Table of Contents

Categories

Recent Posts

เทคนิดการทำ Social Media Marketing

Social Media Marketing เมื่อลูกค้าไม่ได้อยู่ในโลกออฟไลน์เพียงอย่างเดียว

Table of Contents

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น นำไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งรวมไปถึงรูปแบบการตลาดอย่าง Marketing 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามากขึ้นจากแต่ก่อน เพราะเป็นการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยส่งเสริมเครื่องมือในการเข้าถึงสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดๆ ก็ตาม เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น และสร้างความได้เปรียบในธุรกิจของคุณให้เหนือกว่าธุรกิจของคู่แข่งในแวดวงหรือตลาดเดียวกัน

โดยในบทความนี้จะมาให้ความรู้ว่า Social Media Marketing คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ทำไมถึงสำคัญกับการทำการตลาดในปัจจุบัน พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคการทำช่องทาง Social Media Marketing ต่างๆ ให้สำเร็จ และผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในอนาคต

Social Media Marketing คืออะไร

Social Media Marketing คืออะไร?

ในการจะทำ Social Media Marketing ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ก่อนอื่นควรรู้ก่อนว่า Social Media คืออะไร เพื่อเป็นการเสริมความเข้าใจในการทำสื่อออนไลน์ทางการตลาดมากยิ่งขึ้น และสามารถมาประยุกต์หรือปรับใช้ในธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์แบบหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล หรือเชิญชวน เป็นต้น ส่งผลให้ผู้ที่ใช้งานแพลตฟอร์ม Social Media สามารถติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันกับผู้ใช้งานคนอื่นได้แบบง่ายๆ 

Social Media Marketing คือ การนำสื่อ Social media ต่างๆ มาใช้งานตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ หรือนักการตลาดที่จะนำเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในสื่อแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นๆ เพื่อประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้มีจำนวนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำคอนเทนต์เนื้อหาในรูปแบบต่างๆ เช่น บทความ วิดีโอ หรือสื่อประเภทอื่นๆ ให้ตอบโจทย์ Search Intent หรือความต้องการในการค้นหาของผู้ใช้งานเหล่านั้น เรียกได้ว่า Social Media Marketing เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำ SEO

ประโยชน์ของการทำ Social Media Marketing

ประโยชน์ของการทำ Social Media Marketing

กล่าวได้ว่าการทำ Social Media Marketing เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่สามารถสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ โดยเราจะมาดูกันว่า ข้อดีของ Social Media Marketing มีประโยชน์อะไรบ้าง ทำไมถึงตอบโจทย์ต่อกลยุทธ์การตลาดในปัจจุบัน

 • ช่วยให้ธุรกิจหรือแบรนด์เข้าใจถึงลักษณะและพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นผ่านแพลตฟอร์มบน Social media ต่างๆ
 • เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดจะช่วยในการสื่อสารตัวแบรนด์ธุรกิจไปยังกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ไม่ว่าจะผ่านคอนเทนต์เนื้อหา ข้อความ หรือประเภทรูปแบบคอนเทนต์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจและยอดขายที่เพิ่มขึ้นตามมา
 • มีส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มยอดการเข้าถึง (Reach) และการมีส่วนร่วม (Engagement) ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น อัตราการคลิก (Click Through Rate) การกดปุ่ม Link, Share, หรือการ Comment ต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิด Organic content ที่มีคุณภาพ น่าสนใจ และขึ้นไปอยู่ในหน้าของการค้นหาเป็นอันดับต้นๆ อีกด้วย
 • เป็นกลยุทธ์การทำการตลาดที่จะนำสื่อออนไลน์อย่าง Social media มาเป็นแนวทางในการศึกษาแบรนด์หรือธุรกิจของคู่แข่งเพื่อนำมาสู่การสร้างเทคนิคกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีความน่าสนใจ และช่วยในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นท่ามกลางการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมเดียวกัน

ช่วยเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดในด้านการสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์ (Brand awareness) กล่าวคือเพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภครับรู้ถึงการมีอยู่ของแบรนด์ธุรกิจนั้นๆ มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ยังเป็นการเสริมสร้างภาพจำของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน ส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจและลูกค้า รวมไปถึงโอกาสเพิ่มยอดขายในอนาคต

Digital Marketing กับ Social Media Marketing แตกต่างกันไหม

Digital Marketing vs. Social Media Marketing

หลังจากที่รู้ว่า Social media marketing มีประโยชน์อะไรบ้างแล้วนั้น หลายคนคงสงสัยว่าแล้วการทำ Social Media Marketing มีความแตกต่างอย่างไรกับการทำ Digital Marketing เพราะในเมื่อเป็นการทำตลาดดิจิทัลเช่นกัน ดังนั้นแล้ว ในบทความนี้จึงจะมาอธิบายให้เข้าใจว่า Digital marketing คืออะไรและแตกต่างกับ Social Media Marketing อย่างไร

โดย Digital Marketing เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงในการทำการตลาด โดยมีเป้าหมายสำคัญคือเพื่อนำเสนอถึงผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าและบริการของธุรกิจนั้นๆ ให้กลุ่มเป้าหมายได้พิจารณาเลือกซื้อกันมากขึ้น โดยจะใช้หลักการนำเสนอทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ตั้งแต่การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งเนื้อหาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และอื่นๆ เป็นต้น โดยหลักการทำ Digital Marketing จะประกอบด้วยรูปแบบหลักๆ คือ

 • Online Marketing การทำการตลาดออนไลน์ด้วยช่องทางต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอสินค้าและบริการของธุรกิจคุณให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การทำ SEO (Search Engine Optimization) หรือการทำ Google Ads (Google AdWords) เป็นต้น 
 • Social Media Marketing การทำการตลาดบนสื่อ Social media เพื่อให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของคุณเป็นที่รับรู้ของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เช่น การทำ Blogs Social Network หรือ Forum และอื่นๆ เป็นต้น
 • Mobile Marketing การทำการตลาดผ่านสมาร์ทโฟน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือเพิ่มมากขึ้น ซึ่งข้อดีของการทำการตลาดรูปแบบดังกล่าวคือไม่จำเป็นต้นใช้งบประมาณเยอะก็สามารถเพิ่มยอดขายและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับตัวแบรนด์ได้เป็นอย่างดี

กล่าวได้ว่า Social Media Marketing เป็นหนึ่งในรูปแบบการทำ Online marketing ที่จะเข้ามาช่วยสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดในช่องทางต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จทั้งด้านแคมเปญและยอดขายของธุรกิจที่เติบโตอย่างกรวดเร็ว

ช่องทางในการทำ Social Media Marketing

ช่องทางที่จะทำ Social Media Marketing ได้ มีอะไรบ้างนะ

จะเห็นว่าการทำ Social media marketing ในสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ต่างๆ ค่อนข้างจะมีความหลากหลายและได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ใช้งานที่มีจุดประสงค์หรือเป้าหมายนั้นๆ ที่แตกต่างกัน โดยช่องทางที่จะทำ Social Media Marketing ได้หลักๆ ได้แก่

Facebook

Facebook เป็นสื่อ Social media รูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการทำ Social media marketing เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีฟีเจอร์ต่างๆ ที่น่าสนใจ รวมไปถึงยังช่วยให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่าย จึงทำให้ในหลายๆ ธุรกิจหรือผู้ประกอบการให้ความสนใจในการทำโฆษณา Facebook Ads เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น เช่น การสร้างโพสต์เพื่อนำเสนอคูปองส่วนลดในแต่ละช่วง หรือการสร้างช่องทางการสื่อสารให้ได้พูดคุยกันได้แบบง่ายๆ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแบรนด์ธุรกิจนั้นๆ

Instagram

Instagram เป็นสื่อ Social media ที่มีการใช้คอนเทนต์แบบข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยการสื่อสารกับบุคคลที่ Following ซึ่งจากลักษณะและฟีเจอร์การใช้งานนี้เองที่ทำให้ Instagram เหมาะสำหรับการทำ Social media marketing อย่างยิ่ง เพื่อที่จะศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ก่อนจะนำไปสู่การสร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เช่น การลงรูปภาพสินค้า การใช้ Hashtag เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ค้นหาสามารถเห็นในสิ่งที่ต้องการได้มากขึ้น เป็นต้น

Twitter

อีกหนึ่ง Social media ออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ (Twitter) เองก็ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการทำ Social media marketing ในปัจจุบันแล้วเช่นกัน ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่มีความโดดเด่นในเรื่องการเขียนข้อความขนาดสั้นเพื่อให้ข้อมูลหรือสื่อสารในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเหล่าเจ้าของธุรกิจนั้นจะสามารถนำข้อมูลต่างๆ เหล่านี้มาปรับใช้ในกลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ดูน่าสนใจและทำให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมมากขึ้น

Tiktok

Tiktok เป็นแพลตฟอร์มน้องใหม่ที่พึ่งเกิดขึ้นได้ไม่นาน แต่กลับได้รับความนิยมอย่างสูงไม่แพ้ Social media อื่นๆ เลย เนื่องด้วยเป็นสื่อออนไลน์ที่ใช้ในการนำเสนอวิดีโอต่างๆ ได้อย่างหลากหลายและมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง ตอบโจทย์ธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการนำเสนอจุดเด่นของแบรนด์ให้ขึ้นไปอยู่ในหน้าการใช้งานของผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมไปด้วยกัน นอกจากนั้นการทำ Tiktok Ads พบว่าจากปี 2563 มาปี 2564 มีอัตราการซื้อขายบนแอพพลิเคชั่นเพิ่มขึ้นถึง 77% ภายในปีเดียวเท่านั้น ซึ่งในอนาคตแพลตฟอร์มนี้จะเป็นขุมทรัพย์แห่งใหม่ในการทำการตลาดให้กับแบรนด์ก็เป็นได้

Youtube

Youtube คือ แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับชมวิดีโอเป็นหลัก ซึ่งจะมีหมวดหมู่ให้เลือกรับชมหลากหลาย รวมไปถึงการเป็นผู้อัปโหลดวิดีโอเพื่อนำเสนอเนื้อหาต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งทาง Youtube จะมีบริการรับทำโฆษณาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำ Social media marketing ที่จะช่วยในการนำเสนอแบรนด์ธุรกิจนั้นๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

Line

แอปพลิเคชันไลน์ (Line) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการสื่อสารและสนทนาเป็นหลักนั้น หลายๆ แบรนด์ในปัจจุบันเองก็เริ่มเข้ามาดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดบนสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบ Line Ads เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับลักษณะการบริโภคหรือพฤติกรรมการใช้งานต่างๆ มาเป็นแนวทางในการสร้างแบรนด์ให้มีผู้ติดตามมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างยอดขายอย่างรวดเร็ว

Pantip

พันทิป (Pantip) เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยที่ได้รับความนิยมอย่างยาวนานจนถึงในปัจจุบัน ด้วยรูปแบบการใช้งานในลักษณะการตั้งกระทู้คำถาม ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนนำไปสู่ที่มาของการสร้างสรรค์กลยุทธ์ทางการตลาดด้วย Social media marketing ที่ต้องการนำเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น

Clubhouse

Clubhouse เป็น Social media รูปแบบใหม่ที่จัดอยู่ใน Online community โดยจะใช้ระบบการสร้างห้องสนทนาเพื่อพูดคุยในประเด็นต่างๆ สำหรับคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ซึ่งแบรนด์ธุรกิจต่างๆ ที่เล็งเห็นโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ก็จะสามารถสร้าง Social media marketing ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

LinkedIn

LinkedIn เป็นเว็บไซต์ Social media ออนไลน์ที่หลายคนคงคุ้นตากันอยู่แล้วบ้าง โดยเฉพาะในฐานะแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการหางานหรือรับสมัครงาน แต่ในความเป็นจริงแล้ว LinkedIn ยังเป็นสื่อที่นำเสนอคอนเทนต์ที่มีความสร้างสรรค์และดูน่าสนใจ ทำให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์และรู้สึกคล้อยตามในสิ่งที่เข้าของคอนเทนต์ต้องการ ซึ่งจะมีผลต่อความน่าเชื่อถือของธุรกิจอีกด้วย

Pinterest

Pinterest เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผู้ใช้งานสามารถมองหารูปภาพหรือไอเดียต่างๆ ได้ ซึ่งในแง่ของการทำ Social media marketing แล้ว Pinterest ยังมีส่วนช่วยในการรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งานต่างๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างเว็บไซต์หรือสื่อแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ Search intent user เป็นอย่างดี

เทคนิคทำ Social Media Marketing ให้ปัง ทำตามนี้รับรองได้ผลชัวร์

Social media marketing เป็นการนำสื่อ Social media ที่มีอยู่หลากหลายช่องทางมาใช้ในการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด เพราะฉะนั้น เพื่อที่จะให้แบรนด์หรือธุรกิจนั้นๆ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เทคนิคต่างๆ เหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถช่วยคุณได้

 • รู้จักธุรกิจตัวเอง เข้าใจถึงจุดเด่นของแบรนด์ธุรกิจตัวเองให้ชัดเจน รวมไปถึงการศึกษาแบรนด์คู่แข่งเพื่อความได้เปรียบในการทำการตลาด
 • รู้จักลูกค้า เข้าใจปัญหาของลูกค้า (Pain point) มอง Customer Journey ให้ขาด และจำลอง Customer Persona ให้แม่นยำ รวมถึงหาวิธีการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว
 • มีการวางกลยุทธ์และเป้าหมายที่ดี ชัดเจน รู้จักวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อนำไปสู่การทำตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างชัดเจน
 • เลือกใช้ช่องทางที่ถูกต้อง หารูปแบบการนำเสนอคอนเทนต์ต่างๆ ให้ตรงกับลักษณะและพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

ข้อควรระวังในการทำ Social Media Marketing

เตือนแล้วนะ! ข้อควรระวังที่ถ้าทำ Social Media Marketing ต้องรู้

ถึงแม้ว่าการทำ Social media marketing จะมาพร้อมช่องทางที่หลากหลายซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการให้สินค้าและบริการต่างๆ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าทุกบริษัทที่ทำ Social media marketing จะประสบความสำเร็จได้ ดังนั้นแล้ว จึงควรที่จะรู้ข้อควรระวังต่างๆ ให้ดีก่อนเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเหมาะสม

ผูกติดกับ Social Media เพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งอย่างเดียว

การทำ Social media marketing ที่ดีจะต้องไม่ทำแค่กับ Social media เพียงแพลตฟอร์มออนไลน์เดียวเท่านั้น เนื่องจากไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้ Social media นั้นๆ ดังนั้น จะต้องกระจายการทำการตลาดยังสื่อออนไลน์อื่นๆ ด้วย

แต่ใช้ Social หลายช่องทางมากเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกัน

จากที่กล่าวไปในข้างต้น แม้การทำ Social media ไม่ควรที่จะทำเพียงช่องทางเดียว แต่ก็ไม่ควรทำหลายช่องทางเหมือนกัน เพราะนอกจากต้นทุนที่ใช้ในการทำ Social media marketing จะสูงมากขึ้นแล้ว Social media บางประเภทอาจไม่เหมาะกับรูปแบบหรือลักษณะของแบรนด์ธุรกิจเช่นกัน

คอนเทนต์ที่ไม่มีคุณภาพ

การทำ Social media marketing ที่ดี จะต้องใส่ใจกับเนื้อหาคุณภาพคอนเทนต์ต่างๆ ด้วย เพราะไม่อย่างนั้น นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์กับผู้ใช้งานแล้ว อาจส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อในธุรกิจของคุณอีกด้วย

ระวังเรื่อง duplicated content ด้วย

เนื่องจากแต่ละ Social media จะมีจุดเด่นหรือรูปแบบการใช้งานแตกต่างกัน ดังนั้น การทำเนื้อหาในลักษณะเดียวกันแต่กระจายไปยังช่องทางสื่อออนไลน์อื่นๆ อาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้

โพสต์อัดแน่นไปด้วยตัวหนังสือ

การโพสต์อัดแน่นไปด้วยตัวหนังสืออาจไม่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ต้องการดูเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆ อย่างรวดเร็ว จะดีกว่านี้ไหมหากในการทำคอนเทนต์นั้นๆ ได้มีการแทรกวิดีโอ รูปภาพ หรือสื่อต่างๆ ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น

อย่ามี reaction ที่ไม่ดีกับผู้เข้าชม

ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราก็เปรียบเหมือนลูกค้าคนหนึ่ง ดังนั้น การหันความสำคัญรวมถึงความใส่ใจจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น ผู้ที่ต้องการเจาะการตลาดอย่าง Social media marketing จึงควรระวังอย่าให้มี ผลตอบรับที่ไม่ดีกับผู้เข้าชม

ไม่อัปเดตคอนเทนต์อย่างสม่ำเสมอ ปล่อยร้าง

การทำการตลาดแบบ Social media marketing ที่ดีคือการหมั่นอัปเดตธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันเทรนด์ต่างๆ ในปัจจุบัน รวมไปถึงการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ธุรกิจนั้นๆ ดูมีความน่าเชื่อถือ

สรุป

การทำแบบ Social media marketing คือ กลยุทธ์การทำการตลาดรูปแบบหนึ่งที่ด้วย Social media ต่างๆ ให้เป้าหมายเกิดการรับรู้และสนใจในตัวแบรนด์หรือธุรกิจนั้นๆ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวธุรกิจเองก็ดี เพื่อให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จทั้งด้านการเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการสร้างยอดขายได้อีกมากมายในอนาคต

FAQ – คำถามที่พบบ่อย

Social Media Marketing คืออะไร?

Social Media Marketing เป็นการทำการตลาดออนไลน์รูปแบบหนึ่งผ่าน social media ช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Instagram Twitter

Social Media Marketing ต่างจาก Digital Marketing ไหม?

Social Media Marketing เป็นส่วนประกอบหนึ่งของ Digital Marketing ซึ่งถือว่าการทำการตลาดบน social media เป็นช่องทางที่สามารถดึงผู้ใช้เข้ามาได้สูงอย่างเป็นธรรมชาติ

ข้อดีของ Social Media Marketing

ปัจจุบันมีผู้ใช้งาน social media เป็นจำนวนมหาศาล การทำการตลาดบนแพลตฟอร์มออนไลน์จะช่วยเสริมสร้าง brand awareness ทำให้คนเห็นและจดจำได้แบรนด์ได้มากขึ้น เพิ่มโอกาสเจอลูกค้าใหม่ๆ จากพื้นที่เหล่านี้

Related Articles

ให้ธุรกิจของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดไปกับทีมการตลาดมืออาชีพ
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง