Table of Contents

Categories

Recent Posts

Content Marketing คืออะไร ทำการตลาดด้วยคอนเทนต์ยังไงให้ปัง

Content Marketing คืออะไร ทำการตลาดด้วยคอนเทนต์ยังไงให้ปัง

Table of Contents

หลายคนคงเคยได้ยินหรือเคยเห็นคำว่า Content Marketing กันอยู่บ้าง ยิ่งในปัจจุบันที่การส่งต่อข้อมูลข่าวสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็วจนกำเนิดช่องทางใหม่ๆ ในการทำการตลาดผ่านสื่อได้อย่างหลากหลายรูปแบบ การทำ Content Marketing หรือ Content MKT จึงกลายเป็นกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมและหลายๆ แบรนด์ที่กำลังเติบโตก็ให้ความสำคัญ เพราะจะช่วยให้แบรนด์สามารถสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจสินค้าและบริการของแบรนด์ได้อย่างชัดเจนและสร้างความน่าสนใจได้มากยิ่งขึ้น บทความนี้จึงจะมาแนะนำแนวทางในการทำ Content Marketing เพื่อเพิ่มมูลค่าและขยับขยายแบรนด์ให้เติบโต

Content Marketing ทำการตลาดผ่านเนื้อหา คืออะไร?

Content Marketing ทำการตลาดผ่านเนื้อหา คืออะไร?

Content Marketing คือการทำการตลาดผ่าน Content หรือเนื้อหาและข้อความที่ต้องการสื่อสารให้กับกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย Content Marketing จึงเป็นการทำ Content เพื่อการตลาดผ่านการสร้างสรรค์สื่อและนำเสนอข้อความในรูปแบบต่างๆ เพื่อกระตุ้น ดึงดูดและสร้างความสนใจจากกลุ่มลูกค้าให้กับสินค้าหรือบริการของแบรนด์

การทำ Content มีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง?

การทำ Content มีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง?

ในการทำ Content ที่ดีนั้น ผู้ที่คิดและสร้างสรรค์ Content จะต้องกำหนดและวางแผนวัตถุประสงค์ของการสร้าง Content นั้นให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถสร้างเนื้อหาหรือส่งข้อความที่ตรงประเด็นให้กับกลุ่มลูกค้าและสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อสร้างความบันเทิง (Entertain Content)

การสร้างความบันเทิง (Entertain Content) คือวัตถุประสงค์หนึ่งของการสร้าง Content สำหรับการทำ Content Marketing โดย Content ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความบันเทิงนั้นจะเน้นที่ความสนุกสนาน เบาสมอง เน้นการร่วมสนุกกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย เช่น การทำ Content แนวการตอบคำถาม การทายคำ หรือเน้นคำที่กำลังไวรัลหรือติดเทรนด์ในขณะนั้น สร้างความแพร่หลายให้กับ Content ของแบรนด์ เพื่อให้ Content มีประโยชน์ และทำให้แบรนด์เป็นที่น่าจดจำ

เพื่อกระตุ้นความอยากรู้ (Inspire Content)

การสร้างความบันเทิง (Entertain Content) คือวัตถุประสงค์หนึ่งของการสร้าง Content สำหรับการทำ Content Marketing โดย Content ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความบันเทิงนั้นจะเน้นที่ความสนุกสนาน เบาสมอง เน้นการร่วมสนุกกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย เช่น การทำ Content แนวการตอบคำถาม การทายคำ หรือเน้นคำที่กำลังไวรัลหรือติดเทรนด์ในขณะนั้น สร้างความแพร่หลายให้กับ Content ของแบรนด์ เพื่อให้ Content มีประโยชน์ และทำให้แบรนด์เป็นที่น่าจดจำ

การให้ความรู้ (Educate Content)

การให้ความรู้ (Educate Content) คือการทำ Content Marketing จากการสร้างสรรค์ Content ที่มอบความรู้ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับจุดเด่นของแบรนด์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสินค้าหรือบริการของแบรนด์มากขึ้น เช่น การทำ Infographic การเขียนบทความแบบ How to เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับสินค้าหรือข้อมูลเฉพาะของแบรนด์ และบางครั้งอาจทำ Content Marketing โดยให้สาระความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของสินค้าและบริการจากแบรนด์

เพื่อโน้มน้าว (Convince Content)

การโน้มน้าว (Convince Content) เป็น Content Marketing ที่อาจเห็นได้ง่ายที่สุด เพราะคือการทำโฆษณาส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อโน้มน้าวลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายให้ซื้อสินค้าและบริการ เช่นการทำโปรโมชั่น การลดราคาหรืออาจเป็นโฆษณาชวนเชื่ออย่างที่คุ้นตากันเป็นประจำ

ทำไมต้องทำ Content Marketing

ทำไมต้องทำ Content Marketing

หลายคนอาจคิดว่าการทำ Content Marketing นั้นสำคัญอย่างไร จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องทำ Content Marketing การทำ Content Marketing นั้นถือเป็นส่วนสำคัญสำหรับธุรกิจและการทำแบรนด์เป็นอย่างมาก เพราะหากขาดการทำ Content แล้ว ก็เป็นการยากที่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายจะได้ทำความรู้จักกับสินค้าและบริการ อีกทั้งการทำการตลาดดิจิทัลยังเป็นการช่วยส่งเสริมและขยับขยายการเติบโตของแบรนด์ให้กว้างขวางขึ้นอีกด้วย

การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักอาจถือเป็นส่วนสำคัญอันดับต้นๆ ที่เป็นผลมาจากการทำ Content Marketing เนื่องจาก Content คือเนื้อหาที่ช่วยสื่อสารสินค้าและบริการของแบรนด์ให้แก่ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก และเพื่อสร้างตัวตนของแบรนด์ออกสู่สาธารณะ การทำ Content Marketing จึงถือเป็นการบ่งบอกตัวตนและประกาศให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้ทำความรู้จักและคุ้นเคยกับแบรนด์จึงเพิ่มโอกาสในการซื้อ

ตัวอย่าง

การทำ Content จากแบรนด์ GQ ที่ดึงอินฟลูเอนเซอร์ (influencer) ผู้มียอดติดตามกว่า 1.1 ล้านบัญชีมานำเสนอและเล่าเรื่องราวของแบรนด์ เป็นต้น

ส่งเสริมการขาย

Content marketing ยังเป็นส่วนสำคัญที่นำไปสู่การส่งเสริมการขายอันเป็นเป้าหมายหลักของการทำแบรนด์ได้ เช่น การทำ Content อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เกิดความไว้วางใจต่อแบรนด์และเกิดความสนใจตัวแบรนด์ก่อนการเปิดขายหรือการทำโปรโมชั่น เมื่อมีการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย ลูกค้าที่มีความไว้วางใจต่อแบรนด์อยู่แล้วก็จะตัดสินใจเลือกซื้อและเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายจากแบรนด์มากขึ้น

ตัวอย่าง

การทำ Content ให้ความรู้ของ HubSpot ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครื่องมือทางการตลาด ได้ทำ Content บทความที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจและสนใจในการทำ Digital Marketing มากขึ้น จึงได้ข้อมูลจากลูกค้าและส่งเสริมการขายจากแบรนด์ได้ง่ายขึ้นจากความไว้วางใจในความเชี่ยวชาญของแบรนด์จากลูกค้า

มีความน่าเชื่อถือ มีตัวตน

Content Marketing สามารถช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ได้ โดยการสร้าง Content ที่ต่อเนื่องและมีความรู้ความเข้าใจในด้านนั้นอย่างแท้จริง เพื่อสร้างฐานผู้ติดตามและกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ เมื่อนึกถึงสินค้าและบริการ โดยกำหนดทิศทางของ Content ให้มีความชัดเจนว่าเชี่ยวชาญด้านใด

ตัวอย่าง

การทำ Content Marketing ของ FitJunction ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการเทรนส่วนตัวเรื่องการออกกำลังกายและการรักษาสุขภาพ ซึ่งได้ทำ Content เช่นคลิปสอนการออกกำลังกายที่ทำตามได้ง่าย จนมีผู้ติดตามจำนวนมากและได้รับความน่าเชื่อถือ กลายเป็นตัวเลือกอันต้นๆ ของผู้ที่สนใจหาคอร์สการออกกำลังกายจากเทรนเนอร์ส่วนตัว

Content มีกี่รูปแบบ?

Content มีกี่รูปแบบ?

เมื่อเข้าใจความสำคัญของการทำ Content Marketing แล้ว จะเห็นได้ว่าการสร้าง Content มีความสำคัญมาก เพื่อที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทำ Content Marketing โดยการทำ Content Marketing สามารถสร้างได้จาก Content ทั้งหมด 6 รูปแบบด้วยกัน

เนื้อหาแบบข้อมูล (Infographic Content)

เนื้อหาแบบข้อมูล (Infographic Content) คือการสร้าง Content ในรูปแบบของการให้ข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ โดยเน้นเกี่ยวกับความรู้ที่เป็นประโยชน์ของสินค้าและบริการของแบรนด์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นคุณค่าของสินค้าและบริการเหล่านั้น เหมาะกับกลุ่มลูกค้าวัยผู้ใหญ่หรือผู้ที่ชอบอ่านทำความเข้าใจด้วยตัวหนังสือ

เนื้อหาแบบวิดีโอ (Video Content)

เนื้อหาแบบวิดีโอ (VDO Content) คือการสร้าง Content ในรูปแบบของวิดีโอเพื่ออธิบายข้อมูลที่ต้องการจะสื่อในรูปแบบของภาพและเสียง มีประโยชน์ที่ความรวดเร็ว เข้าใจได้ง่ายจากการเห็นภาพ เหมาะกับกลุ่มลูกค้าวัยทำงานที่ต้องการความเร่งรีบหรือวัยเด็กที่จดจำด้วยภาพ มักเป็นเนื้อหาที่มีความสนุกสนาน ป้องกันความน่าเบื่อ

หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (E-Book)

หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (E-book) เป็นการสร้างเนื้อหาที่การเขียนตัวอักษรแต่เน้นความพกพาง่าย อ่านได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย เหมาะกับวัยเรียนในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่พกพาอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวก็เข้าถึงเนื้อหาได้มากมาย สามารถจดโน้ตหรือเขียนลงในอุปกรณ์ได้

กรณีศึกษา (Case Study)

กรณีศึกษา (Case Study) เป็นการยกตัวอย่างให้เกิดความเข้าใจ การสร้าง Content ด้วยกรณีศึกษาเป็นเหมือนการรีวิวอย่างหนึ่ง จึงเหมาะต่อการนำเสนอภาพแบบเน้นความเข้าใจและความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดความน่าไว้วางใจ เพราะการนำเสนอที่จริงใจตรงไปตรงมา เหมาะต่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวัยผู้ใหญ่ที่ต้องการความชัดเจนและความน่าเชื่อถือ

เนื้อหาแบบยาว (Longform Content)

เนื้อหาแบบยาว (Longform Content) คือการทำ Content Marketing ด้วยความยาวที่มีความต่อเนื่อง อาจเป็นบทความยาว 5,000-15,000 คำหรือบทความที่มีหลายบทความต่อเนื่องกัน จนเกิดการติดตามและความไว้วางในต่อแบรนด์จากเนื้อหาที่ละเอียดครบถ้วน เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านที่สามารถอ่านให้ครบจบในที่เดียวได้

เนื้อหาแบบบล็อก (Blog Content)

เนื้อหาแบบบล็อก (Blog Content) ในการทำธุรกิจนั้นความต่อเนื่องยืนยาวเป็นสิ่งสำคัญ การทำ Content Marketing ด้วยการใช้เนื้อหาแบบบล็อกนั้นจึงเป็นตัวช่วยที่เน้นเรื่องความต่อเนื่องและเป็นประจำสม่ำเสมอได้ การลงบล็อกเป็นประจำจะเป็นการสื่อสารกับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นความเปลี่ยนแปลง การรับข้อมูลลจากลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ และแก้ไขปรับปรุงแนวทางของการทำการตลาดและการขายได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นการทำให้สินค้าและบริการจากแบรนด์นั้นยังอยู่ในตัวเลือกของกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยอาจมีการใช้หลัก SEO กับบทความเพื่อให้ขึ้นบนหน้าค้นหาจากลูกค้าเป็นอันดับต้นๆ เพิ่มโอกาสความสนใจจากกลุ่มลูกค้าได้ 

หากอยากทำเนื้อหาแบบบล็อก SEO แต่ยังไม่รู้วิธีเริ่ม สามารถปรึกษา Minimice Group ที่ช่วยให้บล็อกของแบรนด์ได้ติดคำค้นหาหน้าแรกอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน มีการวางแผนงานที่ชัดเจน การันตี KPI ทุก 90 วันซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจอย่างแน่นอน

เพื่อการทำ Content Marketing อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว การวางกลยุทธ์การทำการตลาดผ่านการสื่อสารเนื้อหาอย่างละเอียดจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยขั้นตอนของการสร้าง Content Marketing Strategy มี 7 ขั้นตอน ดังนี้

7 ขั้นตอนการสร้าง Content Marketing Strategy

เพื่อการทำ Content Marketing อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว การวางกลยุทธ์การทำการตลาดผ่านการสื่อสารเนื้อหาอย่างละเอียดจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยขั้นตอนของการสร้าง Content Marketing Strategy มี 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)

การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) จะต้องกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้ชัดเจนว่าต้องการยอดผลลัพธ์มากแค่ไหน หรือกำหนดให้ชัดเจนว่าประสิทธิภาพที่ได้จาก Content Marketing นั้นต้องแสดงผลจากอะไร และได้เท่าไร

2. การศึกษาพื้นที่หรือพฤติกรรม (Landscape Research)

การศึกษาพื้นที่หรือพฤติกรรม (Landscape Research) เป็นขั้นตอนที่ทำควบคู่กับการตั้งเป้าหมายโดยจะต้องศึกษาให้ดีว่าแบรนด์ของเราเหมาะกับลูกค้าแบบใด แบรนด์มีเอกลักษณ์แบบไหน เพื่อจะได้ทำ Content ที่ตอบโจทย์เหล่านั้น

3. น้ำเสียงของแบรนด์ (Brand Voice)

น้ำเสียงของแบรนด์ (Brand Voice) เป็นการกำหนดโทนที่ต้องการใน Content เช่นมีความจริงจังมากน้อยเพียงใด เพื่อกำหนดภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ต้องการสื่อสารกับลูกค้า และเพื่อช่วยให้แบรนด์เป็นที่จดจำอีกด้วย

4. ตัวแทนกลุ่มลูกค้าและกระบวนการซื้อของลูกค้า (Buyer Persona & Buyer Journey)

ตัวแทนกลุ่มลูกค้าและกระบวนการซื้อของลูกค้า (Buyer Persona & Buyer Journey) โดย Buyer Journey มีทั้งหมด 3 ขั้นตอนได้แก่ขั้น Awareness หรือการรับรู้ถึงปัญหาที่ลูกค้ามี จากนั้นจะเป็น Consideration เมื่อลูกค้าเข้าใจปัญหาแล้วจะอยู่ในขั้นของการพิจารณาเลือกหาการแก้ไขปัญหา จึงเป็นช่วงที่แบรนด์ต้องทำการแสดงให้เห็นว่าสินค้าและบริการของแบรนด์จะช่วยแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร และขั้นสุดท้ายซึ่งเป็นการปิดการขายคือขั้น Decision ที่ลูกค้าจะทำการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ

5. กลยุทธ์ทางเนื้อหา (Content Strategy)

กลยุทธทางเนื้อหา (Content Strategy) คือการวางแผนเกี่ยวกับ Content ให้ตอบโจทย์ข้อมูลในขั้นตอนก่อนหน้านี้ เช่น จะทำ Content อย่างไรในปริมาณเท่าใด เป็นต้น

6. การสร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creation)

การสร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creation) คือขั้นตอนการสร้างสรรค์เนื้อหาที่วางแผนไว้ เป็นขั้นตอนการกระจายงานและดำเนินงานเพื่อให้ได้เนื้อหานั้น

7. การส่งเสริมเนื้อหา (Content Promotion)

การส่งเสริมเนื้อหา (Content Promotion) คือการเผยแพร่ Content ออกสู่สาธารณะโดยอาจเป็นการปล่อยในครั้งเดียวหรือค่อยๆ ปล่อยในช่วงระยะเวลาต่างๆ ในแพลตฟอร์มที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามที่วางแผนไว้

สรุป

Content Marketing คือการสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย โดยการทำ Content Marketing สามารถทำได้จาก Content หลากหลายรูปแบบทั้งเป็นบทความ วิดีโอ บล็อก ทั้งเพื่อให้ความบันเทิง ให้ความรู้ และเพื่อการส่งเสริมการขายอย่างตรงไปตรงมา การทำ Content Marketing ที่ได้ประสิทธิภาพจะต้องรู้จักจุดเด่นของแบรนด์และความต้องการของกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน เพราะจะมีผลต่อการกำหนดแนวทางการทำ Content ที่ตอบโจทย์ปัญหาของลูกค้าได้ และสามารถเข้าถึงและโน้มน้าวลูกค้าให้เกิดความสนใจและตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการจากแบรนด์อย่างต่อเนื่อง จนเกิดการเติบโตและขยับขยายของธุรกิจอย่างยั่งยืน

FAQ – คำถามที่พบบ่อย

Content Marketing คืออะไร?

กลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นการสร้างเนื้อหาที่มีประโยชน์  และนำเสนอติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำและได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการขายออนไลน์ได้มากขึ้น

Content Marketing มีความสำคัญอย่างไรต่อการสร้างแบรนด์?

การทำธุรกิจทุกธุรกิจย่อมต้องการให้แบรนด์ตัวเองเป็นที่รู้จักและน่าจดจำ การทำ Content Marketing จึงเป็นวิธีสำคัญในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก น่าเชื่อถือ และเพื่อเพิ่มยอดขายของแบรนด์ให้เพิ่มมากขึ้น

การทำ Content Marketing ช่วยเพิ่มยอดขายได้จริงหรือไม่?

เพิ่มได้จริง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด 100% เพราะ Content Marketing จะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสินค้ามากขึ้นเพียงเท่านั้น แต่การเพิ่มยอดขายต้องขึ้นอยู่หลายๆ ปัจจัย เช่น คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความน่าสนใจของสินค้า เป็นต้น

ควรทำ Content ลงในช่องทางไหนบ้าง?

การทำ Content Marketing ให้ประสบความสำเร็จ ควรผลิตคอนเทนต์ลงในช่องทางที่มีผู้ใช้จำนวนมากเพื่อเพิ่มการมองเห็นให้มากยิ่งขึ้น เช่น Fackbook, Instagram, Twitter, TikTok เป็นต้น

Related Articles

ให้ธุรกิจของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดไปกับทีมการตลาดมืออาชีพ
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง