รับทำ Local SEO สำหรับธุรกิจ ท้องถิ่น (Local Business)

Minimice Group เราเป็นบริษัทรับทำ Local SEO ชั้นนำในประเทศไทย ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณติดอันดับได้ตามพื้นที่ จังหวัด หรือ อำเภอ ที่คุณต้องการให้ติดอันดับบน Google พร้อมกับการเพิ่มอันดับใน Google My Business หรือ Google Map ให้ธุรกิจที่มีหลายสาขา เข้าถึงได้ง่าย ทั้งการค้นหา บน Google หรือ Google Map เองก็ตาม

หากคุณเป็น CEO , Co-founder, Marketing Manager, หรือ Marketing team ที่ต้องการ Scale ธุรกิจที่มีหลายสาขา ให้เป็นที่รู้จักในวงการ เข้าถึงง่าย และเพิ่มยอดขายอย่างก้าวกระโดด คุณเข้ามาเจอ เอเจนซี่ Local SEO ที่ “ใช่” แล้ว ให้เราเป็นหนึ่งในความสำเร็จของธุรกิจคุณ

รับทำ Local SEO สำหรับธุรกิจท้องถิ่น (Local Business)

Minimice Group เราเป็นบริษัทรับทำ Local SEO ชั้นนำในประเทศไทย ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณติดอันดับได้ตามพื้นที่ จังหวัด หรือ อำเภอ ที่คุณต้องการให้ติดอันดับบน Google พร้อมกับการเพิ่มอันดับใน Google My Business หรือ Google Map ให้ธุรกิจที่มีหลายสาขา เข้าถึงได้ง่าย ทั้งการค้นหา บน Google หรือ Google Map เองก็ตาม

หากคุณเป็น CEO , Co-founder, Marketing Manager, หรือ Marketing team ที่ต้องการ Scale ธุรกิจที่มีหลายสาขา ให้เป็นที่รู้จักในวงการ เข้าถึงง่าย และเพิ่มยอดขายอย่างก้าวกระโดด คุณเข้ามาเจอ เอเจนซี่ Local SEO ที่ “ใช่” แล้ว ให้เราเป็นหนึ่งในความสำเร็จของธุรกิจคุณ

เอเจนซี่รับทำ Local SEO ที่จะทำให้ Google Map ของคุณติดอันดับ 1

NO.1 HOSPITAL IN BANGKOK

0 to 2,300+ Click per day

เว็บไซต์ โรงพยาบาล สามารถครองอันดับต้นๆ ในตลาดได้ ภายใน 6 เดือน

50+ Keywords on 1st Page

สามารถขึ้นหน้า 1 ได้มากกว่า 50 คำ และ ติดอันดับ 1 มากกว่า 30 คำ

ROAS 40X+

สร้างรายได้เข้ามาใน โรงพยาบาลมากกว่าที่ลงทุนโฆษณามากถึง 40 เท่า

NO.1 HOSPITAL IN BANGKOK

0 to 2,300+ Click per day

เว็บไซต์ โรงพยาบาล สามารถครองอันดับต้นๆ ในตลาดได้ ภายใน 6 เดือน

50+ Keywords on 1st Page

สามารถขึ้นหน้า 1 ได้มากกว่า 50 คำ และ ติดอันดับ 1 มากกว่า 30 คำ

ROAS 40X+

สร้างรายได้เข้ามาใน โรงพยาบาลมากกว่าที่ลงทุนโฆษณามากถึง 40 เท่า

ลูกค้าชั้นนำในประเทศ

ลูกค้าชั้นนำในประเทศ

เอเจนซี่รับทำ Local SEO ที่จะทำให้ Google Map ของคุณติดอันดับ 1

NO.1 HOSPITAL IN BANGKOK

0 to 2,300+

Click per day

เว็บไซต์ โรงพยาบาล สามารถครองอันดับต้นๆ ในตลาดได้ ภายใน 6 เดือน

50+

Keywords on 1st Page

สามารถขึ้นหน้า 1 ได้มากกว่า 50 คำ และ ติดอันดับ 1 มากกว่า 30 คำ

40X+

Return on Ads Spending

สร้างรายได้เข้ามาใน โรงพยาบาลมากกว่าที่ลงทุนโฆษณามากถึง 40 เท่า

ลูกค้าชั้นนำในประเทศ

Local SEO ความสำคัญต่อธุรกิจ ที่มีหลากหลายสาขา

ตรงกลุ่มเป้าหมาย (Niche Marketing)

หากคุณเป็นธุรกิจที่เฉพาะมากๆ หรือเป็นธุรกิจบริการที่ต้องมีการเข้ามาหาที่สาขา ในรัศมี 5 - 20 กิโลเมตรนั้น Local SEO จะเหมาะสำหรับธุรกิจคุณมากๆ เนื่องจาก Local SEO นั้นสามารถที่เจาะ การขึ้นอันดับในแต่ละพื้นที่ได้ โดยแบ่งเป็น เขต อำเภอ หรือจังหวัดเองก็ดี ซึ้ง Minimice เรานั้นพร้อมจะแนะนำการทำงานในทุกขั้นตอน เพื่อให้อันดับเราสามามรถขึ้นได้ อย่างยั่งยืน

เข้าถึงลูกค้าได้ทุกพื้นที่ด้วยการแสดงผล การค้นหาใน Google Map

การขึ้นอันดับบน Google My Business หรือ Google Map นั้นอาจจะเป็นที่ละเลย ในวงกว้าง ทั้งนี้จากที่ทาง Minimice ได้มีประสบการณ์ ในการทำ SEO สำหรับ Google Map มานั้น Organic Traffic ที่เข้ามาจาก Google Map นั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ และสามารถสร้าง Conversion Rate ที่ดีได้ด้วยเช่นเดียวกัน

ประหยัดงบประมาณ คุ้มค่ากับการลงทุน

หากคุณมองธุรกิจในระยะยาวนั้น การทำ Local SEO หรือการทำ SEO บน Google Map นั้นสามารถสร้างยอดขายได้อย่างมาก และเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่กลุ่มลูกค้าของคุณนั้นจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้อย่างยั่งยืน

สร้างความน่าเชื่อถือ

ในวงการธุรกิจนั้น การสร้าง Branding หรือ ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก ในการขาย ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาในทางต่างๆเองก็ดี หรือในส่วน Local SEO เองก็ดี ซึ้ง Local SEO สามารถสร้าง Branding ได้อย่างดี เนื่องจาก ผุ้คนที่จะค้นหาอะไรสักอย่างนั้น Google ต้องเป็นทางเลือกของ User ในประเทศไทย ทำให้การติดอันดับนั้นเปรียบสเหมือนกับการขึ้น billboard ตามท้องถนน แต่ปรับเปลี่ยนมาเป็นบนพื้นที่ออนไลน์แทน

Local SEO ความสำคัญต่อธุรกิจ ที่มีหลากหลายสาขา

ตรงกลุ่มเป้าหมาย (Niche Marketing)

หากคุณเป็นธุรกิจที่เฉพาะมากๆ หรือเป็นธุรกิจบริการที่ต้องมีการเข้ามาหาที่สาขา ในรัศมี 5 - 20 กิโลเมตรนั้น Local SEO จะเหมาะสำหรับธุรกิจคุณมากๆ เนื่องจาก Local SEO นั้นสามารถที่เจาะ การขึ้นอันดับในแต่ละพื้นที่ได้ โดยแบ่งเป็น เขต อำเภอ หรือจังหวัดเองก็ดี ซึ้ง Minimice เรานั้นพร้อมจะแนะนำการทำงานในทุกขั้นตอน เพื่อให้อันดับเราสามามรถขึ้นได้ อย่างยั่งยืน

เข้าถึงลูกค้าได้ทุกพื้นที่ด้วยการแสดงผล การค้นหาใน Google Map

การขึ้นอันดับบน Google My Business หรือ Google Map นั้นอาจจะเป็นที่ละเลย ในวงกว้าง ทั้งนี้จากที่ทาง Minimice ได้มีประสบการณ์ ในการทำ SEO สำหรับ Google Map มานั้น Organic Traffic ที่เข้ามาจาก Google Map นั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ และสามารถสร้าง Conversion Rate ที่ดีได้ด้วยเช่นเดียวกัน

ประหยัดงบประมาณ คุ้มค่ากับการลงทุน

หากคุณมองธุรกิจในระยะยาวนั้น การทำ Local SEO หรือการทำ SEO บน Google Map นั้นสามารถสร้างยอดขายได้อย่างมาก และเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่กลุ่มลูกค้าของคุณนั้นจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้อย่างยั่งยืน

สร้างความน่าเชื่อถือ

ในวงการธุรกิจนั้น การสร้าง Branding หรือ ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก ในการขาย ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาในทางต่างๆเองก็ดี หรือในส่วน Local SEO เองก็ดี ซึ้ง Local SEO สามารถสร้าง Branding ได้อย่างดี เนื่องจาก ผุ้คนที่จะค้นหาอะไรสักอย่างนั้น Google ต้องเป็นทางเลือกของ User ในประเทศไทย ทำให้การติดอันดับนั้นเปรียบสเหมือนกับการขึ้น billboard ตามท้องถนน แต่ปรับเปลี่ยนมาเป็นบนพื้นที่ออนไลน์แทน

สิ่งที่จะได้รับจากการทำ SEO กับ Minimice

ตรงกลุ่มเป้าหมาย (Niche Marketing)

หากคุณเป็นธุรกิจที่เฉพาะมากๆ หรือเป็นธุรกิจบริการที่ต้องมีการเข้ามาหาที่สาขา ในรัศมี 5 - 20 กิโลเมตรนั้น Local SEO จะเหมาะสำหรับธุรกิจคุณมากๆ เนื่องจาก Local SEO นั้นสามารถที่เจาะ การขึ้นอันดับในแต่ละพื้นที่ได้ โดยแบ่งเป็น เขต อำเภอ หรือจังหวัดเองก็ดี ซึ้ง Minimice เรานั้นพร้อมจะแนะนำการทำงานในทุกขั้นตอน เพื่อให้อันดับเราสามามรถขึ้นได้ อย่างยั่งยืน

เข้าถึงลูกค้าได้ทุกพื้นที่ด้วยการแสดงผล การค้นหาใน Google Map

การขึ้นอันดับบน Google My Business หรือ Google Map นั้นอาจจะเป็นที่ละเลย ในวงกว้าง ทั้งนี้จากที่ทาง Minimice ได้มีประสบการณ์ ในการทำ SEO สำหรับ Google Map มานั้น Organic Traffic ที่เข้ามาจาก Google Map นั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ และสามารถสร้าง Conversion Rate ที่ดีได้ด้วยเช่นเดียวกัน

ประหยัดงบประมาณ คุ้มค่ากับการลงทุน

หากคุณมองธุรกิจในระยะยาวนั้น การทำ Local SEO หรือการทำ SEO บน Google Map นั้นสามารถสร้างยอดขายได้อย่างมาก และเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่กลุ่มลูกค้าของคุณนั้นจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้อย่างยั่งยืน

สร้างความน่าเชื่อถือ

ในวงการธุรกิจนั้น การสร้าง Branding หรือ ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก ในการขาย ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาในทางต่างๆเองก็ดี หรือในส่วน Local SEO เองก็ดี ซึ้ง Local SEO สามารถสร้าง Branding ได้อย่างดี เนื่องจาก ผุ้คนที่จะค้นหาอะไรสักอย่างนั้น Google ต้องเป็นทางเลือกของ User ในประเทศไทย ทำให้การติดอันดับนั้นเปรียบสเหมือนกับการขึ้น billboard ตามท้องถนน แต่ปรับเปลี่ยนมาเป็นบนพื้นที่ออนไลน์แทน

รวมบริการรับทำ SEO จาก Minimice Agency

กระตุ้นยอดขาย เว็บไซต์ E-Commerce อย่างยั่งยืน และก้าวกระโดด พร้อมยกแบรนด์ขึ้นอีกระดับ
ขยายฐานธุรกิจไปต่างประเทศ อย่างยั่งยืน เพิ่มยอดขาย และเป็นที่รู้จักในต่างประเทศ
Minimice รวบรวม Local Backlink และ International Backlink มากมาย คุณภาพ ค่าคะแนนสูง
การเขียนบทความที่ดีนั้น ไม่ใช่แค่ตอบโจทย์กับ Bot อย่างเดียว User ต้องสนุกกับการอ่าน และสามารถเข้าหาบทควาทที่ตอบโจทย์จริงๆเท่านั้น

รวมบริการรับทำ SEO จาก Minimice Agency

รวมบริการรับทำ SEO จาก Minimice Agency

กระตุ้นยอดขาย เว็บไซต์ E-Commerce อย่างยั่งยืน และก้าวกระโดด พร้อมยกแบรนด์ขึ้นอีกระดับ
ขยายฐานธุรกิจไปต่างประเทศ อย่างยั่งยืน เพิ่มยอดขาย และเป็นที่รู้จักในต่างประเทศ
Minimice รวบรวม Local Backlink และ International Backlink มากมาย คุณภาพ ค่าคะแนนสูง
การเขียนบทความที่ดีนั้น ไม่ใช่แค่ตอบโจทย์กับ Bot อย่างเดียว User ต้องสนุกกับการอ่าน และสามารถเข้าหาบทควาทที่ตอบโจทย์จริงๆเท่านั้น
กระตุ้นยอดขาย เว็บไซต์ E-Commerce อย่างยั่งยืน และก้าวกระโดด พร้อมยกแบรนด์ขึ้นอีกระดับ
ขยายฐานธุรกิจไปต่างประเทศ อย่างยั่งยืน เพิ่มยอดขาย และเป็นที่รู้จักในต่างประเทศ
Minimice รวบรวม Local Backlink และ International Backlink มากมาย คุณภาพ ค่าคะแนนสูง
การเขียนบทความที่ดีนั้น ไม่ใช่แค่ตอบโจทย์กับ Bot อย่างเดียว User ต้องสนุกกับการอ่าน และสามารถเข้าหาบทควาทที่ตอบโจทย์จริงๆเท่านั้น

Guarantee ผลลัพธ์ KPI ที่จะกระตุ้นยอดขายในแต่ละสาขา

Guarantee ผลลัพธ์ KPI ที่จะกระตุ้นยอดขายในแต่ละสาขา

ด้วยการทำ Local SEO นั้นสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้ อย่างยั่งยืน โดยการขึ้นอันดับใน Google Mao และ Keyword ที่ในระแวกพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเพิ่มยอดขายในแต่ละสาขาได้ หากคุณเป็นธุรกิจที่ต้องมีการบริการเข้ามาหาพื้นที่ในรัศมี 5 - 20 กิโลเมตร

Minimice Group จะช่วยคุณในการขึ้นอันดับในพื้นที่ เขต อำเภอ และจังหวัดที่คุณมีสาขาอยู่ได้ ด้วยทีมมากกว่า 30 คนด้าน SEO ที่จะช่วยธุรกิจคุณไปสู่อันดับ 1 ในอุตสหกรรมของคุณ

วางแผนการที่รัดกุม เพื่อความสำเร็จใน Local SEO

วางแผนการที่รัดกุม เพื่อความสำเร็จใน Local SEO

ใน Minimice Group เราวางแผนการทำงานที่ชัดเจน และ Actionable Plan ที่สามารถเข้าใจง่าย เพื่อที่จะแย่งชิงตำแหน่งอันดับ 1 ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งขนาดใหญ่ หรือคู่แข่งโดยตรงทางธุรกิจแล้วก็ตาม ทีมเราพร้อมที่จะทำให้เว็บไซต์ของคุณ ขึ้นอันดับต้นๆได้ และเพิ่มยอดขายได้อย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ หรือการเข้าใจถึงลูกค้าที่ใช้งาน ที่สามารถจะเพิ่มยอดขายได้

ขึ้นอันดับต้นๆใน Google Map ( Google My Business ) ในพื้นที่ใกล้เคียง

ขึ้นอันดับต้นๆใน Google Map ( Google My Business ) ในพื้นที่ใกล้เคียง

การขึ้นอันดับใน Google Map นั้นสามารถที่จะเป็นกลยุทธ์การตลาดที่สามารถจะรัดกุม ลูกค้าที่อยู่ในระแวกพื้นที่ใกล้เคียงได้ ไม่ว่าผู้คนจะค้นหาด้วย Google Map หรือการ search บน Google เองก็ดี เราจะสามารถขึ้นอันดับแข่งกับคู่แข่งได้ไม่ยาก เนื่องจากการขึ้นอันดับบน Google Map นั้นมีคู่แข่งที่ไม่เยอะมาก และสามารถนำพาคลิกเข้ามาในเว็บไซต์ได้จำนวนเยอะ

ใน Minimice Group เรานั้นสามารถที่จะกระตุ้นยอดขาย และยอดคลิกที่เข้ามาใน Google Map ซึ้งส่งผลโดยตรงกับอัตราการค้นหาบริการ ที่ต้องการพื้นที่ใกล้เคียงในการให้บริการ และมีหลากหลายสาขา

ค้นหากลุ่ม Keyword ที่สามารถตอบโจทย์ในพื้นที่ เขต อำเภอ และจังหวัด

ค้นหากลุ่ม Keyword ที่สามารถตอบโจทย์ในพื้นที่ เขต อำเภอ และจังหวัด

หากคุณเป็นธุรกิจ Brick and Motor หรือเป็นธุรกิจที่ต้องมีการให้บริการ หรือซื้อขาย โดยการมีสาขา ที่หลากหลายนั้นจะสามารถได้ผลตอบรับที่ดีจากการทำ Local SEO เป็นอย่างมาก พร้อมกับการเพิ่มยอดการเข้าถึงในแต่ละพื้นที่ที่คุณมีสาขาอยู่ได้อย่างมีประสิทธิ แต่ละ Keyword นั้นมี search intent ที่ต้องการค้นหา ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาที่พร้อมกับพื้นที่เองก็ดี หรือการค้นหาบริการเพิ่มเติมเองก็ดี การเลือก Keyword ที่เหมาะสมกับการค้าของเรา นั้นจะเพิ่มยอดขายได้อย่างรวดเร็ว
HOW WE WORK

ขั้นตอนการทำ Local SEO

อย่างยั่งยืนด้วยผลการค้นหาที่เป็นที่ 1 บน Google Map

01.
เข้าถึง Access Google Map และทำการ Optimize เนื้อหาภายใน พร้อมกับอัพเดทข้อมูล
02.
ค้นหา Generic Keyword - Long tail Keyword ที่ทำให้เข้าถึงลูกค้าในพื้นที่ของสาขาเรา
03.
การทำ Local SEO ที่ควบคู่กับการทำ Google My Business
04.
ปรับโครงสร้าง SEO ให้ลองรับกับการขึ้นอันดับใน Local Business
05.
สร้างเนื้อหาที่เข้าถึงได้ง่าย และภายในพื้นที่ที่เราต้องการ

การทำ Local SEO คืออะไร?

การทำ Local SEO นั้นคือการเข้าถึงกลุ่ม Keyword ที่สามารถหวังผลได้ภายในระแวกพื้นที่ ที่เราต้องการจะขึ้นอันดับ พร้อมกับการทำให้ Google Map ของคุณได้ขึ้นอันดับต้นๆ โดยการผสมผสานการทำ SEO ใน platform ทั้งคู่ เพื่อที่จะสามารถหวังผลให้ธุรกิจที่มีหลายสาขา สามารถที่จะหวังผลภายในพื้นที่ นั้นๆได้ การทำ Local SEO นั้นสามารถที่จะเข้าถึงยอดขายที คุณต้องการได้ในแต่ละสาขาได้
HOW WE WORK

ขั้นตอนการทำ Local SEO

อย่างยั่งยืนด้วยผลการค้นหาที่เป็นที่ 1 บน Google Map

01.
เข้าถึง Access Google Map และทำการ Optimize เนื้อหาภายใน พร้อมกับอัพเดทข้อมูล

02.
ค้นหา Generic Keyword - Long tail Keyword ที่ทำให้เข้าถึงลูกค้าในพื้นที่ของสาขาเรา

03.
การทำ Local SEO ที่ควบคู่กับการทำ Google My Business

04.
ปรับโครงสร้าง SEO ให้ลองรับกับการขึ้นอันดับใน Local Business

05.
สร้างเนื้อหาที่เข้าถึงได้ง่าย และภายในพื้นที่ที่เราต้องการ

การทำ Local SEO คืออะไร?

การทำ Local SEO นั้นคือการเข้าถึงกลุ่ม Keyword ที่สามารถหวังผลได้ภายในระแวกพื้นที่ ที่เราต้องการจะขึ้นอันดับ พร้อมกับการทำให้ Google Map ของคุณได้ขึ้นอันดับต้นๆ โดยการผสมผสานการทำ SEO ใน platform ทั้งคู่ เพื่อที่จะสามารถหวังผลให้ธุรกิจที่มีหลายสาขา สามารถที่จะหวังผลภายในพื้นที่ นั้นๆได้ การทำ Local SEO นั้นสามารถที่จะเข้าถึงยอดขายที คุณต้องการได้ในแต่ละสาขาได้
HOW WE WORK

ขั้นตอนการทำ Local SEO

อย่างยั่งยืนด้วยผลการค้นหาที่เป็นที่ 1 บน Google Map

01.
เข้าถึง Access Google Map และทำการ Optimize เนื้อหาภายใน พร้อมกับอัพเดทข้อมูล

02.
ค้นหา Generic Keyword - Long tail Keyword ที่ทำให้เข้าถึงลูกค้าในพื้นที่ของสาขาเรา

03.
การทำ Local SEO ที่ควบคู่กับการทำ Google My Business

04.
ปรับโครงสร้าง SEO ให้ลองรับกับการขึ้นอันดับใน Local Business

05.
สร้างเนื้อหาที่เข้าถึงได้ง่าย และภายในพื้นที่ที่เราต้องการ

การทำ Local SEO คืออะไร?

การทำ Local SEO นั้นคือการเข้าถึงกลุ่ม Keyword ที่สามารถหวังผลได้ภายในระแวกพื้นที่ ที่เราต้องการจะขึ้นอันดับ พร้อมกับการทำให้ Google Map ของคุณได้ขึ้นอันดับต้นๆ โดยการผสมผสานการทำ SEO ใน platform ทั้งคู่ เพื่อที่จะสามารถหวังผลให้ธุรกิจที่มีหลายสาขา สามารถที่จะหวังผลภายในพื้นที่ นั้นๆได้ การทำ Local SEO นั้นสามารถที่จะเข้าถึงยอดขายที คุณต้องการได้ในแต่ละสาขาได้
การวัดผลการทำ-eCommerce-SEO-กับ-Minimice

การวัดผล Local SEO เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

การวัดผลใน Local SEO ในความเป็นจริงนั้นมีหลากหลายปัจจัยมาก ที่จะส่งผลที่ความสำเร็จในการทำ Local SEO ได้ เรามาดูกันว่าใน Minimice นั้นเราใช้ Metric ไหนเพื่อจะวัดความสำเร็จใน Campaign นั้นๆ
FAQ

คำถามที่พบบ่อย

Local SEO คืออะไร?

Local SEO นั้นคือการขึ้นอันดับใน Google Map และ Keyword ที่สามารถขขึ้นอันดับได้ในพื้นที่ใกล้เคียง ที่ธุรกิจคุณสามารถทำการค้าได้โดยการติดอันดับในคำเหล่านี้เป็นหลัก โดยเราสามารถดำเนินการได้ดั่งนี้
●   เข้าไป Optimize Google My Business ( Google Map )
●   ปรับโครงสร้างเว็บไซต์ให่รองรับในแต่ละสาขาได้
●   จัดทำ On-Page ที่เหมาะสมกับแต่ละหน้าที่เราหวังผล
●   จัดทำ localize backlink ที่เข้าถึงได้ในพื้นที่

Local SEO นั้นสำคัญอย่างไร กับธุรกิจคุณ?

หากคุณเป็นธุรกิจที่มีหลายสาขานั้น Local SEO คือสิ่งที่คุณมองหาอย่างแน่นอน เพราะการทำ Local SEO นั้นสามารถที่จะขึ้นอันดับภายใน เขต อำ้ภอ และ จังหวัด ที่เราต้องการได้ เพื่อที่จะเพิ่มยอดขาย แต่ละสาขาที่เราติดอันดับอยู่นั้น

Local SEO ได้ผลไหม และเหมาะกับ ธุรกิจแบบไหนบ้าง?

Local SEO นั้นจะได้ผลดีมากสำหรับธุรกิจที่มีหลากหลายสาขา และต้องการเพิ่มยอดขายในแต่ละสาขา ซึ่งธุรกิจที่เหมาะในการทำ Local SEO นั้นจะมีเบื้องต้นดั่งนี้
●   ธุรกิจ คลินิกความงาม ที่มีหลายสาขา
●   ธุรกิจ ทันตกรรม ที่มีหลายสาขา
●   ธุรกิจ คลินิกเฉพาะทาง
●   ธุรกิจโรงพยาบาล
●   ธุรกิจ ขายทอง และเพชร
●   และธุรกิจ ที่มีหลายสาขา

ความแตกต่างระหว่าง Local SEO และการทำ SEO

Local SEO นั้นคือการขึ้นอันดับใน keyword และ google map ที่เจาะจงพื้นที่เป็นหลัก ทั้งนี้การทำ SEO โดยปกติทั่วไปนั้น คือการขึ้นอันดับทั้งประเทศไทย หรือทั้งประเทศ ไม่ว่าประเทศใดก็ตาม จุดแตกต่างตรงนี้นั้นเป็นจุดที่สำคัญ และ seo agency อย่างเรานั้นต้องแยกแยะ ในกรณีที่จำเป็น หรือการทำรวบรวมทั้งคู่ เพื่อที่จะสามารถหวังผลได้อย่างจริงจัง

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

Local SEO คืออะไร?

Local SEO นั้นคือการขึ้นอันดับใน Google Map และ Keyword ที่สามารถขขึ้นอันดับได้ในพื้นที่ใกล้เคียง ที่ธุรกิจคุณสามารถทำการค้าได้โดยการติดอันดับในคำเหล่านี้เป็นหลัก โดยเราสามารถดำเนินการได้ดั่งนี้
•   เข้าไป Optimize Google My Business ( Google Map )
•   ปรับโครงสร้างเว็บไซต์ให่รองรับในแต่ละสาขาได้
•   จัดทำ On-Page ที่เหมาะสมกับแต่ละหน้าที่เราหวังผล
•   จัดทำ localize backlink ที่เข้าถึงได้ในพื้นที่

Local SEO นั้นสำคัญอย่างไร กับธุรกิจคุณ?

หากคุณเป็นธุรกิจที่มีหลายสาขานั้น Local SEO คือสิ่งที่คุณมองหาอย่างแน่นอน เพราะการทำ Local SEO นั้นสามารถที่จะขึ้นอันดับภายใน เขต อำ้ภอ และ จังหวัด ที่เราต้องการได้ เพื่อที่จะเพิ่มยอดขาย แต่ละสาขาที่เราติดอันดับอยู่นั้น

Local SEO ได้ผลไหม และเหมาะกับ ธุรกิจแบบไหนบ้าง?

Local SEO นั้นจะได้ผลดีมากสำหรับธุรกิจที่มีหลากหลายสาขา และต้องการเพิ่มยอดขายในแต่ละสาขา ซึ่งธุรกิจที่เหมาะในการทำ Local SEO นั้นจะมีเบื้องต้นดั่งนี้
•   ธุรกิจ คลินิกความงาม ที่มีหลายสาขา
•   ธุรกิจ ทันตกรรม ที่มีหลายสาขา
•   ธุรกิจ คลินิกเฉพาะทาง
•   ธุรกิจโรงพยาบาล
•   ธุรกิจ ขายทอง และเพชร
•   และธุรกิจ ที่มีหลายสาขา

ความแตกต่างระหว่าง Local SEO และการทำ SEO

Local SEO นั้นคือการขึ้นอันดับใน keyword และ google map ที่เจาะจงพื้นที่เป็นหลัก ทั้งนี้การทำ SEO โดยปกติทั่วไปนั้น คือการขึ้นอันดับทั้งประเทศไทย หรือทั้งประเทศ ไม่ว่าประเทศใดก็ตาม จุดแตกต่างตรงนี้นั้นเป็นจุดที่สำคัญ และ seo agency อย่างเรานั้นต้องแยกแยะ ในกรณีที่จำเป็น หรือการทำรวบรวมทั้งคู่ เพื่อที่จะสามารถหวังผลได้อย่างจริงจัง

ผลงานความสำเร็จของเรา

ผลงานความสำเร็จของเรา

ผลงานความสำเร็จของเรา

200
+
ลูกค้าที่เราได้ร่วมงานด้วย
ประสบการณ์ พัฒนาระบบการทำงาน และประสิทธิภาพ
50
+
ทีมงาน และกำลังเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ
เติบโตเป็นองค์กร อันดับ 1 ในประเทศ
5
ปี กับเส้นทางเอเจนซี่
พัฒนาในทุกๆก้าวที่เราเดิน
1
เป้าหมายสู่เอเจนซี่ชั้นนำ
เติบโตเพื่อเป็นเอเจนซี่อันดับ 1 ประเทศ และภูมิภาค

เรามาสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนไปด้วยกัน.

ติดต่อเราเพื่อสอบถามเพิ่มเติม

200
+
ลูกค้าที่เราได้ร่วมงานด้วย
ประสบการณ์ พัฒนาระบบการทำงาน และประสิทธิภาพ
50
+
ทีมงาน และกำลังเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ
เติบโตเป็นองค์กร อันดับ 1 ในประเทศ
5
ปี กับเส้นทางเอเจนซี่
พัฒนาในทุกๆก้าวที่เราเดิน
1
เป้าหมายสู่เอเจนซี่ชั้นนำ
เติบโตเพื่อเป็นเอเจนซี่อันดับ 1 ประเทศ และภูมิภาค

เรามาสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนไปด้วยกัน.

ติดต่อเราเพื่อสอบถามเพิ่มเติม