Table of Contents

Categories

Recent Posts

quality score คือ

Ads Quality Score คืออะไร? อยากทำโฆษณาให้ชนะคู่แข่ง ต้องรู้!!

Table of Contents

สำหรับนักการตลาดในปัจจุบัน การทำการตลาดบนเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง Google Ads ค่อย ๆ ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เพราะการทำตลาดในช่องทางดังกล่าวนั้นมีส่วนทำให้สินค้า และบริการเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้แบรนด์ของคุณสามารถมองเห็นได้ง่ายบนเว็บไซต์คงจะหนีไม่พ้น Ad quality score หรือคะแนนคุณภาพของโฆษณา และถ้าหากคุณสงสัยว่า Ad Quality Score คืออะไร มีผลกับโฆษณาอย่างไร เรามีคำตอบมาให้ในบทความนี้!

Ads Quality Score คือ

Ads Quality Score คืออะไร?

Ad Quality Score คือ คะแนนคุณภาพของ Keyword ในโฆษณาบนเว็บไซต์ Google ที่สามารถบอกผู้ใช้งานถึงคุณภาพ และการใช้งานว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ โดยมีคะแนนตั้งแต่ 1-10 ซึ่งถ้าหากคุณมีคะแนนส่วนดังกล่าวสูงมากเท่าไร ก็จะส่งผลต่ออันดับที่สูงขึ้น โฆษณาถูกมองเห็นบ่อยขึ้น และมีค่าคลิกที่ถูกลงตามมานั่นเอง

Google Ads คำนวณอันดับโฆษณา และค่าคลิกยังไง?

โฆษณาบน Google Ads จะถูกกำหนดคะแนนคุณภาพตาม Keyword ของโฆษณา โดยมีลำดับคะแนน ดังนี้

  • คะแนน 1-3 = แย่มาก
  • คะแนน 4-6 = ทั่วไป
  • คะแนน = 7-8 ดี
  • คะแนน 9-10 = ดีมาก 

ซึ่งคะแนนเหล่านี้จะถูกนำไปคิดไปส่วนของสูตรการคำนวณ AdRank หรืออันดับโฆษณา โดยใช้สูตร Ad Rank = Quality Score * Maximum Bid ทำให้ถึงแม้ว่าโฆษณาของคุณจะมี Maximum Bid น้อย แต่ถ้าหากคุณได้คะแนนคุณภาพสูงก็จะทำให้อันดับของคุณสูงของตามมาเช่นกัน ดังนั้น คะแนนคุณภาพ หรือ Ad Quality Score จึงมีความสำคัญกับโฆษณาของคุณเป็นอย่างมาก

ความสำคัญของ Quality Score ต่อการทำ Google Ads

Ad Quality Score คือ คะแนนคุณภาพที่มีความสำคัญต่อโฆษณาบน Google ด้วยเหตุผล 3 ประการ ดังนี้

  1. มีส่วนในการกำหนดผู้เข้าร่วมการประมูลเพื่อแสดงโฆษณา เพราะระบบ Google Ads มีการกำหนดความเกี่ยวข้องในระดับต่างๆ สำหรับโฆษณาแต่ละตัว และโฆษณาที่มีคะแนนคุณภาพเยอะกว่า ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับโฆษณามากกว่าในมุมมองของ Google ส่งผลให้มีโอกาสในการเข้าร่วมการประมูลมากกว่าเช่นกัน
  2. มีผลต่อการจัดอันดับโฆษณา เมื่อโฆษณาของคุณมีคะแนนคุณภาพสูงก็จะส่งผลให้อันดับสูงขึ้นตามมา และเมื่ออันดับของคุณยิ่งสูงขึ้นเท่าไร การปรากฏของโฆษณาก็บ่อยขึ้นตาม และทำให้มีโอกาสที่คนจะคลิกโฆษณาของคุณมากขึ้นเท่านั้น
  3. มีผลต่อการกำหนดค่า CPC (Cost Per Click) เพราะจากสูตรการคำนวณอันดับที่กล่าวไปข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าหากคุณมีคะแนนคุณภาพที่สูง การจ่ายเงินค่าโฆษณาเพื่อจัดอันดับโฆษณาของคุณก็จะน้อยลงตาม

7 ประเภท Quality Score จาก Google

Quality Score สามารถแบ่งออกเป็นหลากหลายหมวดหมู่ และแต่ละประเภทก็มีลักษณะ และรายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังนี้

1. Account-Level Quality Score

Account-Level Quality Score คือ คะแนนคุณภาพในระดับบัญชีทั่วไป ซึ่งจะมีผลต่อการจัดอันดับตามคะแนนที่โฆษณาได้รับ และสำหรับบัญชีเก่าที่ถูกสร้างขึ้นมานาน และมีประสิทธิภาพก็จะมีโฆษณาที่ทำงานได้ยอดเยี่ยมกว่าถึงแม้ว่าจะใช้เวลานานกว่าบัญชีใหม่ก็ตาม

2. Ad Group Quality Score

Ad Group Quality Score หรือคะแนนคุณภาพของโฆษณาแบบกลุ่ม เป็นการคิดคะแนน Google Ads ในรูปแบบของค่าเฉลี่ยแคมเปญ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรู้ถึงจุดบกพร่องของการโฆษณาว่ามีโฆษณาตัวไหนได้คะแนนน้อย และทำการปรับปรุงได้ถูกจุด

3. Keyword-Level Quality Score

Keyword-Level Quality Score เป็นคะแนนคุณภาพที่ทาง Google Ads คิดให้กับตัว Keyword บนโฆษณาของคุณ โดยคำนวณจากประสิทธิภาพของคำว่าตรงกับการค้นหาของผู้คนหรือไม่ และมีคะแนนตั้งแต่ 1-10

4. Ad-Level Quality Score

Ad-Level Quality Score คือ คะแนนคุณภาพของโฆษณาแต่ละกลุ่มที่มีความแตกต่างกันตาม CTR ซึ่งสามารถเพิ่มได้ด้วย Dynamic Keyword Insertion (DKI) หรือการแทรกคีย์เวิร์ดในโฆษณา จะทำให้โฆษณาของคุณได้รับการคลิกเพิ่มขึ้น และส่งผลต่อ Ad-Level Quality Score

5. Landing Page Quality Score

Landing Page Quality Score หรือคะแนนคุณภาพบนหน้า Landing Pages ที่ถูกคำนวณผ่านปัจจัย 3 อย่าง ได้แก่ เนื้อหา ความโปร่งใส และการนำทาง ซึ่งถ้าหากโฆษณาของคุณมีครบทั้งหมด ก็อาจสามารถเปลี่ยนจากผู้เข้าชมหน้า Landing Pages ให้กลายเป็นลูกค้าได้

6. Display Network Quality Score

Display Network Quality Score เป็นการคำนวณคะแนนคุณภาพของ Google Display Network โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพ และตัวเลือกในการชำระเงินของ GDN หรือกล่าวง่ายๆ คือ ถ้าหากคุณใช้การชำระเงินแบบ CPM (Cost Per Impression) คะแนนก็จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของโฆษณา แต่ถ้าหาคุณใช้การชำระเงินแบบ  CPC (Cost Per Click) คะแนนก็จะขึ้นอยู่กับ CTR (Click Through Rate) และคุณภาพโฆษณา

7. Mobile Quality Score

Mobile Quality Score คือ คะแนนคุณภาพของโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือ โดยมีการพิจารณาจากระยะห่างระหว่างผู้ใช้งาน และที่ตั้งของธุรกิจ

Google วัด Ad Quality Score จากอะไร

ทาง Google มีการวัดคะแนนคุณภาพของ Google Ads จากปัจจัยหลัก 3 ข้อ ได้แก่ อัตราการคลิกผ่านที่คาดหวัง ความเกี่ยวข้อง และประสบการณ์ของ Landing Page โดยแต่ละปัจจัยนั้นมีรายละเอียด ดังนี้

1. Expected CTR

Expected CTR หรือ อัตราการคลิปผ่านที่คาดหวัง หนึ่งในส่วนประกอบของคะแนนคุณภาพที่มีผลต่อการจัดอันดับโฆษณา เป็นค่าที่แสดงถึงแนวโน้มในการคลิกเข้ามาใน Google Ads ในระยะยาว ซึ่งถ้าหากต้องการเพิ่มค่าดังกล่าวให้สูงขึ้น ก็สามารถทำได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ใส่ Keyword ปรับแต่งข้อความ ใช้ Ad Extensions หรือใช้ Negative Keyword เป็นต้น

2. Ad Relevance

Ad Relevance หรือความเกี่ยวข้องกันระหว่าง Keyword และตัวโฆษณา เป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มคะแนนคุณภาพของคุณให้สูงขึ้น โดยการปรับเนื้อหาภายใน Google Ads ของคุณเพื่อให้ระบบของ Google สามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าหากคุณมี Keyword หลายคำ คุณก็จำเป็นต้องมีข้อความหลายชุดเพื่อรองรับ Keyword ที่แตกต่าง

3. Landing Page Experience

การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับกลุ่มลูกค้าเมื่อเข้ามายังหน้า Landing Page จะช่วยเพิ่มคะแนนคุณภาพของคุณได้เป็นอย่างดี เพราะมันจะเป็นตัววัดผลความเกี่ยวข้องที่หน้าเว็บไซต์มีต่อความต้องการ และประโยชน์สูงสุดที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับ ซึ่งการมี Lading Experience ที่ดีนั้นต้องประกอบด้วย 3 สิ่ง ดังนี้

Clear

Clear หรือความชัดเจน โดยหน้า Landing Page นั้นจะต้องถูกออกแบบอย่างคำนึงถึงผู้ใช้งาน ทำให้มีความชัดเจน อ่านง่าย และสามารถเข้าใจได้ทันที

Useful

Useful หรือมีประโยชน์ เมื่อกลุ่มเป้าหมายของมายังหน้า Landind Page สิ่งที่พวกเขาคาดหวัง คือ ประโยชน์ที่จะได้รับหลังการอ่าน เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

Relevant

Relevant หรือความเกี่ยวข้องของหน้า Lading Page มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า หรือบริการ ดังนั้น คุณควรเลือกเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค เพื่อสร้างความใกล้ชิด และส่งผลต่อการเลือกซื้อ

quality score จากการทำโฆษณา

ดู Quality Score จากการทำโฆษณาได้ที่ไหน

ถ้าหากคุณต้องการตรวจสอบค่า Quality Score ของโฆษณา สามารถเข้าไปยังบัญชี Google Ads เลือก ‘Keywords’ และ ‘Search Keywords’ เลือกไอคอน Columns พร้อมปรับแต่งข้อมูลที่ต้องการดูอย่าง ‘Quality Score’ ‘ประสบการณ์ของ Landing Page’ หรือ ‘ความเกี่ยวข้อง’ ด้วยการคลิกเครื่องหมายถูกที่กรอบสี่เหลี่ยมด้านหน้า

หลังจากนั้นคุณก็จะเห็นค่าต่าง ๆ ที่เลือกบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งทาง Google Ads จะมีการคำนวณกับค่าเฉลี่ยว่า ต่ำกว่า สูงกว่า หรืออยู่ในค่าเฉลี่ย เพื่อให้คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ อีกทั้งคุณยังสามารถเลือกดูค่าต่าง ๆ ในระยะเวลาที่แตกต่างกันได้อีกด้วย

วิธีปรับปรุง Quality Score ให้ดีขึ้น

วิธีปรับปรุง Quality Score ให้ดีขึ้น

ถ้าหากคุณต้องการเพิ่ม Quality Score หรือคะแนนคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น สามารถทำได้ด้วย 5 วิธีดังต่อไปนี้

Tailored ad copy

Tailored ad copy หรือการปรับแต่งข้อความ ในวิธีนี้คุณสามารถปรับแต่งข้อความบนโฆษณา ด้วยการนำ Keyword เพิ่มลงไป เพื่อให้ระบบของ Google เห็นถึงความเกี่ยวข้อง รวมไปถึงสามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้เช่นเดียวกัน

Granular account structure

Granular account structure หรือการจัดการโครงสร้างของ Google Ads ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การเพิ่ม Keyword รอง จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับระบบของ Google ได้เป็นอย่างดี และช่วยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายของคุณให้กว้างกว่าเดิม

Choose highly relevant landing pages

Choose highly relevant landing pages หรือการเลือกหน้า Landing Page ที่มีความเกี่ยวข้องสูง เป็นการเลือกหน้าการลง Google Ads ที่ถูกต้อง และมีความเกี่ยวข้องกับสินค้า นอกจากจะช่วยให้ดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มอัตราการคลิกเข้าไปยังโฆษณาแล้ว จะทำให้ Google สามารถเข้าใจโฆษณาของคุณได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น

Ad Extensions

Ad Extensions หรือการให้ความสำคัญกับส่วนขยายของโฆษณา เป็นส่วนขยายของโฆษณา หรือข้อมูลเพิ่มเติมของโฆษณาที่จะช่วยให้สินค้าของคุณมีรายละเอียดต่างๆ และดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งตัว Ad Extensions ยังเป็นส่วนที่ Google ให้ความสำคัญในการจัดอันดับอีกด้วย

Optimization

Optimization หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยคุณจำเป็นต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของโฆษณาให้ดีเยี่ยมตลอดเวลา ซึ่งอาจมีปัจจัยมาจากหน้าเว็บ Landing Page ส่งผลต่ออัตราการคลิกเข้าไปยังโฆษณา และทำให้คะแนนคุณภาพของ Google Ads ลดลงตามได้

สิ่งที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ quality score

สิ่งที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Quality Score

Quality Score เป็นคำที่อาจไม่คุ้นหูคนทั่วไป ทำให้มีหลายคนเกิดความเข้าใจผิดมากมายเกี่ยวกับคะแนนคุณภาพ โดย 5 สิ่งที่มักจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำที่เรากำลังกล่าวถึง มีดังนี้

Changing Match Types Alters Quality Score

การเปลี่ยนประเภทของ Keyword ส่งผลต่อ Quality Score เป็นการทำงานโดยทั่วไปของระบบ Google Ads ในการคำนวณคะแนนคุณภาพ ไม่ได้มีปัจจัยที่เกี่ยวกับประเภทของ Keyword ดังนั้น ถ้าหากคุณมีการปรับเปลี่ยนประเภทก็ไม่ได้ส่งผลต่อ Quality Score อย่างแน่นอน

Quality Score Suffers when Ads or Keywords are Paused

เมื่อมีการหยุดโฆษณา หรือ Keyword ชั่วคราว จะทำให้ Quality Score ลดลง แต่คะแนนคุณภาพจะไม่ลดลงถ้าหากคุณมีการหยุดโฆษณา หรือ Keyword แบบชั่วคราว เพียงแต่จะไม่มีการสะสม Quality Score ในช่วงระยะเวลานั้นแทน

Display and Search Quality Score Affect Each Other

คะแนนคุณภาพของการค้นหาและ Display มีผลซึ่งกันและกัน โดย Quality Score ของส่วน Display และการค้นหาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน และยังแยกกันอย่างชัดเจนอีกด้วย

Higher Positions Benefit Your Quality Score

ตำแหน่งที่สูงขึ้นสามารถส่งผลดีต่อ Quality Score แต่ในความเป็นจริงแล้ว คะแนนคุณภาพจะถูกปรับเพื่อชดเชยกับตำแหน่งของโฆษณาที่แตกต่างกัน

Deleting or Restructuring Low QS Elements Erases Their History

ประวัติของโฆษณาจะถูกลบ ถ้าหากมีการลบ หรือปรับแต่งโครงสร้าง Quality Score แต่ถึงแม้ว่าคุณจะทำการลบ หรือปรับแต่งโครงสร้างคะแนนคุณภาพมากเท่าไร แต่ประวัติต่างๆ ของโฆษณา Google ไม่ว่าจะเป็นอัตราการคลิก ประสิทธิภาพ และอื่นๆ ก็จะยังคงอยู่เช่นเดิม

สรุป

Ad Quality Score คือ คะแนนคุณภาพของ Keyword บนโฆษณา Google ที่มีความสำคัญต่อการทำการตลาดในปัจจุบัน เป็นส่วนประกอบที่ส่งผลต่อการปรากฏของโฆษณา และสามารถบอกผู้ใช้งานได้ว่าตรงกับความต้องการมากหรือน้อยแค่ไหน ทำให้การมีคะแนนคุณภาพที่สูงก็จะทำให้สินค้าได้รับความสนใจมากขึ้น และการมีคะแนนดังกล่าวสูงยังส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำการตลาดกับ Google Ads ลดลงอีกด้วย

FAQ – คำถามที่พบบ่อย

Ad Quality Score คืออะไร?

Ad Quality Score คือ คะแนนคุณภาพของ Keyword ที่บ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย และประสิทธิภาพของโฆษณาที่จะส่งผลต่อการมองเห็นบนหน้าเว็บไซต์ Google

Google วัดค่า Ad Quality Score จากอะไร?

ทาง Google มีการวัดค่าคะแนนคุณภาพจาก 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ อัตราการคลิก ความเกี่ยวข้อง และประสบการณ์หน้า Landing Page

วิธีปรับปรุง Ads Quality Score?

คุณสามารถปรับปรุงคะแนนคุณภาพได้หลากหลายวิธี เช่น ปรับแต่งข้อความ จัดการโครงสร้างโฆษณา เลือกหน้า Lading Page ให้ความสำคัญกับส่วนขยายโฆษณา และเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา เป็นต้น

Categories

Recent Posts

Picture of Earth
Earth
Success is the sum of small efforts
ให้ธุรกิจของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดไปกับทีมการตลาดมืออาชีพ
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง