวช่วยในด้านการตลาดของธุรกิจ โดยทั่วไป MarTech จะมี 4 ประเภท คือ MarTech สำหรับการบริหารจัดการทางการตลาด MarTech สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของโซเชียลมีเดีย MarTech สำหรับการเข้าถึงแคมเปญ และ MarTech สำหรับการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก ซึ่งถือเป็นตัวช่วยที่สำคัญในยุคปัจจุบัน ธุรกิจที่ใช้ MarTech ในการทำการตลาด จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงาน การลดค่าใช้จ่าย และการพัฒนาการสื่อสารกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ MarTech (FAQ)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ MarTech (FAQ)

หลายคนยังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ MarTech สำหรับคำถามที่พบบ่อยๆ ได้แก่

MarTech แตกต่างจาก AdTech อย่างไร

AdTech คือ Advertising Technology เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการโฆษณา ใช้เพื่อการสร้างผลกระทบในเชิงของการโฆษณาเท่านั้น AdTech จะใช้ในการวางกลุ่มเป้าหมาย การซื้อขาย การนำเสนอ และการประเมินผลการโฆษณา แต่ MarTech (Marketing Technology) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวางแผนและดำเนินการในทุกขั้นตอนของการทำการตลาดของโปรเจคนั้นๆ โดยเฉพาะการพัฒนาการสื่อสารกับลูกค้า

เทรนด์ล่าสุดของ MarTech คืออะไร

  • Data unification การรวบรวมข้อมูลผู้บริโภค เพื่อให้สามารถนำมาวิเคราะห์ในเชิงลึก ซึ่งการสร้างแพลตฟอร์ม Customer data platform (CDP) จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น 
  • Director of Marketing data องค์กรต้องหันมาใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยและเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้บริโภค ปัจจุบันหลายๆ องค์กรเริ่มมีการเพิ่มตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศทางการตลาดโดยเฉพาะ
  • Artificial intelligence and large-scale automation การใช้ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล สร้างข้อมูลเชิงลึกและคาดการณ์แนวโน้มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค การแนะนำในสิ่งที่ผู้บริโภคสนใจ การเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ และการสื่อสารถึงตัวบุคคลโดยตรง นอกจากนั้น AI ยังใช้ในการทำงานในระบบอัตโนมัติต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อช่วยทำงานแทนมนุษย์ และเปิดโอกาสให้มนุษย์ได้ทำงานในส่วนที่ AI ทำไม่ได้ เช่น การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร เป็นต้น
  • Data privacy ปัจจุบันนักการตลาดและผู้ผลิต MarTech ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจกับการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้บริโภคมากขึ้น

MarTech เกี่ยวข้องกับอาชีพอะไรบ้าง

  • Marketing automation specialist ผู้เชี่ยวชาญในการใช้ซอฟต์แวร์ทางการตลาดในการทำแคมเปญ และบริหารจัดการทีม
  • Digital marketing specialist ผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการการตลาดในช่องทางหรือรูปแบบต่างๆ เช่น การทำคอนเทนต์ การทำ SEO การทำ Email เป็นต้น
  • Marketing analyst ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์การตลาดของธุรกิจ จะเป็นผู้ที่อยู่กับข้อมูลอยู่ตลอด เพื่อประเมินแคมเปญการตลาดต่างๆ ของธุรกิจ
  • MarTech product manager การบริหารจัดการการใช้ MarTect ทั้งหมดของแคมเปญ ตั้งแต่การวางกลยุทธ์จนถึงการใช้งานจริง
  • Director of product marketing ผู้วิเคราะห์มองภาพรวมของการทำการตลาดขององค์กร

Related Articles

ให้ธุรกิจของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดไปกับทีมการตลาดมืออาชีพ
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง